Obyvatelstvo Jihočeského kraje v 1. pololetí 2022

 

Na konci června 2022 žilo v Jihočeském kraji podle předběžných výsledků 637 302 obyvatel, z tohoto počtu bylo 321 888 žen, tedy 50,5 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 255 osob. Toto zvýšení počtu obyvatel ovlivnil příznivý migrační vývoj, přirozená měna obyvatelstva byla záporná.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2022

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2022

Do počtu obyvatel nejsou započteny osoby s uděleným pobytovým oprávněním v ČR v souvislosti s válkou na Ukrajině. K 1. červenci 2022 žilo v Jihočeském kraji 18 885 těchto osob (6 895 mužů a 11 990 žen).

Živě se v kraji narodilo 3 069 dětí, z toho 1 556 chlapců. Proti stejnému období minulého roku to bylo o 292 dětí méně. S relativní hodnotou porodnosti 9,7 ‰, která byla nepatrně vyšší než republikový průměr (9,6 ‰), se Jihočeský kraj řadil spolu s Olomouckým krajem na čtvrté místo mezi kraji. V rámci kraje byla nejvyšší porodnost v okrese Písek (10,7 ‰), nejnižší pak v okrese Strakonice (8,9 ‰). V územním detailu byla nejvyšší porodnost v SO ORP Milevsko (11,9 ‰), nejnižší ve správním obvodě Dačice (8,4 ‰). Jako první v pořadí se v 1. pololetí 2022 narodilo 44,4 % dětí, druhorozených bylo 40,6 % a zbylých 15,0 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí.

Podíl dětí narozených mimo uzavřené manželství se v porovnání se stejným obdobím minulého roku zvýšil téměř o tři procentní body a měl hodnotu 51,4 %. Nejvyšší podíl dětí, které se narodily mimo manželství, byl zaznamenán v okrese Strakonice (58,4 %) a nejmenší pak v okrese České Budějovice (48,0 %).

Ve sledovaném období zemřelo 3 725 osob (1 891 mužů a 1 834 žen), což je o 777 méně než ve stejném období minulého roku. Celková úmrtnost v kraji (11,8 ‰) byla vyšší než republikový průměr (11,4 ‰) a mezi kraji byla na šesté nejvyšší hodnotě. Nejvyšší počty zemřelých byly ve věkové skupině od 70 do 89 let. V relativním vyjádření lidé nejméně umírali v okrese Český Krumlov (10,9 ‰), nejvyšší úmrtnost pak byla v okrese Písek (12,8 ‰). V podrobném pohledu byla na území kraje nejnižší úmrtnost v SO ORP Kaplice (9,9 ‰) a nejvyšší ve správním obvodě Soběslav (14,8 ‰).

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2021 a 2022

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2021 a 2022

Kojenecká úmrtnost v Jihočeském kraji (2,0 ‰) byla nižší než republikový průměr (2,2 ‰) a také novorozenecká úmrtnost (1,0 ‰) byla v kraji nižší než průměr ČR (1,3 ‰).

Menší počet živě narozených dětí než počet zemřelých osob snížil během prvního pololetí počet obyvatel kraje celkem o 656 osob a přirozená měna byla tedy v 1. pololetí 2022 v záporných hodnotách (−2,1 ‰). Přirozený úbytek byl v přepočtu na tisíc obyvatel zaznamenán ve všech krajích, kromě hlavního města Prahy. Nejvyšší zápornou hodnotu měl v Karlovarském kraji. Ve všech okresech Jihočeského kraje byl vývoj přirozené měny nepříznivý. Nejvyšší záporná relativní hodnota přirozené měny byla zaznamenána v okrese Strakonice (−3,7 ‰), nejnižší v okrese České Budějovice (−1,1 ‰). Jediná kladná hodnota přirozené měny byla v 1. pololetí 2022 zaznamenána na území Vodňanska (0,2 ‰), nejvyšší zápornou hodnotu měla na Soběslavsku (−5,9 ‰).

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v 1. pololetí 2022

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v 1. pololetí 2022

V 1. pololetí 2022 se do Jihočeského kraje přistěhovalo 3 807 osob, o 268 osob více než ve stejném období minulého roku. Počet vystěhovalých osob (2 896) byl o 362 osob vyšší než před rokem.

Kladné migrační saldo (+911) snižovalo zápornou hodnotu přirozené měny ve všech okresech Jihočeského kraje, kromě okresu Jindřichův Hradec (−4). Nejvyšší migrační přírůstek byl zaznamenán v okrese České Budějovice (+349). Relativně nejvíce se lidé stěhovali do SO ORP Trhové Sviny (10,9 ‰), naopak nejvíce opouštěli správní obvod Dačice (−0,9 ‰). Z ciziny se do kraje přistěhovalo celkem 1 649 osob, naopak do ciziny se odstěhovalo 662 osob. V rámci kraje, tedy mezi obcemi kraje, se v 1. pololetí přestěhovalo celkem 6 625 osob, jedná se o tzv. vnitřní stěhování.

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2022

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2022

Ve sledovaném období bylo uzavřeno 1 243 sňatků, což je o 357 více než v 1. pololetí minulého roku. V 62,9 % uzavírali sňatek oba snoubenci svobodní (tzv. protogamní sňatky). Z celkového počtu sňatků se poprvé ženilo 72,0 % ženichů a vdávalo 76,2 % nevěst, v ostatních případech se jednalo o druhé, případně další sňatky. Sňatečnost v kraji (3,9 ‰) byla nižší než republikový průměr (4,1 ‰) a v mezikrajském srovnání byla až na desáté pozici. Na území kraje byla zaznamenána nejvyšší sňatečnost v okresech Český Krumlov a Jindřichův Hradec (4,5 ‰), nejnižší pak v okrese Strakonice (3,3 ‰). V územním detailu byla nejvyšší sňatečnost na Třeboňsku (5,4 ‰) a nejnižší ve správním obvodě Trhové Sviny (2,4 ‰).

V 1. pololetí 2022 bylo rozvedeno celkem 626 manželství, což je o 61 méně než ve stejném období minulého roku. Rozvodovost v kraji s hodnotou (2,0 ‰) byla stejná jako republikový průměr. V rámci mezikrajského srovnání byla na šesté nejnižší pozici. V kraji byla rozvodovost nejvyšší v okrese Písek (2,4 ‰), naopak nejnižší v okresech Prachatice (1,4 ‰). Z podrobnějšího územního pohledu se lidé nejméně často rozváděli na území DačickaVodňanska (1,2 ‰) a nejvíce na Vltavotýnsku (2,8 ‰).

Informace o potratech za 1. pololetí 2022 nejsou známy z důvodu neposkytnutí údajů o všech provedených potratech některými zdravotnickými zařízeními. Tato data jsou zjišťována Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky.
 

 • Obyvatelstvo Jihočeského kraje v 1. pololetí 2022 - komentář v pdf
 • Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2022
 • Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2022
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. pololetí 2022
 • Pohyb obyvatelstva podle SO ORP Jihočeského kraje v 1. pololetí 2022
 • Další informace:
 • Kontakt:

  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ České Budějovice
  Oddělení informačních služeb a správy registrů
  T: 386 718 440, M: 605 589 695
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz