Odhad sklizně k 15. 8. – brambor bude méně než loni

 

Podle odhadu výnosů a sklizně k 15. srpnu očekávají jihočeští zemědělci, že oproti loňskému roku dosáhnou lepší výsledky u všech základních druhů obilovin. Podstatně horší sklizeň a výnos však předpokládají u řepky a brambor.

 

Ve srovnání s červnovým odhadem, který se týkal základních obilovin a řepky, jsou výsledky srpnového odhadu u základních obilovin vyšší, u řepky se však ztráta na téměř rekordní loňskou sklizeň ještě prohloubila.

Tab. Odhad sklizně zemědělských plodin v Jihočeském kraji k 15. 8. 2019

Tab. Odhad sklizně zemědělských plodin v Jihočeském kraji k 15. 8. 2019

Ve srovnání s uplynulým desetiletím očekávají jihočeští zemědělci u všech druhů základních obilovin nadprůměrné hektarové výnosy. Odhadované výnosy jsou vyšší i ve srovnání s minulým rokem, pouze u ovsa nebude loňský výnos dosažen. Odhadované výnosy řepky a brambor jsou nižší než desetiletý průměr a nižší než při loňské sklizni.

Očekávaná sklizeň jednotlivých plodin je vypočtena na základě osevních ploch a odhadovaných výnosů a vychází z vývoje vegetačních podmínek.

Naše stěžejní obilovina – pšenice ozimá – se letos v kraji sice pěstuje na poněkud menší ploše, ale zásluhou vyššího odhadovaného výnosu se její produkce ve srovnání s loňským rokem očekává téměř o 4 % vyšší. U pšenice jarní se sice také očekává vyšší výnos než loni, ale kvůli úbytku ploch o 10 % se jí sklidí méně než loni. Úhrnem se v kraji navzdory menší ploše (-0,7 %) odhaduje produkce pšenice celkem o 3,6 % vyšší než loni, zásluhou lepšího výnosu.

U ječmene ozimého letos zemědělci v kraji očekávají rekordní hektarový výnos. Proto je i přes úbytek osevních ploch odhadovaná sklizeň téměř o 20 % vyšší než loni. U ječmene jarního je odhadovaný výnos stejný jako při loňské sklizni, ale kvůli menším ploše by sklizeň měla být o 4 % nižší. Celková produkce ječmene se předpokládá o 7 % vyšší a to výhradně zásluhou rekordního výnosu.

Z dalších druhů základních obilovin odhadují Jihočeši druhý nejvyšší výnos v historii kraje u žitatritikale. Díky vynikajícím výnosům a vlivem rozšíření osevních ploch předpokládají oproti loňsku nárůst sklizně žita o 31 % a tritikale o 13 %. U ovsa je odhadován oproti loňsku nižší výnos, ale díky rozšíření ploch by sklizeň měla být meziročně poněkud vyšší.

Celková produkce základních obilovin bude podle srpnového odhadu o 5,5 % vyšší než sklizeň roku 2018, a to hlavně zásluhou vyšších hektarových výnosů.

Graf Odhad sklizně k 15. 8. 2019 a osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských
plodin v letech 2009–2018 za zemědělské podniky Jihočeského kraje

Graf Odhad sklizně k 15. 8. 2019 a osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2009–2018 za zemědělské podniky Jihočeského kraje

Pro řepku nebyl letošní rok příznivý. Výnos odhadovaný zemědělci v Jihočeském kraji byl podprůměrný a oproti minulému roku výrazně nižší, což společně s úbytkem osevních ploch způsobí propad sklizně o 18 %.

Poprvé byla v letošním roce odhadována sklizeň brambor, kukuřice na zrno, slunečnice na semeno, sóji a kukuřice na zeleno a siláž. Bramborám se již druhým rokem kvůli suchu nedařilo; letos odhadovaný výnos byl ještě horší než loni. To spolu s dalším úbytkem ploch podle odhadu zaviní meziroční pokles sklizně o 8 % na třetí nejnižší sklizeň v historii kraje.

kukuřice na zrno je odhadovaný výnos meziročně o 10 % vyšší. Produkce bude záviset na sklizňové ploše. Odhady počítají produkci z osevní plochy, která je oproti loňské sklizňové ploše poloviční. Proto je odhadovaná sklizeň kukuřice na zrno o víc než polovinu nižší než v minulém roce. Výnos kukuřice na zeleno a siláž se očekává o 7 % vyšší než při loňské sklizni. Produkce odhadovaná z osevní plochy by oproti loňské sklizni měla být větší o 13 %.

Hrachu na zrno, jehož výnos se proti loňsku očekává vyšší, by se podle odhadu mělo kvůli úbytku ploch sklidit v kraji o 3 % méně. U sóji se předpokládá ve srovnání s minulým rokem dvojnásobná produkce zásluhou lepšího výnosu a zejména díky rozšíření ploch. Naproti tomu sklizeň slunečnice se odhaduje téměř o polovinu nižší zejména kvůli výraznému úbytku ploch.

Podobně jako v jižních Čechách očekával zemědělský sektor České republiky při srpnovém odhadu hektarový výnos a sklizeň základních obilovin celkem i podle jednotlivých druhů s výjimkou ovsa vyšší než loni. Ve všech krajích se v srpnu předpokládala větší sklizeň pšenice, žita a ječmene. U tritikale by sklizeň měla být vyšší ve většině krajů a u ovsa v polovině krajů.

Celorepublikově zemědělci odhadují nižší produkci brambor a řepky. Schodek v produkci řepky očekávají všechny kraje. Horší sklizeň brambor proti loňsku odhadovalo 6 krajů ze 14.

 • Další informace:
 • Odhad sklizně k 15. 8. – brambor bude méně než loni - komentář v pdf
 • Tab. 1 Odhad sklizně zemědělských plodin v Jihočeském kraji podle stavu k 15. srpnu 2019
 • Tab. 2 Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů k 15. 8. 2019
 • Tab. 3 Odhad výnosu vybraných zemědělských plodin podle krajů k 15. 8. 2019
 • Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  tel.: 386 718 690