Nezaměstnanost v kraji zůstává i nadále druhá nejnižší v ČR

 

V Jihočeském kraji bylo na úřadech práce ke konci listopadu 2022 evidováno celkem 11 793 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,6 % a mezi kraji byl druhý nejnižší. Oproti konci října vzrostl počet uchazečů (+2,4 %) a  snížil se počet volných pracovních míst (−4,8 %).

V rámci mezikrajského srovnání byla k 30. 11. 2022 zaznamenána nejvyšší nezaměstnanost v Ústeckém kraji. Meziměsíční největší pokles podílu nezaměstnaných osob na obyvatelstvu zaznamenal Královéhradecký kraj (−0,1 p. b.). Celorepublikový průměr (3,5 %) přesáhly kraje Ústecký, Moravskoslezský, Karlovarský Jihomoravský a Liberecký.

Nejpříznivější poměr mezi uchazeči o zaměstnání a volnými pracovními místy vykázalo v rámci mezikrajského srovnání hlavní město Praha (0,4 uchazeče na 1 volné pracovní místo). Nejméně příznivá situace byla v Moravskoslezském kraji, ve kterém na 1 pracovní místo připadalo 3,1 uchazečů.

Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 11. 2022
Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 11. 2022

Ke konci měsíce listopadu bylo na území Jihočeského kraje evidováno 11 793 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných bylo 10 497 osob. Meziměsíčně se počet nezaměstnaných osob v kraji zvýšil (+2,4 %). Obdobný trend byl zřejmý ve všech okresech kraje, s výjimkou na Českobudějovicku (−1,2 %) a Táborsku (−0,3 %), kde došlo k úbytku uchazečů o zaměstnání. V porovnání s minulým měsícem zaznamenal nejvyšší nárůst počtu uchazečů o zaměstnání okres Jindřichův Hradec (+8,4 %).

Meziročně vzrostl počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji o 4,6 %. V rámci meziokresního srovnání došlo ke snížení počtu uchazečů o zaměstnání v okresech České Budějovice (−1,9 %) a Tábor (−3,3 %).

Dosažitelných uchazečů, tedy těch, kteří jsou schopni nastoupit do pracovního poměru okamžitě při nabídce vhodného pracovního místa, bylo z celkového počtu nezaměstnaných v kraji 89,0 %.

Ze statistických údajů vyplývá, že se v listopadu 2022 na jihočeských úřadech práce nově zaregistrovalo 2 277 osob a 2 002 osobám byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 1 267 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho 43,5 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce.

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 36,5 % uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnaným na jihu Čech bylo vypláceno v průměru 9 876 Kč.

V Jihočeském kraji převažovaly v listopadu 2022 mezi nezaměstnanými ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 56,8 %. Vyšší nezaměstnanost žen byla patrná ve všech okresech kraje. Nejvyšší podíl žen uvedl okres Písek (60,1 %).

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let v %) dosáhl koncem listopadu v Jihočeském kraji hodnoty 2,6 %. V rámci mezikrajského srovnání byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob již několikátý měsíc po sobě v Pardubickém kraji (2,5 %). Naopak nejvyšší podíl byl zaznamenán v kraji Ústeckém (5,3 %).

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 5,8 % a lidé se zdravotním postižením 16,1 %.

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech
Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech

Ke konci listopadu bylo v nabídce jihočeských úřadů práce celkem 17 687 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet snížil o 15,5 %. Oproti minulému měsíci došlo ke snížení počtu pracovních míst o 4,8 %.

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 30. listopadu 2022 v Jihočeském kraji 0,7 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji), přičemž meziročně se tento údaj zvýšil o 0,2.

Graf 1 Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji podle pohlaví (stav ke konci měsíce)
Graf 1 Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji podle pohlaví

Mezi uchazeči o zaměstnání na jihu Čech převládali na konci listopadu 2022 lidé ve věku 55 až 59 let (1 718 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 14,6 %. Naopak ve věkové skupině do 19 let bylo osob hledajících zaměstnání nejméně (603). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl ke konci listopadu v kraji 43,0 let. Meziročně se snížil o 0,5 roku.

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku
Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle dosaženého vzdělání bylo mezi uchazeči o zaměstnání v kraji evidováno nejvíce osob s výučním listem. Osoby s tímto typem vzdělání se na celkovém počtu podílely 37,4 %. Naopak nejméně nezaměstnaných uvedlo vysokoškolské vzdělání (9,3 %).

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání
Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

K 30. listopadu 2022 bylo v kraji více než 64 % žadatelů o práci evidováno kratší dobu než šest měsíců. V rámci meziročního srovnání však došlo k nárůstu počtu uchazečů v kategorii do 3 měsíců (+27,2 %), 3 až 6 měsíců (+31,5 %) a nad 24 měsíců (+5,7 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti
Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 • Nezaměstnanost v kraji zůstává i nadále druhá nejnižší v ČR - komentář v pdf
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 11. 2022
 • Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle krajů k 30. 11. 2022
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji
 • Uchazeči o zaměstnání na 1 pracovní místo, podíl nezaměstnaných osob
 • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji
 • Další informace:
 • Kontakt:

  Mgr. Pavlína Kubíková
  Krajská správa ČSÚ České Budějovice
  Oddělení informačních služeb a správy registrů
  Tel.: 386 718 693, 797 874 035
  e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz