Nezaměstnanost v Jihočeském kraji v dubnu opět mírně klesla

 

V Jihočeském kraji bylo na úřadech práce ke konci měsíce dubna 2023 evidováno celkem 12 016 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,7 % a mezi kraji byl druhý nejnižší. Oproti konci března byl zaznamenán pokles počtu uchazečů (−8,7 %) a mírné snížení počtu volných pracovních míst (−1,4 %).

Ke konci dubna 2023 byl v ČR podíl nezaměstnaných osob 3,6 %. V rámci mezikrajského srovnání byla k 30. 4. 2023 zaznamenána nejvyšší nezaměstnanost v krajích Ústeckém a Moravskoslezském. Nejnižší nezaměstnanost byla ve Zlínském kraji. Meziměsíčně se nezaměstnanost snížila ve všech krajích ČR. Největší pokles podílu nezaměstnaných osob byl v Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina (−0,3 p. b.).

Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 30. 4. 2023

Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 30. 4. 2023

Nejpříznivější poměr mezi uchazeči o zaměstnání a volnými pracovními místy vykázalo v rámci mezikrajského srovnání hlavní město Praha (0,4 uchazeče na 1 volné pracovní místo). Nejméně příznivá situace byla v Moravskoslezském kraji, ve kterém na 1 pracovní místo připadalo 3,4 uchazečů.

Ke konci měsíce dubna bylo na území Jihočeského kraje evidováno 12 016 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných bylo 10 678 osob. Meziměsíčně se počet nezaměstnaných osob v kraji snížil (−8,7 %). Obdobný trend vykazovaly všechny jihočeské okresy, zejména okres Jindřichův Hradec (−19,4 %).

Tab. 2 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 4. 2023

Tab. 2 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 4. 2023

Meziročně vzrostl počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji o 11,9 %. Nárůst byl zaznamenán ve všech okresech Jihočeského kraje. Průměrná délka evidence uchazeče byla 326 dní.

Dosažitelných uchazečů, tedy těch, kteří jsou schopni nastoupit do pracovního poměru okamžitě při nabídce vhodného pracovního místa, bylo z celkového počtu nezaměstnaných v kraji 88,9 %. Ze statistických údajů vyplývá, že bylo v dubnu 2023 na jihočeských úřadech práce nově zaregistrováno 1 692 osob a 2 831 osobám byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 2 255 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho 51,0 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce.

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo necelých 34,9 % uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnaným na jihu Čech bylo vypláceno v průměru 9 930 Kč.

V Jihočeském kraji v dubnu 2023 mezi nezaměstnanými převažovaly ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 56,1 %. Nejvyšší podíl žen byl uveden v okrese Písek (59,9 %).

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let/ počet obyvatel ve věku 15–64 let) dosáhl koncem dubna v Jihočeském kraji hodnoty 2,7 %. V rámci mezikrajského srovnání byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob opět ve Zlínském kraji. Naopak nejvyšší podíl byl zaznamenán v Ústeckém kraji.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 5,1 % a lidé se zdravotním postižením 16,1 %.

Ke konci dubna bylo v nabídce jihočeských úřadů práce celkem 14 839 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet snížil o 25,9 %. Oproti minulému měsíci došlo ke snížení počtu pracovních míst o 1,4 %.

Graf 1 Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji podle pohlaví (stav ke konci měsíce)
Graf 1 Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji podle pohlaví

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 30. dubnu 2023 v Jihočeském kraji 0,8 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji).

Mezi uchazeči o zaměstnání na jihu Čech převládali na konci dubna 2023 lidé ve věku 55 až 59 let (1 834 osob). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl ke konci dubna v kraji 43,1 let.

 • Nezaměstnanost v Jihočeském kraji v dubnu opět mírně klesla – komentář v pdf
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 30. 4. 2023
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 4. 2023
 • Další informace:
 • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:

  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ České Budějovice
  Oddělení informačních služeb a správy registrů
  E: petra.dolejsova@czso.cz

  T: 386 718 440

  M: 605 589 695