Obyvatelstvo ve městech a obcích na jihu Čech v roce 2018

 

Na konci dubna jsou Českým statistickým úřadem každoročně zveřejňována podrobná data o konečném stavu a pohybu obyvatelstva za uplynulý rok až do úrovně jednotlivých měst a obcí. Tato bilance obyvatelstva navazuje na předchozí roky a je tedy možné sledovat v časovém horizontu demografický vývoj na daném území.

Z bilance obyvatelstva dané obce nebo města je možné vyčíst, kolik obyvatel se narodilo nebo zemřelo, jak se lidé stěhovali, kolik bylo uzavřeno sňatků a kolik manželství skončilo rozvodem. Z dat je také možné sledovat věkovou strukturu konkrétního území, vyjádřenou počty obyvatel určitého věku nebo průměrným věkem obyvatel v obci.

Na konci roku 2018 žilo na území Jihočeského kraje 642 133 obyvatel, z tohoto počtu pak 324 865 žen. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 1 937 osob. Tuto skutečnost ovlivnilo zejména vysoké kladné saldo migrace (+1 885 osob) a nepatrně i kladná přirozená měna obyvatelstva (+52 osob).

Tab. 1  Demografická nej…. Jihočeského kraje k 31. 12. 2018

Obcemi s nejmenším počtem obyvatel jsou obec Minice a Zadní Střítež, kde ke konci roku 2018 žilo 34 obyvatel, na pomyslném druhém místě jsou obce Hájek a Kuřimany s 38 obyvateli. Je však také nutné připomenout vojenský újezd Boletice, který je v současné době bez obyvatel. Z celkového počtu 624 obcí kraje mělo 14,9 % obcí v uplynulém roce méně než 100 obyvatel.

Jihočeský kraj má dlouhodobě nejmenší hustotou zalidnění v ČR (63,8 obyvatel na km2), velká část obyvatelstva (63,9 %) žije ve městech, podíl městského obyvatelstva se meziročně mírně snížil. Krajské město mělo jako svoje bydliště 14,6 % ze všech obyvatel kraje. Necelých 35 tisíc obyvatel žilo ve městě Tábor, třicetitisícovým městem se stal i Písek a více než dvacetitisícová města jsou Strakonice a Jindřichův Hradec.

V relativním vyjádření (přepočet na 1 000 obyvatel) nejvyšší přirozený přírůstek obyvatelstva zaznamenala obec Zhoř u Mladé Vožice v okrese Tábor, kde k tomuto prvenství stačilo, že se v obci narodilo šest dětí a nikdo nezemřel. Je však nutné zdůraznit, že se jedná o obec s malým počtem obyvatel. Naopak nejvyšší relativní přirozený úbytek byl zaznamenán v obci Zadní Střítež z táborského okresu a jedná se o nejmenší obec. Nejvyšší relativní migrační přírůstek zaznamenal českobudějovický Vlkov, opět se jedná o velmi malou obec, na druhé straně nejvyšší migrační úbytek byl v obci Chvalovice na Prachaticku. Nejvyšší celkový relativní přírůstek byl zaznamenán ve Vlkově v okrese České Budějovice, naopak nejvyšší celkový relativní úbytek obyvatelstva byl v roce 2018 v obci Zadní Střítež z táborského okresu. Je však nutné připomenout, že tyto hodnoty jsou výrazně zkresleny malým počtem obyvatel v těchto obcích a i nepatrná změna v počtu obyvatel značně ovlivní relativní hodnoty.

V absolutních hodnotách počtu obyvatel si přirozenou měnou nejvíce polepšilo město České Budějovice (+67), Jindřichův Hradec (+33) a Písek  (+29). Naopak nejvyšší nepříznivý přirozený vývoj zaznamenalo město Milevsko (-45), Dobrá Voda u Č. Budějovic (-36) a Třeboň (-30). Nejvyšší kladné saldo migrace bylo zaznamenáno ve městě Písek (+203), dále v obci Srubec (+108) a v obci Včelná (+107). Ve větší míře se lidé stěhovali ze Strakonic (-106), Větřní (-75) a Třeboně (-66). V roce 2018 nejvíce obyvatel přibylo ve městě Písku (+232), Českých Budějovicích (+151) a Včelné (+128), naopak město Strakonice zaznamenalo nejvyšší celkový úbytek obyvatel (-134) a také městu Milevsku (-103) a Třeboni (-96) se v roce 2018 poměrně snížil počet obyvatel. Přírůstky a úbytky jsou způsobeny zejména příznivou či nepříznivou hladinou migrace.

Nejmladší obyvatelstvo žije v obci Měkynec na Strakonicku s hodnotou průměrného věku 33,1 let. Naopak nejvyšší průměrný věk byl zaznamenán v obci Minice v okrese Písek (57,1 let). Ze všech obcí Jihočeského kraje meziročně nejvíce omládl českobudějovický Vlkov (o 3,1 roku), protože se do obce přistěhovalo osm, pravděpodobně mladších osob. Na druhé straně v obci Krejnice na Strakonicku se průměrný věk obyvatel zvýšil nejvíce (o 2,6 roku) vlivem záporné migrace, kdy se odstěhovali mladší obyvatelé obce. Opět je nutné vzít na zřetel, že tyto hodnoty jsou do určité míry zkresleny malým počtem obyvatel v těchto obcích. Nejvýraznější rozdíl mezi průměrným věkem mužů a žen je v obci Minice na Písecku, kde jsou muži průměrně o 17,5 roku mladší než ženy. Naopak v obci Horní Kněžeklady na Českobudějovicku jsou ženy v průměru o 10,5 let mladší.

Tab. 2  Věková struktura obyvatelstva Jihočeského kraje k 31. 12. 2018

V roce 2018 se v jižních Čechách podle zpřesněných údajů živě narodilo 3 427 chlapců a 3 321 dívek a zemřelo 3 398 mužů a 3 298 žen. V kraji žilo k 31. prosinci 2018 přes 3,6 tisíce obyvatel, kteří již oslavili svoje 90. narozeniny.

Nejvyšší podíl dětské populace na celkovém počtu obyvatel obce měli v roce 2018 v obci Županovice v okrese Jindřichův Hradec (27,9 %), naopak nejnižší podíl byl zaznamenán v obci Vacovice na Strakonicku (2,0 %). Podíl seniorů byl nejvyšší v obci Minice (52,9 %) a nejnižší v obci Měkynec v okrese Strakonice (5,5 %).

 

 • Podrobnější informace lze nalézt na stránkách Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích v sekci:
 • Obyvatelstvo ve městech a obcích na jihu Čech v roce 2018 - aktualita v pdf
 • Průměrný věk podle obcí v Jihočeském kraji v roce 2018
 • Index stáří podle obcí v Jihočeském kraji v roce 2018
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440