Odhad sklizně k 15. 9. – více obilí a méně ovoce než loni

 

Podle odhadu výnosů a sklizně k 15. září očekávají jihočeští zemědělci, že ve srovnání s loňským rokem sklidí více obilovin, pícnin a máku, ale méně řepky, hrachu, slunečnice a hořčice na semeno, podzimních druhů ovoce a také poněkud méně brambor.

Aktuální odhad hektarových výnosů a sklizně se ve srovnání s odhadem ze srpna u většiny odhadovaných plodin zlepšil, zhoršil se pouze odhad výnosu a sklizně ječmene a ovsa.

Ve srovnání s výsledky předchozích deseti let jsou v září odhadované výnosy všech druhů základních obilovin nadprůměrné. Pod úrovní desetiletého průměru jsou odhadované výnosy brambor, řepky, kukuřice na zrno a kukuřice na zeleno a siláž.

Tab. 1 Odhad sklizně zemědělských plodin v Jihočeském kraji podle stavu k 15. září 2019

Tab. 1 Odhad sklizně zemědělských plodin v Jihočeském kraji podle stavu k 15. září 2019

Celková produkce základních obilovin v Jihočeském kraji by podle odhadu k 15. 9. měla být o 5,4 % vyšší než loni a to zejména zásluhou vyšších hektarových výnosů.

Jihočeští zemědělci odhadují, že naší stěžejní obiloviny – pšenice ozimé – sklidí letos víc než loni a to díky lepšímu výnosu. Naopak úroda pšenice jarní se kvůli úbytku ploch očekává nižší. Protože se ale pěstuje na nesrovnatelně menší ploše než pšenice ozimá, je ve výsledku odhad celkové produkce pšenice oproti loňsku o 4,2 % vyšší (+18,5 tis. t). Odhadovaná sklizeň pšenice celkem je pátá nejvyšší od roku 2000.

Ječmen ozimý i jarní se letos v kraji pěstuje na menší ploše než loni. Přesto se díky vysokému odhadovanému výnosu ječmene ozimého (druhému nejvyššímu v historii kraje) předpokládá nárůst sklizně ozimého ječmene o 15,8 % a ječmene celkem o 5,0 % (7,6 tis. t).

Graf Odhad sklizně k 15. 9. 2019 a osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských
plodin v letech 2009–2018 za zemědělské podniky Jihočeského kraje

Graf Odhad sklizně k 15. 9. 2019 a osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2009–2018 za zemědělské podniky Jihočeského kraje

Zemědělci v kraji odhadují historicky druhý nejvyšší výnos žitatritikale. A to spolu s rozšířením jejich osevních ploch slibuje oproti loňsku nárůst sklizně tritikale o 13,1 % a žita o 31,5 %. Úroda ovsa se kvůli horšímu odhadovanému výnosu očekává o 1,9 % nižší než loni.

Pro kukuřici na zrno je odhadován vyšší výnos než loni. Její produkce bude záviset na skutečné sklizňové ploše. Odhad sklizně je počítán na osevní plochu, která je o víc než polovinu menší než loni, a proto je i odhadovaná sklizeň proti loňské poloviční.

Odhadovaný výnos brambor je oproti minulému roku sice vyšší, ale kvůli úbytku ploch sklidí zemědělci v kraji brambor ještě méně než loni. Odhadovaná sklizeň brambor je v historii kraje třetí nejnižší.

Luštěninám a řepce se v letošním roce nedařilo. Kvůli menšímu výnosu a úbytku ploch odhadují jihočeští zemědělci o 11,2 % nižší sklizeň hrachu na zrno. Podobně je tomu v kraji u řepky, slunečnice na semeno a hořčice na semeno. Podprůměrný a meziročně nižší výnos řepky společně s úbytkem ploch způsobí podle odhadu pokles její sklizně o 17 %. U hořčice na semenoslunečnice se kvůli horšímu výnosu a menším plochám očekává o 18 %, resp. 49 % menší úroda než loni. Pro další olejniny – sóju a mák – byl tento rok příznivý, jejich výnos meziročně vzrostl. To spolu se značným rozšířením ploch zajistilo víc než dvojnásobnou sklizeň sóji a téměř dvojnásobnou sklizeň máku.

Výnos kukuřice na zeleno a siláž se v kraji očekává lepší než minulý rok. Sklizeň odhadovaná z osevní plochy by měla být oproti loňsku o 19 % vyšší. Nárůst sklizně se předpokládá i u jetele červenéhovojtěšky. Zvlášť významný by měl být u vojtěšky, která má sice nižší odhadovaný výnos, ale zásluhou rozšíření ploch by její sklizeň měla být o 53 % vyšší.

Ze zeleniny a ovoce, jejichž některé druhy byly rovněž předmětem odhadu, vybíráme ty, které jsou v kraji pěstované nejčastěji. Sklizeň zelí se očekává v meziročním srovnání o 14 % nižší, především kvůli špatnému výnosu. Naopak sklizeň cibule se díky rozšíření ploch a navzdory horšímu výnosu odhaduje o 15 % vyšší.

Úroda jablek, hrušek a švestek bude kvůli špatnému výnosu podstatně horší než loni. Jihočeští zemědělci odhadují pokles sklizně jablek o jednu třetinu, propad sklizně hrušek o víc než polovinu a pokles sklizně švestek pravých a pološvestek o jednu čtvrtinu.

Tab. 2 Odhad sklizně ovoce v Jihočeském kraji podle stavu k 15. září 2019

Tab. 2 Odhad sklizně ovoce v Jihočeském kraji podle stavu k 15. září 2019

Zemědělci ve všech krajích České republiky očekávají oproti loňské sklizni lepší výnosy a sklizeň pšenice. Většina krajů očekává i meziročně lepší výsledky u ječmene, žita, tritikale a kukuřice na zrno. Stejně jako v Jihočeském kraji předpokládá většina krajů horší sklizeň ovsa a všechny kraje propad sklizně řepky. Na rozdíl od Jihočeského kraje však většina krajů očekává oproti loňsku lepší sklizeň brambor. Odhadované výnosy cukrovky jsou, tam kde ji pěstují, většinou lepší než v minulém roce, ale kvůli úbytku ploch bude její sklizeň nižší.

 • Odhad sklizně k 15. 9. – více obilí a méně ovoce než loni - komentář v pdf
 • Další informace:

 • Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2019 zveřejní Český statistický úřad 18. 2. 2020.

 • Tab. 1 Odhad sklizně zemědělských plodin v Jihočeském kraji podle stavu k 15. září 2019
 • Tab. 2 Odhad sklizně ovoce v Jihočeském kraji podle stavu k 15. září 2019
 • Tab. 3 Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů
 • Tab. 4 Odhad výnosu sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů
 •  

  Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  tel.: 386 718 690