Obyvatelstvo ve městech a obcích na jihu Čech v roce 2016

 

Na začátku května Český statistický úřad každoročně zveřejňuje podrobná data o konečném stavu a pohybu obyvatelstva za uplynulý rok až do úrovně jednotlivých měst a obcí. Tato bilance obyvatelstva navazuje na předchozí roky a je tedy možné sledovat v časovém horizontu demografický vývoj daného území.

Z bilance obyvatelstva dané obce nebo města je možné vyčíst, kolik obyvatel se narodilo nebo zemřelo, jak se lidé stěhovali, kolik bylo uzavřeno sňatků a kolik manželství skončilo rozvodem. Z dat je také možné sledovat věkovou strukturu na daném území, vyjádřenou počty obyvatel určitého věku nebo průměrným věkem obyvatel v obci.

Na konci roku 2016 žilo na území Jihočeského kraje 638 782 obyvatel, z tohoto počtu pak 323 669 žen. Počet obyvatel kraje vzrostl proti minulému roku o 948 osob. Tuto skutečnost ovlivnilo zejména příznivé vyšší kladné saldo migrace (+644 osoby) i kladná přirozená měna obyvatelstva (+304 osoby).

Obcí s nejmenším počtem obyvatel je obec Vlkov, kde ke konci roku 2016 žilo 31 obyvatel. V minulých několika letech byly obcí s nejmenším počtem obyvatel strakonické Kuřimany. Z celkového počtu 624 obcí kraje více než 15 % obcí mělo v uplynulém roce méně než 100 obyvatel. Jihočeský kraj je kraj s nejmenší hustotou zalidnění v ČR (63,5 obyvatel na km2), velká část obyvatelstva žije ve větších městech kraje, zejména v krajském městě žije 14,6 % všech obyvatel kraje (93 470 osob). Necelých 35 tisíc obyvatel žije ve městě Tábor, bezmála třicetitisícové město je i Písek a více než dvacetitisícová města jsou Strakonice a Jindřichův Hradec.

Tab. 1  Demografická nej…. Jihočeského kraje k 31. 12. 2016

Je nutné připomenout, že k 1. lednu 2016 byla v rámci optimalizace vojenských újezdů dle zákona č. 15/2015 Sb. obnovena obec Polná na Šumavě v okrese Český Krumlov, která byla do 31.12 2015 součástí vojenského újezdu Boletice. V současné době ve vojenském újezdě Boletice nežijí žádní obyvatelé.

V relativním vyjádření (přepočet na 1 000 obyvatel) nejvyšší přirozené přírůstky obyvatelstva zaznamenala obec Čenkov u Bechyně v okrese České Budějovice, kde se narodilo 5 dětí, a nikdo nezemřel. Naopak nejvyšší relativní přirozený úbytek byl zaznamenán v obci Třebějice z táborského okresu. Nejvyšší relativní migrační přírůstek zaznamenaly strakonické Kuřimany, na druhé straně nejvyšší migrační úbytek byl v obci Pístina na Jindřichohradecku. Díky migračnímu saldu měla obec Kuřimany také nejvyšší celkový relativní přírůstek, naopak nejvyšší celkový relativní úbytek obyvatelstva byl v minulém roce v obci Pístina, rovněž díky migračnímu úbytku. Je však nutné připomenout, že tyto hodnoty jsou poněkud zkresleny malým počtem obyvatel v těchto obcích a i nepatrná změna v počtu obyvatel značně ovlivní relativní hodnoty.

V absolutních hodnotách počtu obyvatel si přirozenou cestou nejvíce polepšily České Budějovice (+ 85) a Písek (+81), naopak nepříznivý přirozený vývoj zaznamenalo město Sezimovo Ústí (-50). Nejvyšší kladné saldo migrace bylo zaznamenáno v českobudějovických obcích Srubec (+114) a Včelná (+113). Ve větší míře se lidé stěhovali z Tábora (-187), Prachatic (-128) a Českých Budějovic (-128). Město Tábor zaznamenalo nejvyšší celkový úbytek obyvatel (-159) a také městu Prachatice se v loňském roce poměrně snížil počet obyvatel (-112). V roce 2016 naopak nejvíce obyvatel přibylo ve Srubci (+134), Písku (+128) a Včelné (+124).

Nejmladší obyvatelstvo žije v obci Pěčnov na Prachaticku s hodnotou průměrného věku 33,5 let. Naopak nejvyšší průměrný věk byl zaznamenán v obci Vacovice na Strakonicku (57,8). Ze všech obcí Jihočeského kraje meziročně nejvíce omládla táborská Zadní Střítež (o 5,5 roku), protože zde přibyly čtyři, pravděpodobně mladší osoby. Na druhé straně v obci Košín se průměrný věk obyvatel zvýšil nejvíce (o 2,3 roku) vlivem záporné migrace, kdy se odstěhovali mladší obyvatelé obce. Opět je nutné vzít na zřetel, že tyto hodnoty jsou do určité míry zkresleny malým počtem obyvatel v těchto obcích. Nejvýraznější rozdíl mezi průměrným věkem mužů a žen je v obci Zahorčice na Strakonicku, kde jsou muži průměrně o 13,5 roku mladší než ženy. Naopak v obci Horní Kněžeklady na Českobudějovicku jsou v průměru ženy o 7,2 let mladší.

V minulém roce se v jižních Čechách podle zpřesněných údajů živě narodilo 3 505 chlapců a 3 242 dívky, v kraji žije přes 3 tisíce obyvatel, kteří již oslavili svoje 90. narozeniny.

Tab. 2  Věková struktura obyvatelstva Jihočeského kraje k 31. 12. 2016

 

 • Podrobnější informace lze nalézt na stránkách Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích v sekci:
 • Obyvatelstvo ve městech a obcích na jihu Čech v roce 2016 - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440