Obyvatelstvo ve městech a obcích na jihu Čech v roce 2017

 

Na konci dubna jsou Českým statistickým úřadem každoročně zveřejňována podrobná data o konečném stavu a pohybu obyvatelstva za uplynulý rok až do úrovně jednotlivých měst a obcí. Tato bilance obyvatelstva navazuje na předchozí roky a je tedy možné sledovat v časovém horizontu demografický vývoj na daném území.

Z bilance obyvatelstva dané obce nebo města je možné vyčíst, kolik obyvatel se narodilo nebo zemřelo, jak se lidé stěhovali, kolik bylo uzavřeno sňatků a kolik manželství skončilo rozvodem. Z dat je také možné sledovat věkovou strukturu konkrétního území, vyjádřenou počty obyvatel určitého věku nebo průměrným věkem obyvatel v obci.

Na konci roku 2017 žilo na území Jihočeského kraje 640 196 obyvatel, z tohoto počtu pak 324 183 žen. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 1 414 osob. Tuto skutečnost ovlivnilo zejména vysoké kladné saldo migrace (+1 286 osob) a částečně i kladná přirozená měna obyvatelstva (+128 osob).

Tab. 1  Demografická nej…. Jihočeského kraje k 31. 12. 2017

Tab. 1 Demografická nej…. Jihočeského kraje k 31. 12. 2017

Obcí s nejmenším počtem obyvatel je obec Hájek, kde ke konci roku 2017 žilo 33 obyvatel, na pomyslném druhém místě jsou obce Vlkov a Kuřimany s 34 obyvateli. Je však také nutné připomenout vojenský újezd Boletice, který je v současné době bez obyvatel. Z celkového počtu 624 obcí kraje mělo 15,2 % obcí v uplynulém roce méně než 100 obyvatel.

Jihočeský kraj má dlouhodobě nejmenší hustotou zalidnění v ČR (63,7 obyvatel na km2), velká část obyvatelstva (64,1 %) žije ve městech. Krajské město mělo jako svoje bydliště 14,7 % ze všech obyvatel kraje. Necelých 35 tisíc obyvatel žilo ve městě Tábor, třicetitisícovým městem se stal i Písek a více než dvacetitisícová města jsou Strakonice a Jindřichův Hradec.

V relativním vyjádření (přepočet na 1 000 obyvatel) nejvyšší přirozený přírůstek obyvatelstva zaznamenala obec Radějovice v okrese Strakonice, kde k tomuto prvenství stačilo, že se v obci narodily dvě děti a nikdo nezemřel. Je však nutné zdůraznit, že se jedná o obec s malým počtem obyvatel. Naopak nejvyšší relativní přirozený úbytek byl zaznamenán v obci Bradáčov z táborského okresu a opět se jedná o velmi malou obec. Nejvyšší relativní migrační přírůstek zaznamenaly prachatické Bohunice, na druhé straně nejvyšší migrační úbytek byl v obci Lažany na Strakonicku. Nejvyšší celkový relativní přírůstek byl zaznamenán v táborské obci Zadní Střítež, naopak nejvyšší celkový relativní úbytek obyvatelstva byl v roce 2017 v obci Lažany, především díky migračnímu úbytku. Je však nutné připomenout, že tyto hodnoty jsou poněkud zkresleny malým počtem obyvatel v těchto obcích a i nepatrná změna v počtu obyvatel značně ovlivní relativní hodnoty.

V absolutních hodnotách počtu obyvatel si přirozenou cestou nejvíce polepšilo město Týn nad Vltavou (+ 34), Lišov (+25) a Srubec (+23). Naopak nejvyšší nepříznivý přirozený vývoj zaznamenalo město Veselí nad Lužnicí (-40) a Třeboň (-38). Nejvyšší kladné saldo migrace bylo zaznamenáno ve městě České Budějovice (+411), kde v posledních letech obyvatel spíše ubývalo a dále ve městě Písek (+138) a v obci Včelná (+137). Ve větší míře se lidé stěhovali z Jindřichova Hradce (-121), Českého Krumlova (-98) a Milevska (-88). V roce 2017 nejvíce obyvatel přibylo v Českých Budějovicích (+393), Písku (+153) a Včelné (+151), naopak město Český Krumlov zaznamenalo nejvyšší celkový úbytek obyvatel (-113) a také městu Jindřichův Hradec (-108) a městu Veselí nad Lužnicí (-101) se v roce 2017 poměrně snížil počet obyvatel. Přírůstky a úbytky jsou způsobeny zejména příznivou či nepříznivou hladinou migrace.

Nejmladší obyvatelstvo žije v obci Pěčnov na Prachaticku s hodnotou průměrného věku 34,2 let. Naopak nejvyšší průměrný věk byl zaznamenán v obci Minice v okrese Písek (56,9 let). Ze všech obcí Jihočeského kraje meziročně nejvíce omládly prachatické Bohunice (o 5,6 roku), protože zde přibyly čtyři, pravděpodobně mladší osoby. Na druhé straně v obci Nová Ves na Strakonicku se průměrný věk obyvatel zvýšil nejvíce (o 2,6 roku) vlivem záporné migrace, kdy se odstěhovali mladší obyvatelé obce. Opět je nutné vzít na zřetel, že tyto hodnoty jsou do určité míry zkresleny malým počtem obyvatel v těchto obcích. Nejvýraznější rozdíl mezi průměrným věkem mužů a žen je v obci Zahorčice na Strakonicku, kde jsou muži průměrně o 13,3 roku mladší než ženy. Naopak v obci Horní Kněžeklady na Českobudějovicku jsou v průměru ženy o 7,3 let mladší.

Tab. 2  Věková struktura obyvatelstva Jihočeského kraje k 31. 12. 2017

 Tab. 2 Věková struktura obyvatelstva Jihočeského kraje k 31. 12. 2017

V roce 2017 se v jižních Čechách podle zpřesněných údajů živě narodilo 3 489 chlapců a 3 391 dívek a zemřelo 3 483 mužů a 3 269 žen.  V kraji žilo k 31. prosinci 2017 přes 3,4 tisíce obyvatel, kteří již oslavili svoje 90. narozeniny.

Nejvyšší podíl dětské populace na celkovém počtu obyvatel obce měli v roce 2017 v obci Babice v prachatickém okrese (26,2 %), naopak nejnižší podíl byl zaznamenán v obci Vacovice na Strakonicku (2,0 %). Podíl seniorů byl nejvyšší v obci Minice (51,4 %) a nejnižší v obci Pěčnov na Prachaticku (5,5 %).

 • Podrobnější informace lze nalézt na stránkách Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích v sekci:
 • Obyvatelstvo ve městech a obcích na jihu Čech v roce 2017 - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440