Obyvatelstvo Jihočeského kraje v 1. pololetí 2019

 

Na konci června 2019 žilo v Jihočeském kraji podle předběžných výsledků 643 176 obyvatel, z tohoto počtu 325 171 žen, tedy 50,6 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 1 043 osob. Zvýšení počtu obyvatel kraje ovlivnil kladný migrační vývoj, přirozená měna obyvatelstva byla naopak v záporných hodnotách.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2019

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2019

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2018 a 2019

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2018 a 2019

Živě se v kraji narodilo 3 348 dětí, z toho 1 722 chlapců. Proti stejnému období minulého roku to bylo o 27 dětí méně. S relativní hodnotou porodnosti 10,5 ‰, která je lehce vyšší než republikový průměr (10,4 ‰) se Jihočeský kraj řadí na šesté místo mezi kraji. V rámci kraje byla nejvyšší porodnost v okrese České Budějovice, nejnižší pak v okrese Písek a Strakonice. Jako první v pořadí se narodila téměř polovina dětí (46,2 %), druhorozených bylo 38,8 % a zbylých 15 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí. Podíl dětí narozených mimo uzavřené manželství se v porovnání se stejným obdobím minulého roku snížil o 2,6 procentního bodu a měl hodnotu 48,3 %. Nejvyšší podíl dětí, které se narodily mimo manželství, byl zaznamenán v okrese Český Krumlov (53,8 %) a nejmenší pak v okrese České Budějovice (43,8 %).

Ve sledovaném období zemřelo 3 422 osob (1 759 mužů a 1 663 žen), což je o 17 méně než ve stejném období minulého roku. Celková úmrtnost v kraji (10,7 ‰) byla nižší než republikový průměr (10,8 ‰) a mezi kraji byla na páté nejnižší hodnotě. Více než třetina zemřelých byla ve věku od 80 do 89 let. V relativním vyjádření lidé nejméně umírali v okrese Český Krumlov (9,6 ‰), nejvyšší úmrtnost pak byla v okrese Tábor (12,6 ‰).

Kojenecká úmrtnost v kraji (3,6 ‰) byla vyšší než v 1. pololetí 2018 a byla vyšší než republikový průměr (2,8 ‰). Novorozenecká úmrtnost (1,2 ‰) byla v kraji naopak nižší než republikový průměr (1,7 ‰), ale byla vyšší než ve stejném období předchozího roku.

Nižší počet živě narozených dětí než počet zemřelých osob snížil během prvního pololetí počet obyvatel kraje celkem o 74 osob a přirozená měna byla tedy v 1. pololetí 2019 v záporných hodnotách (-0,2 ‰). Přirozený úbytek byl v přepočtu na tisíc obyvatel zaznamenán ve většině krajů ČR. V Jihočeském kraji došlo k malému zvýšení počtu obyvatel přirozenou měnou jen v okresech České Budějovice, Český Krumlov a Jindřichův Hradec. V ostatních okresech Jihočeského kraje byl vývoj přirozené měny nepříznivý. Nejvyšší hodnota záporné přirozené měny byla zaznamenána v okrese Tábor.

V 1. pololetí 2019 se do Jihočeského kraje přistěhovalo 3 852 osob, o 603 osob více než ve stejném období minulého roku. Počet vystěhovalých byl o 1 117 osob menší než počet přistěhovalých. Kladné migrační saldo tak opět zvýšilo počet obyvatel a bylo zaznamenáno ve všech okresech kraje. Téměř polovina přistěhovaných osob se do kraje přistěhovala z ciziny (46,5 %). Vyšších hodnot kladné migrace dosáhl především okres České Budějovice (+450). Z ciziny se do kraje přistěhovalo 1 792 osob, do ciziny se odstěhovalo 628 osob. V rámci kraje, tedy mezi obcemi kraje, se v 1. pololetí přestěhovalo celkem 6 081 osob, jedná se o tzv. vnitřní stěhování.

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v 1. pololetí 2019

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v 1. pololetí 2019

Ve sledovaném období bylo uzavřeno 1 363 sňatků, což je o 49 více než v 1. pololetí minulého roku. V 63,5 % uzavírali sňatek oba snoubenci svobodní (tzv. protogamní sňatky). Z celkového počtu sňatků  se poprvé ženilo 73,6 % ženichů a vdávalo 72,7 % nevěst, v ostatních případech se jednalo o druhé případně další sňatky. Sňatečnost v kraji (4,3 ‰) byla lehce vyšší než republikový průměr (4,2 ‰) a v mezikrajském srovnání byla na čtvrté pozici. Na území kraje byla zaznamenána nejvyšší sňatečnost v okrese Český Krumlov, nejnižší pak v okrese Strakonice.

V 1. pololetí 2019 bylo rozvedeno celkem 739 manželství, což je 55 více než ve stejném období minulého roku. Téměř 32,9 % rozvodů bylo na návrh ženy a 49,5 % na společný návrh. Pro 80,4 % mužů a 81,1 % žen šlo o ukončení jejich prvního manželství.

Z celkového počtu rozvedených manželství představovalo 59 % manželství s nezletilými dětmi; z těchto rozvedených manželství se jednalo v polovině případů o manželství s jedním dítětem, v 45,4 % se dvěma dětmi. Bylo však rozvedeno 20 manželství se 3 a více nezletilými dětmi. Rozvodovost v kraji s hodnotou (2,3 ‰) byla stejná jako než republikový průměr. V rámci mezikrajského srovnání byla na sedmé nejvyšší pozici. V kraji byla rozvodovost nejvyšší v okrese České Budějovice (2,7 ‰), naopak nejnižší v okrese Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Strakonice (2,1 ‰).

Informace o potratech za 1. pololetí 2019 nejsou známy z důvodu neposkytnutí údajů o všech provedených potratech některými zdravotnickými zařízeními. Tato data jsou zjišťována Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky.

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2019

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2019

 • Více informací naleznete v publikaci :
 • Obyvatelstvo Jihočeského kraje v 1. pololetí 2019 - komentář v pdf
 • Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2019
 • Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2019
 • Tab. 3 Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. polotetí 2019
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440