Nezaměstnanost v kraji se v srpnu opět snížila

 

V Jihočeském kraji bylo ke konci měsíce srpna na úřadech práce evidováno celkem 12 122 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,7 % a mezi kraji byl druhý nejnižší. Oproti konci července byl zaznamenán meziměsíční mírný pokles počtu uchazečů (2,0 %) a nárůst počtu volných pracovních míst (+1,1 %).

K 31. 8. 2021 bylo na území Jihočeského kraje evidováno 12 122 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných bylo 11 011 osob. Meziměsíčně se počet nezaměstnaných v kraji snížil (−2,0%). Stejný trend vykazovala většina jihočeských okresů, výjimku tvořil pouze okres Prachatice, ve kterém došlo oproti minulému měsíci k nárůstu o 0,5 %.

Obdobnou situaci je možné sledovat i u meziročního srovnání. Pokles počtu uchazečů o zaměstnání evidovaly všechny okresy kraje s výjimkou okresů České Budějovice a Tábor. Oproti loňskému srpnu došlo v okrese České Budějovice ke zvýšení o 4,2 %, v Táboře o 8,1 %.

Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 8. 2021

Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 8. 2021

Dosažitelných uchazečů, tedy těch, kteří jsou schopni nastoupit do pracovního poměru okamžitě při nabídce vhodného pracovního místa, bylo z celkového počtu nezaměstnaných v kraji 90,8 %. Ze statistických údajů vyplývá, že se v srpnu 2021 na jihočeských úřadech práce nově zaregistrovalo 1 546 osob a 1 796 osobám byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 1 178 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho 41,4 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti měla třetina uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnaným na jihu Čech bylo vypláceno v průměru 8 986 Kč.

V Jihočeském kraji v srpnu 2021 mezi nezaměstnanými převažovaly ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 56,5 %. Nejvyšší podíl žen byl uveden v okrese Strakonice (61,0 %). Převaha nezaměstnaných žen byla zřejmě způsobena bohatší nabídkou sezónních prací vhodných pro muže.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,7 % a lidé se zdravotním postižením 17,6 %.

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let v %) dosáhl koncem srpna v Jihočeském kraji hodnoty 2,7 %. V rámci mezikrajského srovnání byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob již několikátý měsíc po sobě v Pardubickém kraji (2,3 %), naopak nejvyšší podíl byl zaznamenán v kraji Moravskoslezském (5,4 %). Jihočeský kraj si v rámci mezikrajského srovnání polepšil ze třetí příčky na druhou.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců
Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Ke konci srpna bylo v nabídce jihočeských úřadů práce celkem 20 918 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet zvýšil o 13,1 %. K mírnému nárůstu došlo také proti předchozímu měsíci (+1,1 %).

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. srpnu 2021 v Jihočeském kraji 0,6 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji) – počet uchazečů na 1 volné pracovní místo se v kraji meziročně nepatrně snížil (−0,1). V rámci krajů ČR bylo v srpnu 2021 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (3,1), nejméně jich bylo v Praze (0,3).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Mezi uchazeči o zaměstnání na jihu Čech převládali na konci srpna 2021 lidé ve věku 55 až 59 let (1 829 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 15 %. Naopak ve věkové skupině do 19 let bylo osob hledajících zaměstnání nejméně (338). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání opět mírně vzrostl a ke konci července dosáhl v kraji 43,1 let. Meziroční nárůst činil 1,0 roku.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Podle dosaženého vzdělání bylo mezi uchazeči o zaměstnání v kraji evidováno nejvíce osob s výučním listem. Tyto osoby se i přes téměř 5% meziroční pokles na celkovém počtu podílely necelými 38 %. Naopak nejméně nezaměstnaných uvedlo vysokoškolské vzdělání (8,8 %).

K 31. srpnu 2021 byla v kraji necelá polovina žadatelů o práci evidována kratší dobu než šest měsíců. V rámci meziročního srovnání došlo k nárůstu počtu uchazečů v kategoriích nad 9 měsíců, přičemž meziročně nejvýraznější nárůst zaznamenala skupina osob s délkou evidence 12–24 měsíců (+108,4 %), a to zejména v důsledku vládních opatření zavedených kvůli epidemii SARS-CoV-2.

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 • Nezaměstnanost v kraji se v srpnu opět snížila - komentář v pdf
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech
 • Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech
 • Další informace:
 • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:

  Mgr. Pavlína Kubíková
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz
  tel.: 386 718 693, 797 874 035