Návštěvnost kraje ve 3. čtvrtletí 2018 dál rostla

 

Během letní turistické sezóny přivítala hromadná ubytovací zařízení (HUZ) Jihočeského kraje bezmála 800 tis. hostů, kteří se zde ubytovali na 2,2 mil. nocí. Zahraniční klientela se na počtu ubytovaných hostů podílela 30 % a na počtu přenocování 20 %. V letních měsících míří do jižních Čech především tuzemští návštěvníci; počet těch, kteří se v HUZ ubytovali, byl jako obvykle v tuto dobu nejvyšší ze všech krajů.

Oproti 3. čtvrtletí předchozího roku se počet hostů ubytovaných v HUZ Jihočeského kraje zvýšil téměř o 8 %. Období nepřetržitého růstu návštěvnosti, které má svůj počátek v dubnu 2014, se díky tomu prodloužilo na čtyři a půl roku.

Graf 1. Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2012 až 2018

Graf 1. Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2012 až 2018

V meziročním srovnání se během letních měsíců ubytovalo v Jihočeském kraji o 56 tis. osob více. Na tomto přírůstku se podíleli téměř ze dvou třetin hosté ze zahraničí (+36 tis. osob) a z více než jedné třetiny hosté z tuzemska (+20 tis. osob). V relativním vyjádření byl nárůst počtu cizinců ve srovnání s přírůstkem počtu domácích klientů ještě vyšší – vzrostl téměř o 18 %, zatímco počet tuzemských hostů o 4 %. O zvýšení zahraniční návštěvnosti se zasloužili především Asiaté (nárůst o 34 %); přitom vzrostl zejména počet hostů z Číny (o 45 %), Tchaj-wanu (o 33 %) a Japonska (o 30 %). Zájem hostů z Evropy se zvýšil o 9 %, nejvíc ze strany Poláků (o 35 %), Belgičanů (o 20 %) a Němců (o 18 %).

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2018

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2018

Počet nocí, na které se hosté v HUZ Jihočeského kraje ubytovali, se meziročně zvýšil celkem o 8 % (167 tis. nocí), u domácí klientely o 6 % a u zahraniční téměř o 16 %. Průměrný počet přenocování a průměrná doba pobytu tuzemských hostů se lehce prodloužila, u návštěvníků z ciziny se celkově ve srovnání se stejným obdobím minulého roku sice zkrátila, ale např. Nizozemci, Němci a Poláci své pobyty prodloužili.

Graf 2. Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2018 podle zemí

Graf 2. Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2018 podle zemí

Ve skladbě zahraničních návštěvníků (podle státního občanství) Jihočeského kraje potvrdili své prvenství hosté z Číny s podílem 24 %, kteří se na čele drží od 2. čtvrtletí 2017. Dříve první Němci nyní obsadili druhé místo s podílem 15 %. Na třetím a čtvrtém místě se umístili Tchajwanci a Rakušané (s podílem 7 %), páté místo patřilo Slovensku (6 %).

Na rozdíl od 2. čtvrtletí 2018, kdy mezi zahraničními návštěvníky kraje tvořili víc než polovinu hosté z Asie, ve 3. čtvrtletí 2018 převládali hosté ze starého kontinentu – na počtu ubytovaných cizinců se podíleli 51 %, zatímco podíl hostů z asijských zemí činil 43 %. Vzhledem k tomu, že asijští hosté se v HUZ zdrží jen krátce, zpravidla jednu noc, byl jejich podíl na počtu přenocování zahraničních návštěvníků nižší (26 %). Hosté z evropských zemí se zásluhou delších pobytů na počtu přenocování podíleli 69 %. Vlivem rozdílné doby pobytu bývá pořadí zemí podle počtu přenocování odlišné. První místo náleželo Německu, na druhém místě byli Nizozemci díky delší průměrné době pobytu, na třetím místě se umístila Čína a za ní s odstupem Slovensko a Rakousko.

Tab. 2. Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2018

Tab. 2. Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2018

 hlediska regionálního srovnání všechny kraje přivítaly toto léto ve srovnání s loňským víc hostů, největší přírůstek byl zaznamenán v Karlovarském kraji. Ve všech krajích vzrostl rovněž počet hostů z tuzemska a většina krajů hlásí i zvýšený zájem o ubytování ze strany zahraničních hostů. Pouze Olomoucký kraj a hlavní město Praha přilákaly toto léto poněkud méně cizinců než loni. Jednoprocentní úbytek hostů z ciziny však nijak neotřásl suverénním postavením hlavního města v počtu zahraničních návštěvníků, když se jich během 3. čtvrtletí v Praze ubytovalo 60 % z celorepublikového úhrnu. Vysoká návštěvnost cizinců přispěla i k celkovému prvnímu místu hlavního města podle počtu ubytovaných hostů celkem. Na druhém místě v celkovém počtu ubytovaných byly kraje Jihočeský a v těsném sledu za ním Jihomoravský, do kterých mířili zejména tuzemští hosté.

Všechny kraje zaznamenaly rovněž meziroční zvýšení počtu přenocování v HUZ, největší nárůst byl zjištěn v Plzeňském kraji. Jediným krajem, kde byl letos ve 3. čtvrtletí počet přenocování nižší než loni, bylo hlavní město Praha vinou menšího počtu přenocování cizinců. Kromě Prahy klesl počet přenocování cizinců ještě v Karlovarském kraji, ale tento úbytek byl kompenzován přenocováním tuzemských hostů. Umístění krajů podle celkového počtu přenocování na prvních třech místech je shodné jako podle počtu hostů. Největší počet nocí strávili hosté v HUZ hlavního města Prahy (5,4 mil.), druhé místo obsadil Jihočeský kraj (2,2 mil.) a třetí místo kraj Jihomoravský (1,8 mil.).

Tab. 3. Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2018

Tab. 3. Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2018

 Jihočeský kraj, který má díky své přitažlivosti silnou zejména letní turistickou sezónu, se ve 3. čtvrtletí 2018 podílel na počtu hostů ubytovaných v HUZ ČR a na počtu jejich přenocování téměř 11 %. V žebříčku krajů obsadil celkovým počtem hostů a počtem jejich přenocování stříbrnou příčku a oproti letní sezóně 2017 si o jedno místo polepšil. Počtem ubytovaných tuzemských hostů a jejich přenocování se zařadil opět jako každé léto na první místo mezi kraji. Podle počtu zahraničních návštěvníků a jejich noclehů se umístil na třetím místě.

 • Další informace:

 • Cestovní ruch - časové řady Odkaz [nové okno]
 • Hosté ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018
 • Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018
 • Návštěvnost kraje ve 3. čtvrtletí 2018 dál rostla (aktualita ve formátu PDF)
 • Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  tel.: 386 718 690