Návštěvnost kraje ve 3. čtvrtletí 2021 byla nejvyšší za posledních 10 let

 

Počet hostů, kteří se ve 3. čtvrtletí 2021 ubytovali v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje i počet jejich přenocování byl ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vyšší o 4,5 %, resp. o 3,1 % zásluhou tuzemské klientely. Předběžné výsledky 3. čtvrtletí 2021 překonaly i předcovidové léto roku 2019 – počet hostů téměř o 2 % a počet přenocování o více než 9 %, a byly nejlepší za posledních deset let.

Vynikajících výsledků dosáhl Jihočeský kraj i v regionálním srovnání. Podle počtu hostů v HUZ obsadil druhé místo po hlavním městě Praze. Počtem přenocování se umístil v čele krajského žebříčku, to vše díky nejvyššímu počtu tuzemských klientů a jejich noclehů.

Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2012 až 2021 podle čtvrtletí

Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2012 až 2021 podle čtvrtletí

Návštěvnost kraje se již dvě čtvrtletí v řadě za sebou meziročně zvyšovala. Z hlediska jednotlivých letních měsíců bylo lepších výsledků než loni dosaženo v červenci a září, zatímco srpnové byly poněkud nižší.

V červenci se podle předběžných výsledků v HUZ Jihočeského kraje ubytovalo téměř 337 tis. hostů, což bylo o 2,5 % více než v minulém roce a o 4,5 % více než v červenci 2019. Srpnový počet hostů (312 tis. osob) se meziročně snížil o 2,5 %, ale prakticky poklesl na úroveň srpna 2019. Zářijový počet hostů (171 tis. osob) byl meziročně o 26,0 % vyšší a téměř shodný s předpandemickým zářím. O vysokou návštěvnost letních měsíců se zasloužili tuzemští hosté.

Graf 2 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2012 až 2021 podle měsíců

Graf 2 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2012 až 2021 podle měsíců

Ve 3. čtvrtletí 2021 se v HUZ Jihočeského kraje ubytovalo necelých 820 tis. osob na téměř 2,5 mil. nocí. Tuzemská klientela se na těchto číslech podílela z více než 90 %. Ve srovnání se 3. čtvrtletím 2020 se zvýšil celkový počet hostů o 35,3 tis., a to zcela vlivem vyššího počtu příjezdů tuzemských hostů (+36,7 tis. osob), když ze zahraniční přijelo o 1,4 tis. hostů méně. Počet přenocování meziročně vzrostl celkem o 74,0 tis., přitom počet přenocování rezidentů se zvýšil meziročně o 79,2 tis. Naproti tomu nerezidenti v kraji strávili o 5,2 tis. nocí méně.

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2021

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2021

Po zastavení proudu návštěvníků z Asie počátkem minulého roku směřovali do jižních Čech nejčastěji hosté ze sousedních zemí – především z Německa a Slovenska. Ve 3. čtvrtletí 2021 se na počtu cizinců i počtu jejich přenocování podíleli zhruba z 30 % a ze 17 %. Na třetím místě se umístilo Rakousko, za ním Polsko a na pátém místě tradiční letní návštěvníci jižních Čech Nizozemci. Z mimoevropských zemí se v žebříčku návštěvníků umístily nejvýše podle počtu hostů Spojené státy americké – na osmém místě, a podle počtu přenocování Kanaďané – na sedmém místě.

Graf 3 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2021 podle zemí
Graf 3 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2021 podle zemí

Mezi ubytovanými nerezidenty v rozdělení podle kontinentů převažovali Evropané (71,6 tis. osob). Z Asie do Jihočeského kraje zavítalo a v HUZ se ubytovalo 2,0 tis. osob a jen o něco méně bylo hostů z Ameriky (1,9 tis. osob). Oproti 3. čtvrtletí předchozího roku se počet ubytovaných Evropanů snížil o 5,0 %, ale Asiatů přijelo 2krát více a Američanů 3krát více. Aktuální počet ubytovaných nerezidentů však značně zaostal za výsledky 3. čtvrtletí roku 2019. Počet nerezidentů z Evropy dosáhl předloňské hodnoty z 59 % a z Ameriky pouze z 18 %. Nejvíce tratil počet návštěvníků z Asie, který se zastavil na 2 % předloňské hodnoty.

 Tab. 2 Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2021

 Tab. 2 Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2021

HUZ celé České republiky se ve 3. čtvrtletí 2021 meziročně počet ubytovaných hostů a jejich přenocování zvýšil o více než desetinu (+0,7 mil. osob a +1,9 mil. nocí). Přitom nárůst zaznamenal, jak počet tuzemských, tak i zahraničních hostů, to vše i podle počtu přenocování.

Zvýšení počtu hostů HUZ a také počtu jejich přenocování v meziročním srovnání, zaznamenaly všechny kraje. Největší nárůst (o více než 40 %) byl registrován v HUZ hlavního města Prahy. Naproti tomu nejnižší dynamika byla zjištěna v Ústeckém a Libereckém kraji.

Tab. 3 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2021

Tab. 3 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2021

V čele mezikrajského žebříčku návštěvnosti HUZ se dlouhodobě drží hlavní město Praha. Po propadu návštěvnosti v souvislosti s koronavirovou krizí, kdy Praha ztratila zejména zahraniční klienty, ve 3. čtvrtletí 2021 v pražských HUZ opět převažovali cizinci nad domácími hosty. Na druhém místě mezi regiony v počtu hostů díky silné letní turistické sezóně a tuzemským klientům aktuálně figuroval Jihočeský kraj, třetí místo náleželo Jihomoravskému kraji. Čelo žebříčku podle počtu přenocování hostů celkem patřilo zásluhou domácích hostů Jihočeskému kraji před hlavním městem Prahou a třetím Jihomoravským krajem.