Obyvatelstvo Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2020

 

K 31. březnu 2020 žilo v Jihočeském kraji podle předběžných výsledků 643 408 obyvatel, z tohoto počtu 325 465 žen, tedy 50,6 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel snížil o 675 osob. Toto snížení bylo ovlivněno zápornými hodnotami migrace (-324 osob) i přirozeným úbytkem obyvatelstva (-351 osob).

 

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. březnu 2020

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. březnu 2020

Živě se v kraji narodilo 1 556 dětí, z toho 758 chlapců. Proti stejnému období minulého roku to bylo o 93 dětí méně. Celková porodnost (v porovnání s 1. čtvrtletím 2019) v přepočtu na 1 000 obyvatel byla v České republice nepatrně nižší (9,9 ‰), v Jihočeském kraji klesla výrazněji. S relativní hodnotou porodnosti 9,7 ‰, se Jihočeský kraj řadí na deváté místo mezi kraji. V rámci kraje byla nejvyšší porodnost v okrese Český Krumlov (12,2 ‰), nejnižší pak v okrese Prachatice (7,9 ‰). Jako prvorozené se narodilo 46,5 % dětí, druhorozených bylo 38,7 % a zbylých 14,8 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí. Opět se zvýšil podíl dětí narozených neprovdaným ženám. Podíl dětí narozených mimo manželství byl vyšší než ve stejném období minulého roku a dosáhl hodnoty 52 % (nejméně v okrese České Budějovice - 46,5 %, nejvíce v okrese Český Krumlov - 58,3 %).

V 1. čtvrtletí 2020 zemřelo 1 907 osob (z toho 945 mužů), to je o 29 více než před rokem. Nejvyšší podíl zemřelých byl ve věkové skupině 80–89 let. Celková úmrtnost (11,9 ‰) byla v kraji vyšší než republikový průměr (11,3 ‰) a měla třetí nejvyšší hodnotu v mezikrajském srovnání. V relativním vyjádření nejméně lidé umírali v okrese Český Krumlov (10,7 ‰), naopak nejvyšší úmrtnost byla v okrese Tábor (12,9 ‰).

Podstatně menší počet živě narozených dětí než zemřelých osob snížil během čtvrtletí počet obyvatel kraje o 351 osob. Přirozená měna byla ve většině krajů v záporných hodnotách, kromě hlavního města Prahy. V Jihočeském kraji přirozený úbytek v přepočtu na tisíc obyvatel činil (-2,2 ‰) a byl vyšší než průměr ČR (-1,4 ‰). Ve všech okresech kraje, kromě okresu Český Krumlov, byl zaznamenán přirozený úbytek obyvatelstva s nejvyšší zápornou hodnotou v okrese Písek.

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2019 a 1. čtvrtletí 2020

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2019 a 1. čtvrtletí 2020

V 1. čtvrtletí 2020 se do Jihočeského kraje přistěhovalo 1 698 osob, naopak 2 022 osob se z kraje odstěhovalo. Po delší době byla migrace v záporných hodnotách (-324 osob). Nepatrná kladná salda stěhování zaznamenaly jen okresy České Budějovice, Prachatice a Tábor. Záporné hodnoty migrace měly ostatní okresy, především okres Jindřichův Hradec (-186 osob). Z ciziny se do Jihočeského kraje přistěhovalo 682 osob a naopak do ciziny se odstěhovalo 1 053 osob. Mezi obcemi uvnitř kraje se přestěhovalo 3 029 osob.

Sňatečnost v kraji (1,4 ‰) byla nepatrně vyšší než průměr za celou ČR (1,3 ‰) a měla v mezikrajském srovnání druhou nejvyšší hodnotu. Celkem bylo uzavřeno 227 sňatků, což je o 32 sňatků méně než před rokem. Pokud do manželství vstoupí oba snoubenci svobodní, jedná se tzv. protogamní sňatky. V Jihočeském kraji bylo uzavřeno těchto sňatků celkem 101. Pro dalších 59,9 % ženichů a 49,8 % nevěst se jednalo o první sňatek, kdy jejich partneři již měli tuto zkušenost za sebou. V kraji byla sňatečnost nejvyšší v okrese Prachatice (2,4 ‰), nejnižší v okrese Tábor (1,1 ‰).

Rozvodovost (2,2 ‰) v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2020 měla stejnou hodnotu jako v předchozím roce, ale dosáhla vyšší hodnoty než republikový průměr (2,0 ‰). V rámci mezikrajského srovnání byla třetí nejvyšší. Rozvodem skončilo celkem 360 manželství, to je meziročně o 11 rozvodů více. Téměř 33,9 % rozvodů bylo podáno na návrh ženy a 50,0 % na společný návrh. Pro 78,1 % mužů a 81,4 % žen šlo o ukončení jejich prvního manželství. V rámci kraje byla rozvodovost nejvyšší v okrese Strakonice (2,9 ‰), naopak nejnižší v okrese Prachatice (1,7 ‰).

Z celkového počtu rozvedených manželství představovalo 61,9 % manželství s nezletilými dětmi; z těchto rozvedených manželství se jednalo v 47,5 % o manželství s jedním dítětem, v 47,5 % se dvěma dětmi. Bylo však rozvedeno 15 manželství se 3 a více nezletilými dětmi.

 Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2020

 Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2020

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2020

Graf 2 Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2020

Kojenecká úmrtnost (4,5 ‰) byla nižší než v 1. čtvrtletí 2019 a měla vyšší hodnotu než republikový průměr (2,5 ‰). Novorozenecká úmrtnost (2,6 ‰) byla naopak vyšší než ve stejném období předchozího roku a byla také vyšší než celorepublikový průměr (1,7 ‰).

 • Obyvatelstvo Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2020 - komentář v pdf
 • Počet obyvatel v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. březnu 2020
 • Pohyb obyvatelstva v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2020
 • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. čtvrtletí 2020
 • Více informací naleznete v publikaci:
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  Tel.: 386 718 440, 605 589 695
  E-mail: petra.dolejsova@czso.cz