Nejčastější jména novorozených dětí v kraji a v ČR

 

 Nejčastější jména novorozených dětí v ČR - leden 2018

Nejčastější jména novorozených dětí - leden 2018

Pořadí nejčastějších jmen novorozených dětí v České republice v lednu 2018

Pořadí nejčastějších jmen novorozených dětí v České republice v lednu 2018

Opět se potvrdila dlouhodobá oblíbenost Elišky, na druhém místě skončily Aničky a na třetím místě se umístily Sofie. Pořadí chlapeckých jmen je v ČR na prvních místech: Jakub, Jan a Adam, kdy Jakubové a Janové jsou na těchto pozicích již delší dobu, jen se během let mění jejich pořadí.

Nejčastější jména novorozených dětí v Jihočeském kraji v lednu 2018

U jihočeských rodičů byla v lednu 2018 nejoblíbenější dětská jména Jan a Eliška. Další nejčastější jména, která dávali rodiče na jihu Čech svým novorozeným chlapcům, byla jména Jakub, Matyáš a Petr, dívčí pak Viktorie a Ema. Chlapecká jména Jakub a Jan si poslední roky udržují stálou pozici v popularitě jmen, jen se v některém roce liší v pořadí. U dívčích jmen naopak došlo ke změnám v oblíbenosti; jméno Eliška bylo opět nejčastější, druhé a třetí místo obsadila dříve méně častá dívčí jména Viktorie a Ema.

Pořadí nejčastějších jmen chlapců v krajích – leden 2018

Pořadí nejčastějších jmen chlapců v krajích – leden 2018

Pořadí nejčastějších jmen dívek v krajích – leden 2018 

Pořadí nejčastějších jmen dívek v krajích – leden 2018  

Nejčastější jména rodičů v Jihočeském kraji v lednu 2018

Nejčastějším jménem jihočeských žen, které se v lednu 2018 staly maminkami, je Lenka. Na druhém místě pak Jana a za ní Lucie. Jména nových jihočeských tatínků a jejich novorozených synů se tradičně shodují nejčastěji ve jménu Jan. Další nejobvyklejší jméno jihočeského otce bylo Petr a Jiří. Nejčastější jména jihočeských rodičů jsou v posledních letech stále stejná, jen se mění jejich pořadí.

Nejčastější jména rodičů v České republice v lednu 2018

Nejčastější jméno českých maminek, kterým se v lednu narodilo miminko, je Lucie, následovaná Janou a Petrou. Noví tatínkové se nejčastěji jmenovali Jan, Petr a Martin.

Nejčastější jména rodičů v České republice v lednu 2018

Nejčastěji děděná mužská jména jsou: Petr, Jiří, Jan a Martin. Svoje jméno nejčastěji svým narozeným holčičkám předávají Jany, Kateřiny a Lucie. Noví rodiče častěji předávají svým synům jméno po otci než dívkám po matce. V mužské linii se jméno dědí ze 17 %, v ženské jen ze 4,1 %.

Pořadí nejoblíbenějších chlapeckých jmen v ČR

Pořadí nejoblíbenějších chlapeckých jmen v ČR

Pořadí nejoblíbenějších dívčích jmen v ČR

Pořadí nejoblíbenějších dívčích jmen v ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každoročně se rozrůstá počet netradičních jmen, která se vyskytují v oblíbených filmech, či seriálech a zejména větší zastoupení cizinců přispívá k nárůstu nezvyklých křestních jmen. Ale objevují se i jména jednoduchého typu Janek, Pepa, Mikeš, Dorka, Madla, Vojtěška. Také se častěji vyskytují složená jména jako např. Šimon Barnabáš, Štěpán Zachariáš, Zdeněk Leopold, Adam Maxmilián, Karolína Benedetta, Sofie Viktorie, Amálie Eulálie a mnoho dalších.

 • Další informace najdete v přiložených souborech:
 • Jména chlapců v krajích - leden 2018
 • Jména dívek v krajích - leden 2018
 • Jména otců v krajích - leden 2018
 • Jména matek v krajích - leden 2018
 • Dědění jmen
 • Nejčastější chlapecká jména - časová řada
 • Nejčastější dívčí jména - časová řada
 • Nejčastější jména novorozených dětí v Jihočeském kraji - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440