Jihočechů za tři čtvrtletí roku 2018 přibylo zejména díky stěhování

 

K 30. září 2018 žilo v Jihočeském kraji podle předběžných výsledků 641 528 obyvatel, z tohoto počtu bylo 324 582 žen, tedy 50,6 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 1 332 osob. Tuto skutečnost ovlivnilo především kladné migrační saldo (+1 152) i příznivý vývoj přirozené měny obyvatelstva (+180).

V mezikrajském srovnání přibylo ke konci září 2018 nejvíce obyvatel v absolutním i relativním vyjádření ve Středočeském kraji a v hlavním městě Praze, naopak nejvyšší pokles počtu obyvatel byl zaznamenán v Moravskoslezském a Karlovarském kraji. V rámci Jihočeského kraje se počet obyvatel zvýšil nejvíce v okrese České Budějovice (+896 osob). Úbytek počtu obyvatel byl zaznamenán pouze v okresech Jindřichův Hradec (-163 osob) a Strakonice (-86 osob).

 

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. září 2018

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. září 2018

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí

Živě se v kraji narodilo 5 131 dětí, z toho 2 575 chlapců, kterých se průměrně rodí o 5 % více, ale v tomto období to bylo jen o 0,2 %. Počet narozených dětí byl téměř stejný jako ve stejném období minulého roku (+27). S relativní hodnotou porodnosti 10,7 ‰, která byla nižší než celorepublikový průměr (10,9 ‰) se Jihočeský kraj řadí na sedmé místo mezi kraji. V rámci kraje byla nejvyšší porodnost v okrese Český Krumlov (11,9 ‰), nejnižší pak v okresech Jindřichův Hradec a Písek (9,7 ‰). Jako prvorozené se narodilo 49,2 % dětí, druhorozených bylo 36,8 % a zbylých 14,0 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí. Podíl dětí narozených mimo manželství (v porovnání se stejným obdobím minulého roku) se nepatrně zvýšil a více než polovina dětí (50,7 %) se narodila nesezdaným párům. Nejvíce dětí, které se narodily mimo uzavřené manželství, bylo v okrese Český Krumlov (57,1 %) a nejméně v okrese České Budějovice (45,8 %).

Ve sledovaném období zemřelo 4 951 osob (z toho 2 502 mužů), což bylo o 102 méně než před rokem. Celková úmrtnost v kraji (10,3 ‰) byla nižší než republikový průměr (10,7 ‰). V relativním vyjádření nejméně lidé umírali v okrese Český Krumlov (8,8 ‰), nejvyšší úmrtnost pak byla v okresech Písek a Strakonice (11,1 ‰). Kojenecká úmrtnost (2,9 ‰) byla vyšší než celorepublikový průměr (2,5 ‰), naopak novorozenecká úmrtnost (1,2 ‰) byla nižší než průměr republiky (1,6 ‰).

Vyšší počet narozených dětí než zemřelých osob zvýšil během 1. až 3. čtvrtletí počet obyvatel kraje o 180 osob. Přirozený přírůstek v přepočtu na tisíc obyvatel v Jihočeském kraji měl hodnotu 0,4 ‰ a byl vyšší než průměr za ČR (0,2 ‰). Ke zvýšení počtu obyvatel přirozenou měnou došlo v okresech České Budějovice, Český Krumlov a Prachatice, v ostatních okresech kraje byly hodnoty přirozené měny v záporných hodnotách.

Do konce 3. čtvrtletí 2018 se do Jihočeského kraje přistěhovalo 5 042 obyvatel, o 1 152 osob méně se z kraje odstěhovalo. Vyšších hodnot kladné migrace dosáhl především okres České Budějovice (+663 osob), naopak nejvyšší záporné saldo migrace zaznamenal především okres Jindřichův Hradec (-89 osob). Z ciziny se do kraje přistěhovalo 2 005 osob, do ciziny se odstěhovalo jen 670 osob. Mezi obcemi uvnitř kraje se přestěhovalo 9 421 osob (vnitřní stěhování).

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Ve sledovaném období bylo uzavřeno 2 988 sňatků, což je o 225 více než před rokem. Z 69,4 % se jednalo o první sňatek obou snoubenců (tzv. protogamní sňatky). Pro 77,5 % ženichů a 78,1 % nevěst se jednalo o první sňatek. Sňatečnost v kraji (6,2 ‰) byla vyšší než republikový průměr (6,0 ‰) a dosáhla třetí nejvyšší hodnoty v rámci v mezikrajského srovnání. Uvnitř kraje pak byla zaznamenána nejvyšší sňatečnost v okrese Prachatice (7,5 ‰) a nejnižší v okresech Písek a Strakonice (5,5 ‰).

V 1. až 3. čtvrtletí 2018 bylo rozvedeno 1 042 manželství, o 98 méně než ve stejném období minulého roku. Z celkového počtu rozvodů bylo 34,4 % manželství ukončeno na návrh ženy a 48,5 % na společný návrh. Rozvodovost (2,2 ‰) byla stejná jako celorepublikový průměr a Jihočeský kraj obsadil v rámci mezikrajského srovnání sedmou nejvyšší pozici. Relativně nejvyšší rozvodovost v rámci kraje byla v okresech České Budějovice a Písek (2,4 ‰), naopak nejnižší v okresech Český Krumlov a Strakonice (1,9 ‰). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se v kraji snížil počet rozvodů s nezletilými dětmi (-46). Z celkového počtu bylo rozvedeno 627 manželství s nezletilými dětmi a z těchto rozvedených manželství se jednalo v 51,8 % o ukončené manželství s jedním dítětem a 41,6 % se dvěma nezletilými dětmi. Bylo však rozvedeno také 41 manželství se 3 a více nezletilými dětmi.

Informace o potratech za 1. až 3. čtvrtletí 2018 nejsou známy z důvodu neposkytnutí údajů o všech provedených potratech některými zdravotnickými zařízeními. Tato data jsou zjišťována Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky.

Tab. 2. Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Tab. 2. Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 • Další informace najdete v publikaci:
 • Jihočechů za tři čtvrtletí roku 2018 přibylo zejména díky stěhování (aktualita ve formátu PDF)
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018
 • Kontakt:
  Ing. Irena Votrubová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: irena.votrubova@czso.cz
  tel.: 386 718 450