Odhad sklizně k 15. 7. je proti červnu nižší

 

V porovnání s červnovým odhadem sklizně dává odhad k 15. 7. u základních obilovin i řepky v Jihočeském kraji horší výsledky. Vyšší je pouze odhadovaný výnos a sklizeň ozimého ječmene a žita.

Podle červencového odhadu jihočeští zemědělci očekávají, že výnos ani sklizeň základních obilovin a řepky nedosáhne na výsledky roku 2016. Nárůst produkce předpokládají pouze u pšenice jarní, žita a ovsa díky rozšíření jejich osevní plochy.

Graf: Osevní plochy, sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2009–2016 a odhad sklizně
k 15. 7. 2017 v Jihočeském kraji

Graf: Osevní plochy, sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2009–2016 a odhad sklizně k 15. 7. 2017 v Jihočeském kraji

Odhadované výnosy jednotlivých druhů základních obilovin i řepky jsou pod úrovní pětiletého průměru, desetiletý průměr však již s výjimkou řepky a žita převyšují. Předpokládaná úroda základních obilovin celkem je ve srovnání s průměrem posledních pěti a deseti let nižší o 5–6 %. Z jednotlivých druhů základních obilovin se pouze u ovsa odhaduje nadprůměrná sklizeň, a to hlavně díky rozšíření osevních ploch. Sklizeň řepky se očekává o 10 % nižší než pětiletý průměr, od desetiletého průměru ji dělí necelé 1 %.

Tab. Odhady výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Jihočeském kraji k 15. 7. 2017

Tab. Odhady výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v Jihočeském kraji k 15. 7. 2017

Sklizeň základních obilovin odhadovaná k 15. 7. je v Jihočeském kraji v porovnání s loňskou nadprůměr­nou sklizní o 66 tis. tun nižší. Vzhledem k rozšíření osevních ploch lze tento pokles připsat zcela na vrub horšího hektarového výnosu.

pšenice ozimé, která se letos pěstuje na poněkud větších osevních plochách, se oproti loňsku předpokládá horší výnos a sklizeň menší o 56 tis. tun. U nejméně pěstované základní obiloviny v kraji pšenice jarní se naopak očekává o 6 tis. tun vyšší sklizeň zásluhou rozšíření její výměry. Celková úroda pšenice se kvůli horším výnosům odhaduje ve srovnání s loňskými výsledky o 50 tis. tun nižší.

jarního ječmene se i přes mírné rozšíření osevních ploch odhaduje kvůli horšímu výnosu sklizeň poněkud nižší (-2 tis. tun). U ozimého ječmene se očekává úroda výrazně nižší (-18 tis. tun) a to jednak vlivem horšího výnosu a jednak kvůli úbytku ploch. Celková sklizeň ječmene se kvůli horšímu výnosu předpokládá o 20 tis. tun nižší.

Produkce žitaovsa se navzdory horšímu výnosu odhaduje větší než v loňském roce (+2 tis. tun, respektive +8 tis. tun) díky rozšíření osevních ploch.

Úroda tritikale se však očekává o 6 tis. tun nižší než v minulém roce, a to jak kvůli nižšímu výnosu, tak kvůli menším plochám.

řepky, kterou Jihočeši letos pěstují na větší ploše než loni, odhadují horší hektarový výnos a sklizeň nižší o 10 tis. tun.

Horší výnosy základních obilovin a řepky oproti minulému roku očekávají zemědělci ve všech krajích České republiky. Sucho poznamenalo zejména úrodu v Jihomoravském kraji do té míry, že v regionálním srovnání jsou výnosy všech druhů základních obilovin a řepky na jihu Moravy nejnižší.

Druhý letošní odhad zahrnuje také výnosy máku, hrachu setého na zrno a některých druhů zeleniny a ovoce. Oproti loňskému roku se v Jihočeském kraji odhaduje u máku propad sklizně o víc než čtvrtinu, u jahod o necelou čtvrtinu. Horší sklizeň obou plodin je zaviněna jak úbytkem ploch, tak horším výnosem. Produkce hrachu setého na zrno se navzdory horšímu výnosu letos očekává o 15 % vyšší díky rozšíření jeho plochy.

mrkve, která se letos v jižních Čechách pěstuje na menší ploše, se odhaduje vyšší sklizeň o 16 % zásluhou lepšího výnosu. Naproti tomu u cibule se v kraji odhaduje téměř o 20 % horší sklizeň než loni, kvůli špatnému výnosu. Třešní a višní se letos urodilo oproti minulému roku výrazně méně, sklizeň třešní se odhaduje o víc než třetinu nižší a sklizeň višní téměř o polovinu nižší. Naopak u broskví a meruněk, které se v kraji pěstují spíše okrajově, byla i přes mírný úbytek počtu stromů odhadována výrazně vyšší sklizeň než v minulém roce.

Kontakt:

Ing. Irena Kovárnová

Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
e-mail:
irena.kovarnova@czso.cz
tel.: 386 718 690

  • Tab. 1 - Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů k 15. 7. 2017
  • Tab. 2 - Odhad výnosu vybraných zemědělských plodin podle krajů k 15. 7. 2017
  • Odhad sklizně k 15. 7. 2017 je proti červnu nižší
  • Podrobnější informace o odhadu sklizně za Českou republiku naleznete v publikaci: