Nezaměstnanost se v Jihočeském kraji v květnu snížila

 

Jihočeské úřady práce zaznamenaly k 31. květnu 2021 meziměsíční pokles počtu uchazečů (-6,0 %), počet volných pracovních míst se nepatrně zvýšil (+0,6 %). V Jihočeském kraji bylo ke konci měsíce května na úřadech práce evidováno celkem 13 391 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 3,0 % a v rámci mezikrajského srovnání byl čtvrtý nejnižší.

K 31. 5. 2021 bylo na území Jihočeského kraje evidováno 13 391 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 12 312 osob. V porovnání s minulým rokem se počet nezaměstnaných v kraji zvýšil o 3,3 %. Meziročně největší relativní zvýšení zaznamenal okres České Budějovice (+20,1 %) a Tábor (+11,0 %). Meziměsíčně poklesl počet uchazečů o zaměstnání ve všech okresech Jihočeského kraje. Pokles byl způsoben zřejmě nabídkou sezónních prací a také oživením v oblasti gastroprovozů.

Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 5. 2021
Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 5. 2021

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru bezprostředně nastoupit při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 91,9 %. Ze statistických údajů vyplývá, že se v květnu 2021 na jihočeských úřadech práce nově zaregistrovalo 1 459 osob a 2 311 uchazečům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 1 861 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho 38,0 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 32,4 % uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnaným na jihu Čech bylo vypláceno v průměru 8 276 Kč.

V Jihočeském kraji v květnu 2021 převažovaly ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 54,1 %. Nejvyšší podíl nezaměstnaných žen byl uveden v okrese Strakonice (59,3 %).

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,4 % a lidé se zdravotním postižením 16,5 %.

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech
Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let v %) dosáhl v Jihočeském kraji hodnoty 3,0 %. V rámci mezikrajského srovnání byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob již několikátý měsíc po sobě v Pardubickém kraji (2,6 %), naopak nejvyšší podíl byl zaznamenán v Ústeckém (5,8 %), Karlovarském (5,7 %) a Moravskoslezském kraji (5,6 %). V porovnání s minulým rokem se situace v těchto krajích nezměnila, což odpovídá dlouhodobé ekonomické situaci. Jihočeský kraj v rámci mezikrajského srovnání zůstal na čtvrté nejnižší pozici.

K 31. květnu 2021 nabízely jihočeské úřady práce celkem 20 061 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet zvýšil o 11,4 %. Při porovnání měsíčních hodnot došlo oproti dubnu také ke zvýšení (+0,6%).

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. květnu 2021 v Jihočeském kraji 0,7 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji) – počet uchazečů na 1 volné pracovní místo se v kraji meziročně nezměnil. V rámci krajů ČR bylo v květnu 2021 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (3,3), nejméně jich bylo v Praze (0,4).

 

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců
Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci května 2021 lidé ve věku 55 až 59 let (2 138 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 14,9 %. Nejméně osob, které hledaly zaměstnání, bylo ve věkové skupině do 19 let (449 osob). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl v kraji 42,7 let (k 31. 5. 2020 byl průměrný věk nezaměstnaných nižší – 41,8 let).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku
Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce osob s výučním listem. Tyto osoby se na celkovém počtu podílely 39,2 %. Naopak nejméně bylo vysokoškolsky vzdělaných osob (7,0 %).

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání
Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Více než 49 % nezaměstnaných bylo k 31. květnu 2021 evidováno na úřadech práce v Jihočeském kraji kratší dobu než šest měsíců. V rámci meziročního srovnání došlo k nárůstu počtu uchazečů ve všech kategoriích s výjimkou kategorie do 3 měsíců (-40,4 %) a 3–6 měsíců (-6,8 %). Meziročně největší relativní zvýšení zaznamenala kategorie 12–24 měsíců a to zejména v důsledku vládních opatření zavedených kvůli epidemii SARS-CoV-2.

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti
Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 • Nezaměstnanost se v Jihočeském kraji v květnu snížila (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 5. 2021
 • Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech
 • Další informace:
 • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:

  Mgr. Pavlína Kubíková
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: pavlina.kubikova@czso.cz
  tel.: 386 718 693