Obyvatelstvo Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2022

 

K 31. březnu 2022 žilo v Jihočeském kraji podle předběžných výsledků 637 085 obyvatel, z tohoto počtu bylo 321 763 žen, tedy 50,5 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 38 osob. Toto nepatrné zvýšení bylo ovlivněno kladnou migrací (+534 osob). Přirozená měna byla v záporných hodnotách (−496 osob) v souvislosti s pokračující epidemickou situací v tomto období.

 

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. březnu 2022

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. březnu 2022

Živě se v kraji narodilo 1 487 dětí, z toho 762 chlapců. Proti stejnému období minulého roku to bylo o 152 dětí méně. Celková porodnost (v přepočtu na 1 000 obyvatel) byla v prvním čtvrtletí 2022 v Jihočeském kraji vyšší než průměr České republiky (9,3 ‰). S relativní hodnotou porodnosti 9,5 ‰ se Jihočeský kraj řadil na páté místo mezi kraji. V rámci kraje byla nejvyšší porodnost v okrese České Budějovice (10,5 ‰), nejnižší pak v okrese Tábor (8,3 ‰).

Jako prvorozené se narodilo 44,2 % dětí, druhorozených bylo 40,3 % a zbylých 15,5 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí. Podíl dětí narozených mimo manželství byl vyšší než ve stejném období minulého roku a dosáhl hodnoty 52,9 %. Nejméně dětí, které se narodily mimo uzavřené manželství, bylo v okrese České Budějovice (47,4 %), nejvíce v okrese Strakonice (61,5 %).

V 1. čtvrtletí 2022 zemřelo 1 983 osob (z toho 999 mužů), to je o 692 méně než před rokem. I v tomto období stále byla vyšší úmrtnost ovlivněna koronavirovou pandemií v zemi, nicméně byla podstatně nižší než ve stejném období minulého roku. Nejvyšší podíl zemřelých byl ve věkové skupině 80–89 let. Celková úmrtnost (12,6 ‰) byla v kraji vyšší než republikový průměr (12,3 ‰) a měla sedmou nejvyšší hodnotu v mezikrajském srovnání. V relativním vyjádření nejméně lidé umírali v okrese České Budějovice (11,9 ‰), naopak nejvyšší úmrtnost byla v okrese Strakonice (13,6 ‰).

Kojenecká úmrtnost v kraji (2,0 ‰) byla nižší než v 1. čtvrtletí 2021 a měla nižší hodnotu než republikový průměr (2,4 ‰). Novorozenecká úmrtnost (1,3 ‰) byla nepatrně vyšší než ve stejném období předchozího roku a byla stejná jako celorepublikový průměr.

Podstatně menší počet živě narozených dětí než zemřelých osob snížil během čtvrtletí počet obyvatel kraje o 496 osob. Přirozená měna, stále ještě ovlivněná koronavirovou krizí, byla ve všech krajích v záporných hodnotách. V Jihočeském kraji přirozený úbytek v přepočtu na tisíc obyvatel činil 3,2 ‰ a byl vyšší než průměr ČR (2,9 ‰). Ve všech okresech kraje byl 1. čtvrtletí 2022 zaznamenán přirozený úbytek obyvatelstva s nejvyšší zápornou hodnotou v okrese Jindřichův Hradec (4,6 ‰) a s nejnižší v okrese České Budějovice (1,4 ‰).

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2021 a 1. čtvrtletí 2022


Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2021 a 1. čtvrtletí 2022

V 1. čtvrtletí 2022 se do Jihočeského kraje přistěhovalo 1 993 osob, naopak 1 459 osob se z kraje odstěhovalo, migrace tedy byla v kladných hodnotách (+534 osob). Kladná salda stěhování zaznamenaly všechny okresy Jihočeského kraje, nejvíce okres Písek (+128 osob), nejméně okres Jindřichův Hradec (+14). Z ciziny se do Jihočeského kraje přistěhovalo 969 osob a naopak do ciziny se odstěhovalo 314 osob. Mezi obcemi uvnitř kraje se přestěhovalo 3 538 osob.

Celkové přírůstky obyvatelstva byly v 1. čtvrtletí 2022 zaznamenány ve čtyřech okresech kraje, nejvíce v okrese Písek (+75 osob), ve třech okresech obyvatel ubylo, zejména v okrese Jindřichův Hradec (87 osob).

Sňatečnost v kraji (1,6 ‰) byla vyšší než ve stejném období minulého roku a byla stejná jako průměr za celou ČR. V mezikrajském srovnání měla šestou nejvyšší hodnotu. Celkem bylo v Jihočeském kraji uzavřeno 254 sňatků, což je o 80 sňatků více než před rokem. Z celkového počtu sňatků bylo v  kraji uzavřeno 48,4 % sňatků, kdy oba snoubenci byli svobodní. Pro dalších 62,2 % ženichů a 61,8 % nevěst se jednalo o první sňatek, kdy jejich partneři již měli tuto zkušenost za sebou. V kraji byla sňatečnost nejvyšší v okrese Český Krumlov (2,4 ‰), nejnižší v okrese Strakonice (1,1 ‰).

V 1. čtvrtletí 2022 byl ve všech krajích do určité míry zaznamenán vysoký počet sňatků v úterý 22. 2. 2022. V Jihočeském kraji bylo v tento den s magickou číselnou hodnotou uzavřeno 30 % sňatků z celkového počtu sňatků za celé 1. čtvrtletí 2022.

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2022

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2022

Údaje o rozvodech za 1. čtvrtletí 2022 nejsou obsaženy z důvodu přechodu na revidované Hlášení o rozvodu/Statistický list pro rozvodovou agendu.

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2022

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2022