Nezaměstnanost v kraji v červnu nadále klesala

 

V Jihočeském kraji bylo ke konci měsíce června na úřadech práce evidováno celkem 12 504 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,8 % a mezi kraji byl čtvrtý nejnižší. Oproti konci května byl zaznamenán meziměsíční pokles počtu uchazečů (6,6 %) a mírný nárůst počtu volných pracovních míst (+3,1 %).

K 30. 6. 2021 bylo na území Jihočeského kraje evidováno 12 504 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných bylo 11 390. Meziročně se počet nezaměstnaných v kraji nepatrně snížil (−0,4 %). Stejný trend vykazovala většina jihočeských okresů, výjimku tvořily pouze okresy České Budějovice a Tábor, kde došlo oproti loňskému červnu k nárůstu.

Meziměsíčně se snížil počet uchazečů o zaměstnání ve všech okresech Jihočeského kraje, nejmarkantněji se to projevilo na Jindřichohradecku (−14,7 %). Pokles byl způsoben zřejmě bohatší nabídkou sezónních prací a také oživením v oblasti gastronomie a cestovního ruchu.

Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2021

Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2021

 Dosažitelných uchazečů, tedy těch, kteří jsou schopni  nastoupit do pracovního poměru okamžitě při nabídce vhodného pracovního místa, bylo z celkového počtu nezaměstnaných v kraji 91,1 %. Ze statistických údajů vyplývá, že se v červnu 2021 na jihočeských úřadech práce nově zaregistrovalo 1 499 osob a 2 386 osobám byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 1 810 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho 42,1 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti měla necelá třetina uchazečů o zaměstnání.

V Jihočeském kraji v červnu 2021 mezi nezaměstnanými převažovaly ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 54,7 %. Nejvyšší podíl žen byl uveden v okrese Strakonice (59,8 %).

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,3 % a lidé se zdravotním postižením 17,3 %.

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let v %) dosáhl koncem června v Jihočeském kraji hodnoty 2,8 %. V rámci mezikrajského srovnání byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob již několikátý měsíc po sobě v Pardubickém kraji (2,4 %), naopak nejvyšší podíl byl zaznamenán v kraji Ústeckém (5,6 %). Jihočeský kraj v rámci mezikrajského srovnání zůstal na čtvrtém místě.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců
Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Ke konci června bylo v nabídce jihočeských úřadů práce celkem 20 676 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet zvýšil o 12,3 %. K mírnému nárůstu došlo také proti předchozímu měsíci (+3,1 %).

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 30. červnu 2021 v Jihočeském kraji 0,6 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji) – počet uchazečů na 1 volné pracovní místo se v kraji meziročně nepatrně snížil (−0,1). V rámci krajů ČR bylo v květnu 2021 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (3,1), nejméně jich bylo v Praze (0,3).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Mezi uchazeči o zaměstnání na jihu Čech převládali na konci května 2021 lidé ve věku 55 až 59 let (1 852 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli téměř 15 %. Naopak ve věkové skupině do 19 let bylo osob hledajících zaměstnání nejméně (405). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání opět mírně vzrostl a ke konci června dosáhl v kraji 42,9 let. Meziroční nárůst činil 1,1 roku.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Podle dosaženého vzdělání bylo mezi uchazeči o zaměstnání v kraji evidováno nejvíce osob s výučním listem. Tyto osoby se i přes téměř 6% meziroční pokles na celkovém počtu podílely necelými 40 %. Naopak nejméně nezaměstnaných uvedlo vysokoškolské vzdělání (7,2 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

K 30. červnu 2021 byla v kraji téměř polovina žadatelů o práci evidována kratší dobu než šest měsíců. V rámci meziročního srovnání došlo k nárůstu počtu uchazečů v kategoriích nad 6 měsíců, přičemž meziročně nejvýraznější nárůst zaznamenala skupina osob s délkou evidence 12–24 měsíců (+133,6 %), a to zejména v důsledku vládních opatření zavedených kvůli epidemii SARS-CoV-2.

 • Nezaměstnanost v kraji v červnu nadále klesala (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2021
 • Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech
 • Další informace:
 • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]
 • Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 30. 6. 2021
 • Mapa 2 Podíl nezměstnaných osob podle okresů k 30. 6. 2021
 • Kontakt:

  Ing. Irena Votrubová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  Oddělení informačních služeb a správy registrů
  T: 386 718 450
  M: 737 280 421
  E: irena.votrubova@czso.cz