Nezaměstnanost v Jihočeském kraji v dubnu opět mírně klesla

 

V kraji bylo na úřadech práce k 30. dubnu 2024 evidováno celkem 13 785 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 3,1 % a mezi kraji byl šestý nejnižší. Oproti konci března došlo k poklesu počtu uchazečů. Počet volných pracovních míst zůstal stejný.

Ke konci dubna měl v ČR podíl nezaměstnaných osob hodnotu 3,7 %. V rámci mezikrajského srovnání byla zaznamenána nejvyšší nezaměstnanost v Ústeckém kraji (5,9 %), naopak nejnižší v hl. městě Praze a Kraji Vysočina (2,8 %).

Na jedno volné pracovní místo v evidenci úřadu práce připadal k 30. dubnu 2024 v celé ČR 1 uchazeč. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči o zaměstnání a volnými pracovními místy vykázalo v rámci mezikrajského srovnání hlavní město Praha (0,3 uchazeče na 1 volné pracovní místo). Nejméně příznivá situace byla v Moravskoslezském kraji, ve kterém na 1 pracovní místo připadali téměř 4 uchazeči.

Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 30. 4. 2024

Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 30. 4. 2024

Na území Jihočeského kraje bylo ke konci měsíce dubna evidováno 13 785 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných bylo 12 497 osob. V porovnání s minulým měsícem došlo v kraji k poklesu počtu nezaměstnaných osob (−7,1 %). Obdobný trend vykazovaly i všechny jihočeské okresy, zejména okres Jindřichův Hradec.

Tab. 2 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 4. 2024

Tab. 2 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 4. 2024

Meziročně vzrostl počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském o 14,7 %. Průměrná délka evidence byla 326 dní. Dosažitelných uchazečů, tedy těch, kteří jsou schopni nastoupit do pracovního poměru okamžitě při nabídce vhodného pracovního místa, bylo z celkového počtu nezaměstnaných v kraji 90,7 %.

Graf 1 Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji podle pohlaví (stav ke konci měsíce)
Graf 1 Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji podle pohlaví (stav ke konci měsíce)

V Jihočeském kraji ke konci měsíce dubna mezi nezaměstnanými převažovaly ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 55,0 %. Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 5,2 % a lidé se zdravotním postižením 15,4 %.

K 30. dubnu bylo v nabídce jihočeských úřadů práce celkem 13 731 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet snížil o 7,5 %. Oproti minulému měsíci se počet volných pracovních míst nezměnil.

Na jedno volné pracovní místo připadal ke konci dubna v Jihočeském kraji více než 1 uchazeč (5. nejnižší počet mezi kraji). Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Český Krumlov, kde na jednoho uchazeče připadala téměř dvě volná pracovní místa. Naopak v okrese Strakonice se o jedno pracovní místo ucházeli více než 3 uchazeči.

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Jihočeském kraji (stav ke konci měsíce)

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Jihočeském kraji (stav ke konci měsíce)

 • Nezaměstnanost v Jihočeském kraji v dubnu opět mírně klesla – komentář v pdf
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 30. 4. 2024
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k  30. 4. 2024
 • Další informace:
 • Kontakt:

  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ České Budějovice
  E: petra.dolejsova@czso.cz
  T: 386 718 440
  M: 605 589 695