Obyvatelstvo Jihočeského kraje v 1. pololetí 2021

 

Na konci června 2021 žilo v Jihočeském kraji podle předběžných výsledků 643 280 obyvatel, z tohoto počtu 325 559 žen, tedy 50,6 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel snížil o 271 osob. Toto snížení počtu obyvatel kraje ovlivnila především výrazná záporná přirozená měna obyvatelstva, migrační vývoj byl příznivý.

 

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2021

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2021

Živě se v kraji narodilo 3 327 dětí, z toho 1 686 chlapců. Proti stejnému období minulého roku to bylo o 121 dětí více. S relativní hodnotou porodnosti 10,4 ‰, která byla stejná jako republikový průměr, se Jihočeský kraj řadil na šesté místo mezi kraji. V rámci kraje byla nejvyšší porodnost v okrese České Budějovice (11,1 ‰), nejnižší pak v okrese Český Krumlov (9,4 ‰). Jako první v pořadí se narodilo 44,2 % dětí, druhorozených bylo 41,5 % a zbylých 14,3 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí.

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2020 a 2021

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2020 a 2021

Podíl dětí narozených mimo uzavřené manželství se v porovnání se stejným obdobím minulého roku snížil o dva procentní body a měl hodnotu 48,6 %. Nejvyšší podíl dětí, které se narodily mimo manželství, byl zaznamenán v okrese Jindřichův Hradec (58,7 %) a nejmenší pak v okrese České Budějovice (43,0 %).

Ve sledovaném období zemřelo 4 483 osob (2 447 mužů a 2 036 žen), což je o 975 více než ve stejném období minulého roku. Vysoký nárůst počtu zemřelých byl úzce spojený s koronavirovou pandemií v zemi. Celková úmrtnost v kraji (14,1 ‰) byla nižší než republikový průměr (14,4 ‰) a mezi kraji byla na páté nejnižší hodnotě. Téměř dvě třetiny zemřelých byly ve věku od 70 do 89 let. V relativním vyjádření lidé nejméně umírali v okrese České Budějovice (12,5 ‰), nejvyšší úmrtnost pak byla v okrese Písek (15,2 ‰).

Kojenecká úmrtnost v kraji (1,5 ‰) byla nižší než v 1. pololetí 2020 a byla nižší než republikový průměr (2,1 ‰). Novorozenecká úmrtnost (0,9 ‰) byla v kraji také nižší než průměr ČR (1,2 ‰).

Menší počet živě narozených dětí než počet zemřelých osob snížil během prvního pololetí počet obyvatel kraje celkem o 1 156 osob a přirozená měna byla tedy v 1. pololetí 2021 v záporných hodnotách (-3,6 ‰). Přirozený úbytek byl v přepočtu na tisíc obyvatel zaznamenán ve všech krajích, nejvíce v Karlovarském kraji a byl ve všech krajích v přímé souvislosti s epidemickou situací v zemi. Ve všech okresech Jihočeského kraje byl vývoj přirozené měny nepříznivý. Nejvyšší záporná relativní hodnota přirozené měny byla zaznamenána v okrese Písek (-5,8 ‰), nejnižší v okrese České Budějovice (-1,4 ‰).

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v 1. pololetí 2021

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v 1. pololetí 2021

V 1. pololetí 2021 se do Jihočeského kraje přistěhovalo 3 651 osob, o 699 osob více než ve stejném období minulého roku. Počet vystěhovalých osob byl o 885 osob vyšší než počet přistěhovalých.

Kladné migrační saldo (+885) snižovalo zápornou hodnotu přirozené měny ve všech okresech Jihočeského kraje a bylo nejvyšší v okrese České Budějovice (+317). Z ciziny se do kraje přistěhovalo celkem 1 520 osob, naopak do ciziny se odstěhovalo 599 osob. V rámci kraje, tedy mezi obcemi kraje, se v 1. pololetí přestěhovalo celkem 6 181 osob, jedná se o tzv. vnitřní stěhování.

Ve sledovaném období bylo uzavřeno 845 sňatků, což je o 19 méně než v 1. pololetí minulého roku. Na přetrvávající propad sňatečnosti měla velký vliv koronavirová situace, kdy se sňatky příliš neplánovaly. V 62,7 % uzavírali sňatek oba snoubenci svobodní (tzv. protogamní sňatky). Z celkového počtu sňatků se poprvé ženilo 73,1 % ženichů a vdávalo 71,7 % nevěst, v ostatních případech se jednalo o druhé, případně další sňatky. Sňatečnost v kraji (2,6 ‰) byla nižší než republikový průměr (2,8 ‰) a v mezikrajském srovnání byla až na dvanácté pozici. Na území kraje byla zaznamenána nejvyšší sňatečnost v okrese Prachatice (2,9 ‰), nejnižší pak v okrese Český Krumlov (2,4 ‰).

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2021

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2021

V 1. pololetí 2021 bylo rozvedeno celkem 685 manželství, což je o 54 více než ve stejném období minulého roku. Celkem 30,7 % rozvodů bylo na návrh ženy a 49,2 % na společný návrh. Pro 81,8 % mužů a 78,0 % žen šlo o ukončení jejich prvního manželství.

Z celkového počtu rozvedených manželství představovalo 59,0 % manželství s nezletilými dětmi; z těchto rozvedených manželství se jednalo v 49,0 % případů o manželství s jedním dítětem, v 44,3 % se dvěma dětmi. Bylo však rozvedeno 27 manželství se 3 a více nezletilými dětmi. Rozvodovost v kraji s hodnotou (2,1 ‰) byla nepatrně vyšší než republikový průměr (2,0 ‰). V rámci mezikrajského srovnání byla na páté nejvyšší pozici. V kraji byla rozvodovost nejvyšší v okrese Český Krumlov (2,6 ‰), naopak nejnižší v okresech Prachatice (1,7 ‰).

Informace o potratech za 1. pololetí 2021 nejsou známy z důvodu neposkytnutí údajů o všech provedených potratech některými zdravotnickými zařízeními. Tato data jsou zjišťována Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky.

 • Obyvatelstvo Jihočeského kraje v 1. pololetí 2021 - komentář v pdf
 • Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2021
 • Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2021
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. pololetí 2021
 • Více informací naleznete v publikaci:
 • Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  Tel.: 386 718 440, 605 589 695
  E-mail: petra.dolejsova@czso.cz