Obyvatelstvo Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2016

 

K 30. září 2016 žilo v Jihočeském kraji podle předběžných výsledků 638 648 obyvatel, z tohoto počtu 323 646 žen, tedy 50,7 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 814 osob. Tuto skutečnost ovlivnilo kladné migrační saldo (+458) i příznivý vývoj přirozené měny obyvatelstva (+356).

Tab. 1  Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. září 2016

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. září 2016

Graf 1  Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2016

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2016

Živě se v kraji narodilo 5 098 dětí, z toho 2 645 chlapců. Počet narozených dětí byl nepatrně vyšší než ve stejném období minulého roku (+18). S relativní hodnotou porodnosti 10,7 ‰, která je nižší než celorepublikový průměr (10,8 ‰) se Jihočeský kraj řadí na sedmé místo mezi kraji. V rámci kraje byla nejvyšší porodnost v okresech Český Krumlov (11,5 ‰) a České Budějovice (11,4 ‰), nejnižší pak v okrese Jindřichův Hradec (9,8 ‰). Jako prvorozené se narodilo 47,8 % dětí, druhorozených bylo téměř 38,1 % a zbylých 14,1 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí. Podíl dětí narozených mimo manželství (v porovnání se stejným obdobím minulého roku) se opět zvýšil a jen polovina dětí se narodila sezdaným párům. Nejvíce dětí, které se narodily mimo uzavřené manželství, bylo v okrese Český Krumlov (56,6 %) a nejméně v okrese České Budějovice (44,3 %).

Ve sledovaném období zemřely 4 742 osoby (z toho 2 441 mužů), což bylo o 558 méně než před rokem. Celková úmrtnost v kraji (9,9 ‰) byla nepatrně nižší než republikový průměr. V relativním vyjádření nejméně lidé umírali v okrese Prachatice, vyšší úmrtnost pak byla v okrese Tábor. Kojenecká (2,9 ‰) i novorozenecká (2,0 ‰) úmrtnost byla vyšší než celorepublikové průměry.

Vyšší počet narozených dětí než zemřelých osob zvýšil během 1. až 3. čtvrtletí počet obyvatel kraje o 356 osob. Přirozený přírůstek v přepočtu na tisíc obyvatel v Jihočeském kraji měl hodnotu 0,7 ‰ a byl nižší než průměr za ČR (0,8 ‰). K vyššímu zvýšení počtu obyvatel přirozenou měnou došlo zejména v okresech České Budějovice a Český Krumlov, naopak v okresech Tábor a Jindřichův Hradec byl vývoj přirozené měny nepříznivý.

Do konce 3. čtvrtletí 2016 se do Jihočeského kraje přistěhovalo 4 322 obyvatel, o 458 osob méně se z kraje odstěhovalo. Vyšších hodnot kladné migrace dosáhl především okres České Budějovice (+557 osob), naopak nejvyšší záporné saldo migrace zaznamenal především okres Jindřichův Hradec (-172 osoby). Z ciziny se do kraje přistěhovalo 1 185 osob, do ciziny se odstěhovalo jen 564 osob. Mezi obcemi uvnitř kraje se přestěhovaly 9 443 osoby (vnitřní stěhování).

Graf 2  Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2016

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2016

Ve sledovaném období byly uzavřeny 2 763 sňatky, což je o 295 sňatků více než před rokem. Z 68,8 % se jednalo o první sňatek obou snoubenců (tzv. protogamní sňatky). Pro 77,6 % ženichů a 76,1 % nevěst se jednalo o první sňatek. Sňatečnost v kraji (5,8 ‰) byla vyšší než republikový průměr a dosáhla nejvyšší hodnoty v rámci v mezikrajského srovnání. Uvnitř kraje pak byla zaznamenána nejvyšší sňatečnost v okrese České Budějovice a nejnižší v okrese Jindřichův Hradec a Písek.

V 1. až 3. čtvrtletí 2016 bylo rozvedeno 1 192 manželství (nepatrně více než v 1. až 3. čtvrtletí 2015). Z celkového počtu rozvodů bylo 40,5 % manželství ukončeno na návrh ženy a 38,5 % na společný návrh. Rozvodovost (2,5 ‰) byla vyšší než celorepublikový průměr (2,4 ‰) a Jihočeský kraj obsadil v rámci mezikrajského srovnání pátou nejvyšší pozici. Relativně nejvyšší rozvodovost byla v okrese České Budějovice a Jindřichův Hradec, naopak nejnižší v okrese Prachatice. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se zvýšil počet rozvodů s nezletilými dětmi. Z celkového počtu rozvodů bylo rozvedeno 743 manželství s nezletilými dětmi a z těchto rozvedených manželství se jednalo v 49,1 % o ukončené manželství s jedním dítětem a 44,8 % se dvěma nezletilými dětmi. Bylo však rozvedeno také 45 manželství se 3 a více nezletilými dětmi.

Tab 2.  Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2016

Tab 2. Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2016

 • Více informací naleznete v publikaci:
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2016
 • Obyvatelstvo Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2016 - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440