Obyvatelstvo Jihočeského kraje v 1. pololetí 2018

 

K 30. červnu 2018 žilo v Jihočeském kraji podle předběžných výsledků 640 869 obyvatel, z tohoto počtu 324 335 žen, tedy 50,6 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 673 osob. Zvýšení počtu obyvatel kraje ovlivnil kladný migrační vývoj, přirozená měna obyvatelstva byla naopak v záporných hodnotách.

Tab. 1 - Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2018

Tab. 1 - Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2018

 

Graf 1 - Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2018 a 2017

Graf 1 - Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2018 a 2017

Živě se v kraji narodilo 3 340 dětí, z toho 1 712 chlapců. Proti stejnému období minulého roku to bylo o 44 dětí méně. S relativní hodnotou porodnosti 10,5 ‰, která je nižší než republikový průměr (10,6 ‰) se Jihočeský kraj řadí na šesté místo mezi kraji. V rámci kraje byla nejvyšší porodnost v okresech Český Krumlov a České Budějovice, nejnižší pak v okresech Písek a Jindřichův Hradec. Jako první v pořadí se narodila téměř polovina dětí (48,7 %), druhorozených bylo 37,2 % a zbylých 14,1 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí. Podíl dětí narozených mimo uzavřené manželství se v porovnání se stejným obdobím minulého roku zvýšil a dosáhl hodnoty 50,9 %. Nejvyšší podíl dětí, které se narodily mimo manželství, byl zaznamenán v okrese Český Krumlov (56,6 %) a nejmenší pak v okresech České Budějovice a Strakonice (47,5 %).

Ve sledovaném období zemřelo 3 418 osob (1 716 mužů a 1 702 žen), což je o 86 méně než ve stejném období minulého roku. Celková úmrtnost v kraji (10,8 ‰) byla nižší než republikový průměr (11,0 ‰) a mezi kraji byla na čtvrté nejnižší hodnotě. Více než třetina zemřelých byla ve věku od 80 do 89 let. V relativním vyjádření lidé nejméně umírali v okrese Český Krumlov (8,9 ‰), nejvyšší úmrtnost pak byla v okresech Strakonice a Tábor (11,7 ‰).

Kojenecká úmrtnost v kraji (3,0 ‰) byla vyšší než v 1. pololetí 2017 a byla vyšší než republikový průměr (2,8 ‰). Novorozenecká úmrtnost (0,9 ‰) byla v kraji naopak nižší než republikový průměr (1,8 ‰) a byla také nižší než ve stejném období předchozího roku.

Nižší počet živě narozených dětí než počet zemřelých osob snížil během prvního pololetí počet obyvatel kraje celkem o 78 osob a přirozená měna byla tedy v 1. pololetí 2018 v záporných hodnotách (-0,4 ‰). Přirozený úbytek byl v přepočtu na tisíc obyvatel zaznamenán ve většině krajů ČR. V Jihočeském kraji došlo k malému zvýšení počtu obyvatel přirozenou měnou jen v okresech České Budějovice a Český Krumlov. V okrese Prachatice byl počet živě narozených dětí a zemřelých osob vyrovnaný, v ostatních okresech Jihočeského kraje byl vývoj přirozené měny nepříznivý. Nejvyšší hodnota záporné měny byla zaznamenána v okrese Jindřichův Hradec.

V 1. pololetí 2018 se do Jihočeského kraje přistěhovalo 3 325 osob, o 438 osob více než ve stejném období minulého roku. Počet vystěhovalých byl o 751 osob menší než počet přistěhovalých. Kladné migrační saldo tak opět zvyšuje počet obyvatel kraje. Vyšších hodnot kladné migrace dosáhl především okres České Budějovice (+494), naopak nejvyšší záporné saldo migrace měl okres Jindřichův Hradec (-65). Z ciziny se do kraje přistěhovalo 1 321 osob, do ciziny se odstěhovalo 447 osob. V rámci kraje, tedy mezi obcemi, se v 1. pololetí přestěhovalo celkem 6 302 osob, jedná se o tzv. vnitřní stěhování.

Graf 2 - Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v 1. pololetí 2018

Graf 2 - Pohyb obyvatelstva v okresech Jihočeského kraje v 1. pololetí 2018

Ve sledovaném období bylo uzavřeno 1 268 sňatků, což je o 106 více než v 1. pololetí minulého roku. V 67,0 % uzavírali sňatek oba snoubenci svobodní (tzv. protogamní sňatky). Z celkového počtu sňatků  se poprvé ženilo 77,0 % ženichů a vdávalo 77,5 % nevěst, v ostatních případech se jednalo o druhé případně další sňatky. Sňatečnost v kraji (4,0 ‰) byla stejná jako republikový průměr a v mezikrajském srovnání byla na šesté pozici. Na území kraje byla zaznamenána nejvyšší sňatečnost v okrese Český Krumlov, nejnižší pak v okrese Strakonice.

V 1. pololetí 2018 bylo rozvedeno celkem 699 manželství, což je 19 méně než před rokem. Téměř 33,6 % rozvodů bylo na návrh ženy a 49,1 % na společný návrh. Pro 80 % mužů a žen šlo o ukončení jejich prvního manželství.

Z celkového počtu rozvedených manželství představovalo 58,8 % manželství s nezletilými dětmi; z těchto rozvedených manželství se jednalo v 51,6 % o manželství s jedním dítětem, v 42,3 % se dvěma dětmi. Bylo však rozvedeno 25 manželství se 3 a více nezletilými dětmi. Rozvodovost v kraji s hodnotou (2,2 ‰) byla nepatrně nižší než republikový průměr (2,3 ‰). V rámci mezikrajského srovnání byla na páté nejnižší pozici. V kraji byla rozvodovost nejvyšší v okrese České Budějovice a Písek (2,5 ‰), naopak nejnižší v okrese Český Krumlov a Strakonice (1,9 ‰).

Informace o potratech za 1. pololetí 2018 nejsou známy z důvodu neposkytnutí údajů o všech provedených potratech některými zdravotnickými zařízeními. Tato data jsou zjišťována Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky.

Tab. 2 - Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2018

Tab. 2 - Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. pololetí 2018