Obyvatelstvo Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2021

 

K 31. březnu 2021 žilo v Jihočeském kraji podle předběžných výsledků 642 953 obyvatel, z tohoto počtu 325 418 žen, tedy 50,6 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel snížil o 598 osob. Toto snížení bylo ovlivněno nepříznivými hodnotami přirozené měny (-1 040 osob) v souvislosti s epidemickou situací v zemi. Kladná migrace tento propad mírně snižovala (+442 osob).

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. březnu 2021

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. březnu 2021

Živě se v kraji narodilo 1 612 dětí, z toho 805 chlapců. Proti stejnému období minulého roku to bylo o 29 dětí více. Celková porodnost (v porovnání s 1. čtvrtletím 2020) v přepočtu na 1 000 obyvatel byla v České republice vyšší (10,3 ‰) a byla vyšší i v Jihočeském kraji. S relativní hodnotou porodnosti 10,2 ‰, se Jihočeský kraj řadí na osmé místo mezi kraji. V rámci kraje byla nejvyšší porodnost v okrese České Budějovice (11,3 ‰), nejnižší pak v okrese Český Krumlov (8,5 ‰).

Jako prvorozené se narodilo 44,9 % dětí, druhorozených bylo 40,4 % a zbylých 14,6 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí. Podíl dětí narozených mimo manželství byl nižší než ve stejném období minulého roku a dosáhl hodnoty 48,2 %. Nejméně jich bylo v okrese České Budějovice (42,9 %), nejvíce v okrese Jindřichův Hradec (58,9 %).

V 1. čtvrtletí 2021 zemřelo 2 652 osob (z toho 1 483 mužů), to je o 724 více než před rokem. Vysoký nárůst počtu zemřelých byl úzce spojený s koronavirovou pandemií v zemi. Nejvyšší podíl zemřelých byl ve věkové skupině 80–89 let. Celková úmrtnost (16,7 ‰) byla v kraji nižší než republikový průměr (17,6 ‰) a měla šestou nejnižší hodnotu v mezikrajském srovnání. V relativním vyjádření nejméně lidé umírali v okrese České Budějovice (14,0 ‰), naopak nejvyšší úmrtnost byla v okrese Jindřichův Hradec (19,5 ‰).

Kojenecká úmrtnost v kraji (2,5 ‰) byla nižší než v 1. čtvrtletí 2020 a měla vyšší hodnotu než republikový průměr (2,1 ‰). Novorozenecká úmrtnost (1,2 ‰) byla také nižší než ve stejném období předchozího roku a byla stejná jako celorepublikový průměr.

Podstatně menší počet živě narozených dětí než zemřelých osob snížil během čtvrtletí počet obyvatel kraje o 1 040 osob. Přirozená měna, ovlivněná koronavirovou krizí, byla ve všech krajích v záporných hodnotách. V Jihočeském kraji přirozený úbytek v přepočtu na tisíc obyvatel činil -6,6 ‰ a byl nižší než průměr ČR (-7,3 ‰). Ve všech okresech kraje byl zaznamenán přirozený úbytek obyvatelstva s nejvyšší zápornou hodnotou v okrese Strakonice (-9,9 ‰).

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2020 a 1. čtvrtletí 2021

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2020 a 1. čtvrtletí 2021

V 1. čtvrtletí 2021 se do Jihočeského kraje přistěhovalo 1 909 osob, naopak 1 467 osob se z kraje odstěhovalo, migrace tedy byla v kladných hodnotách (+442 osob). Nepatrná kladná salda stěhování zaznamenaly všechny okresy Jihočeského kraje, nejvíce okres České Budějovice (+135 osob). Z ciziny se do Jihočeského kraje přistěhovalo 819 osob a naopak do ciziny se odstěhovalo 346 osob. Mezi obcemi uvnitř kraje se přestěhovalo 3 332 osob.

Sňatečnost v kraji (0,9 ‰) byla nepatrně nižší než průměr za celou ČR (1,0 ‰) a měla v mezikrajském srovnání čtvrtou nejnižší hodnotu. Celkem bylo uzavřeno 148 sňatků, což je o 104 sňatků méně než před rokem. Také sňatečnost byla výrazně ovlivněna protiepidemickými opatřeními v souvislosti koronavirovou krizí. Pokud do manželství vstoupí oba snoubenci svobodní, jedná se tzv. protogamní sňatky. V Jihočeském kraji bylo uzavřeno těchto sňatků celkem 45,3 %. Pro dalších 66,9 % ženichů a 51,4 % nevěst se jednalo o první sňatek, kdy jejich partneři již měli tuto zkušenost za sebou. V kraji byla sňatečnost nejvyšší v okrese Strakonice (1,4 ‰), nejnižší v okrese Písek (0,6 ‰).

Rozvodovost (1,9 ‰) v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2021 byla nižší proti stejnému období předchozího roku a byla stejná jako republikový průměr. V rámci mezikrajského srovnání měla pátou nejvyšší hodnotu. Rozvodem skončilo celkem 308 manželství, to je meziročně o 65 roz-vodů méně. Téměř 29,2 % rozvodů bylo podáno na návrh ženy a 46,1 % na společný návrh. Pro 80,2 % mužů a 77,6 % žen šlo o ukončení jejich prvního manželství. V rámci kraje byla rozvodovost nejvyšší v okrese Jindřichův Hradec (2,3 ‰), naopak nejnižší v okresech Prachatice, Strakonice a Tábor (1,7 ‰).

Z celkového počtu rozvedených manželství představovalo 61,0 % manželství s nezletilými dětmi; z těchto rozvedených manželství se jednalo v 45,7 % o manželství s jedním dítětem, v 46,3 % se dvěma dětmi. Bylo však rozvedeno 15 manželství se 3 a více nezletilými dětmi.

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2021

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2021

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2021

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2021