Obyvatelstvo Jihočeského kraje v 1. pololetí 2020

 

Na konci června 2020 žilo v Jihočeském kraji podle předběžných výsledků 643 747 obyvatel, z tohoto počtu 325 616 žen, tedy 50,6 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel snížil o 336 osob. Toto snížení počtu obyvatel kraje ovlivnila především záporná přirozená měna obyvatelstva, ale i nepříznivý migrační vývoj.

 

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2020

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2020

Živě se v kraji narodilo 3 175 dětí, z toho 1 597 chlapců. Proti stejnému období minulého roku to bylo o 220 dětí méně. S relativní hodnotou porodnosti 9,9 ‰, která byla nižší než republikový průměr (10,1 ‰) se Jihočeský kraj řadí na deváté místo mezi kraji. V rámci kraje byla nejvyšší porodnost v okrese České Budějovice (11,0 ‰), nejnižší pak v okrese Prachatice (8,3 ‰). Jako první v pořadí se narodila téměř polovina dětí (47,0 %), druhorozených bylo 37,6 % a zbylých 15,4 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí.

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2019 a 2020

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2019 a 2020

Podíl dětí narozených mimo uzavřené manželství se v porovnání se stejným obdobím minulého roku zvýšil o 2,4 procentního bodu a měl hodnotu 50,7 %. Nejvyšší podíl dětí, které se narodily mimo manželství, byl zaznamenán v okrese Český Krumlov (57,9 %) a nejmenší pak v okrese České Budějovice (45,4 %).

Ve sledovaném období zemřelo 3 485 osob (1 753 mužů a 1 732 žen), což je o 52 více než ve stejném období minulého roku. Celková úmrtnost v kraji (10,9 ‰) byla vyšší než republikový průměr (10,7 ‰) a mezi kraji byla na osmé nejnižší hodnotě. Téměř třetina zemřelých byla ve věku od 80 do 89 let. V relativním vyjádření lidé nejméně umírali v okrese Český Krumlov (9,9 ‰), nejvyšší úmrtnost pak byla v okrese Strakonice (11,9 ‰).

Kojenecká úmrtnost v kraji (3,8 ‰) byla vyšší než v 1. pololetí 2019 a byla vyšší než republikový průměr (2,4 ‰). Novorozenecká úmrtnost (2,5 ‰) byla v kraji také vyšší než průměr ČR (1,6 ‰).

Nižší počet živě narozených dětí než počet zemřelých osob snížil během prvního pololetí počet obyvatel kraje celkem o 310 osob a přirozená měna byla tedy v 1. pololetí 2020 v záporných hodnotách (-1,0 ‰). Přirozený úbytek byl v přepočtu na tisíc obyvatel zaznamenán ve většině krajů ČR (kromě hl. města Prahy, Středočeského a Jihomoravského kraje). V Jihočeském kraji došlo k malému zvýšení počtu obyvatel přirozenou měnou jen v okresech České Budějovice a Český Krumlov. V ostatních okresech Jihočeského kraje byl vývoj přirozené měny nepříznivý. Nejvyšší relativní hodnota záporné přirozené měny byla zaznamenána v okresech Jindřichův Hradec a Prachatice.

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v 1. pololetí 2020

  Graf 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v 1. pololetí 2020

V 1. pololetí 2020 se do Jihočeského kraje přistěhovalo 3 063 osob, o 578 osob méně než ve stejném období minulého roku. Počet vystěhovalých osob byl o 26 osob vyšší než počet přistěhovalých.

Kladné migrační saldo zvýšilo počet obyvatel jen v okresech České Budějovice (+262) a Tábor (+152). V ostatních okresech kraje byla migrace záporná nebo nulová. Více než třetina přistěhovaných osob se do kraje přistěhovala ze zahraničí (33,3 %). Z ciziny se do kraje přistěhovalo celkem 1 021 osob, do ciziny se odstěhovalo 1 235 osob. V rámci kraje, tedy mezi obcemi kraje, se v 1. pololetí přestěhovalo celkem 5 778 osob, jedná se o tzv. vnitřní stěhování.

Ve sledovaném období bylo uzavřeno 846 sňatků, což je o 545 méně než v 1. pololetí minulého roku. Na propad sňatečnosti měla velký vliv koronavirová situace, kdy se sňatky neplánovaly, případně byly rušeny vzhledem k zavedeným protivirovým opatřením. V 61,5 % uzavírali sňatek oba snoubenci svobodní (tzv. protogamní sňatky). Z celkového počtu sňatků se poprvé ženilo 71,3 % ženichů a vdávalo 69,9 % nevěst, v ostatních případech se jednalo o druhé případně další sňatky. Sňatečnost v kraji (2,6 ‰) byla lehce vyšší než republikový průměr (2,5 ‰) a v mezikrajském srovnání byla na čtvrté pozici. Na území kraje byla zaznamenána nejvyšší sňatečnost v okrese České Budějovice a Prachatice (2,9 ‰), nejnižší pak v okrese Tábor (2,2 ‰).

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2020

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2020

V 1. pololetí 2020 bylo rozvedeno celkem 626 manželství, což je 116 méně než ve stejném období minulého roku. Celkem 34,7 % rozvodů bylo na návrh ženy a 48,6 % na společný návrh. Pro 80,7 % mužů i žen šlo o ukončení jejich prvního manželství.

Z celkového počtu rozvedených manželství představovalo 62,8 % manželství s nezletilými dětmi; z těchto rozvedených manželství se jednalo v 47,3 % případů o manželství s jedním dítětem, v 47,1 % se dvěma dětmi. Bylo však rozvedeno 22 manželství se 3 a více nezletilými dětmi. Rozvodovost v kraji s hodnotou (2,0 ‰) byla nepatrně vyšší než republikový průměr (1,9 ‰). V rámci mezikrajského srovnání byla na šesté nejvyšší pozici. V kraji byla rozvodovost nejvyšší v okresech České Budějovice a Strakonice (2,2 ‰), naopak nejnižší v okrese Písek (1,6 ‰).

Informace o potratech za 1. pololetí 2020 nejsou známy z důvodu neposkytnutí údajů o všech provedených potratech některými zdravotnickými zařízeními. Tato data jsou zjišťována Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky.

 • Obyvatelstvo Jihočeského kraje v 1. pololetí 2020 - komentář v pdf
 • Více informací naleznete v publikaci:
 • Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2020
 • Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2020
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. polotetí 2020
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  Tel.: 386 718 440, 605 589 695
  E-mail: petra.dolejsova@czso.cz