Nezaměstnanost v Jihočeském kraji je druhá nejnižší

 

V Jihočeském kraji bylo na úřadech práce ke konci května 2022 evidováno celkem 10 193 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,2 % a mezi kraji byl druhý nejnižší. Oproti konci dubna byl zaznamenán pokles počtu uchazečů (−5,0 %) a mírné snížení počtu volných pracovních míst (−2,0 %).

V rámci mezikrajského srovnání byla k 31. 5. 2022 zaznamenána nejvyšší nezaměstnanost v krajích Ústeckém a Moravskoslezském. Nejnižší nezaměstnanosti dosáhl Pardubický kraj. Meziměsíčně se nezaměstnanost snížila ve všech krajích ČR. Největší pokles podílu nezaměstnaných osob na obyvatelstvu zaznamenal Kraj Vysočina (−0,2 p. b.). Celorepublikový průměr (3,2 %) přesáhly kraje Ústecký, Moravskoslezský, Karlovarský, Jihomoravský a Liberecký.

Nejpříznivější poměr mezi uchazeči o zaměstnání a volnými pracovními místy vykázalo v rámci mezikrajského srovnání hlavní město Praha (0,3 uchazeče na 1 volné pracovní místo). Nejméně příznivá situace byla v Moravskoslezském kraji, ve kterém na 1 pracovní místo připadalo 2,7 uchazečů.

Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 5. 2022Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 5. 2022

Ke konci měsíce května bylo na území Jihočeského kraje evidováno 10 193 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných bylo 8 962 osob. Meziměsíčně se počet nezaměstnaných osob v kraji snížil (−5,0 %). Obdobný trend vykazovaly všechny jihočeské okresy. V porovnání s minulým měsícem zaznamenal nejvyšší pokles počtu uchazečů o zaměstnání okres Prachatice (−10,9 %).

Meziročně poklesl počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji o 23,9 %. Pokles byl zaznamenán ve všech okresech kraje.

Dosažitelných uchazečů, tedy těch, kteří jsou schopni nastoupit do pracovního poměru okamžitě při nabídce vhodného pracovního místa, bylo z celkového počtu nezaměstnaných v kraji 87,9 %.

Ze statistických údajů vyplývá, že se v květnu 2022 na jihočeských úřadech práce nově zaregistrovalo 1 728 osob a 2 270 osobám byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 1 601 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho 46,8 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce.

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo více než 38 % uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnaným na jihu Čech bylo vypláceno v průměru 9 484 Kč.

V Jihočeském kraji převažovaly v květnu 2022 mezi nezaměstnanými ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 56,1 %. Vyšší nezaměstnanost žen byla patrná ve všech okresech kraje. Nejvyšší podíl žen uvedl okres Písek (60,8 %).

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let v %) dosáhl koncem dubna v Jihočeském kraji hodnoty 2,2 %. V rámci mezikrajského srovnání byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob již několikátý měsíc po sobě v Pardubickém kraji (2,1 %). Naopak nejvyšší podíl byl zaznamenán v kraji Ústeckém (5,1 %).

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,7 % a lidé se zdravotním postižením 18,3 %.

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech

Ke konci května bylo v nabídce jihočeských úřadů práce celkem 19 646 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet snížil o 2,1 %. Oproti minulému měsíci došlo ke snížení počtu pracovních míst o 2,0 %.

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. květnu 2022 v Jihočeském kraji 0,5 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji), přičemž meziročně došlo k nepatrnému snížení (−0,2).

Graf 1 Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji podle pohlaví (stav ke konci měsíce)Graf 1 Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji podle pohlaví (stav ke konci měsíce)

Mezi uchazeči o zaměstnání na jihu Čech převládali na konci května 2022 lidé ve věku 55 až 59 let (1 623 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 15,9 %. Naopak ve věkové skupině do 19 let bylo osob hledajících zaměstnání nejméně (372). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl ke konci května v kraji 44,0 let. Meziročně se zvýšil o 1,4 roku.

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věkuGraf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle dosaženého vzdělání bylo mezi uchazeči o zaměstnání v kraji evidováno nejvíce osob s výučním listem. Osoby s tímto typem vzdělání se na celkovém počtu podílely 38,4 %. Naopak nejméně nezaměstnaných uvedlo vysokoškolské vzdělání (7,7 %).

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzděláníGraf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

K 31. květnu 2022 bylo v kraji 57,9 % žadatelů o práci evidováno kratší dobu než šest měsíců. V rámci meziročního srovnání však došlo k nárůstu počtu uchazečů v kategorii nad 24 měsíců (+24,6%).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanostiGraf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 • Nezaměstnanost v Jihočeském kraji je druhá nejnižší - komentář v pdf
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech
 • Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce podle krajů k 31. 5. 2022
 • Uchazeči o zaměstnání na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce, podíl nezaměstnaných osob
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji
 • Pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji
 • Další informace:
 • Kontakt:

  Mgr. Pavlína Kubíková
  Krajská správa ČSÚ České Budějovice
  Oddělení informačních služeb a správy registrů
  Tel.: 386 718 693, 797 874 035
  e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz