Návštěvnost kraje ve 3. čtvrtletí 2017 dál roste

 

Počet hostů, kteří se ve 3. čtvrtletí 2017 ubytovali v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje, se meziročně zvýšil o 2 %. Období nepřetržitého růstu návštěvnosti, které má svůj počátek v dubnu 2014, se díky tomu prodloužilo o další tři měsíce na tři a půl roku.

Graf 1. Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2012 až 2017

Graf 1. Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2012 až 2017

V letních měsících roku 2017 se v HUZ Jihočeského kraje ubytovalo 747 tis. hostů, kteří zde strávili více než 2 mil. nocí, v průměru každý host přenocoval 2,8 krát. Zahraniční klientela se na počtu hostů podílela 27 % a na počtu přenocování 19 %. V průměru strávili zahraniční hosté v HUZ 2 noci. Na rozdíl od nich se hosté z tuzemska zdrželi o jednu noc déle – využili HUZ v průměru ke třem noclehům.

Graf 2. Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2017 podle zemí

Graf 2. Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2017 podle zemí

Ve skladbě zahraničních návštěvníků (podle státního občanství) Jihočeského kraje potvrdili své prvenství hosté z Číny, poté co ve 2. a také 3. čtvrtletí 2017 předstihli dříve nejčastější hosty z Německa. V HUZ kraje se ve 3. čtvrtletí 2017 ubytovalo téměř 40 tis. návštěvníků z Číny a necelých 29 tis. Němců. Na třetím až pátém místě se s téměř shodným počtem 14 tis. hostů umístilo Rakousko, Slovensko a Jižní Korea. Víc než polovinu zahraničních hostů ubytovaných v HUZ tvořili ve 3. čtvrtletí Evropané (55 %), z Asie přicestovalo 38 % zahraničních klientů, 5 % přijelo z Ameriky, 1 % z Austrálie, návštěvníků z Afriky bylo méně.

Z hlediska počtu přenocování si umístění v čele zahraniční klientely díky delším pobytům udrželi Němci, na druhé místo se vyšvihli Nizozemci díky šestidenním pobytům a až na třetím místě jsou hosté z Číny. Vlivem rozdílné délky pobytu se struktura zemí podle počtu přenocování odlišuje od složení zahraničních hostů. Nejdelší pobyty trávili v jižních Čechách v hlavní turistické sezóně hosté z Izraele a díky tomu se počtem přenocování zařadili na 10. místo. Nejkratší možný čas se v HUZ kraje zdržují asijští hosté, kteří se ubytují zpravidla pouze na jednu noc. Proto je jejich podíl ve struktuře podle přenocování výrazně nižší (23 %) ve srovnání s podílem Evropanů (72 %).

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2017

 Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2017

Ve srovnání se 3. čtvrtletím předchozího roku se počet ubytovaných v HUZ Jihočeského kraje zvýšil o 16,9 tis. osob (2,3 %) a to výhradně zásluhou hostů z ciziny. Jejich počet se meziročně zvýšil o 22,9 tis. osob (12,8 %). Hostů z tuzemska se v HUZ kraje ubytovalo o 6,0 tis. méně (-1,1 %) než v loňské letní turistické sezóně. O přírůstek zahraničních návštěvníků se z více než tří čtvrtin zasloužili hosté z Asie, kterých se v HUZ kraje ubytovalo o 17,7 tis. osob více (+29,7 %). Z významných příjezdových zemí (podle státního občanství) byl nejvyšší nárůst zájmu o ubytování zaznamenán mezi hosty z Nizozemska (o 62,0 %), Číny (o 56,5 %) a Jižní Koreji (o 21,1 %). O necelou pětinu se zvýšil počet hostů ze Spojených států amerických a Izraele. Významný (téměř o 80 % vyšší) byl nárůst poptávky po ubytování z řad Ukrajinců. Naproti tomu zájem o ubytování klesl u návštěvníků z Německa a Polska (o víc než 10 %).

Vlivem úbytku tuzemské klientely a zkrácení doby pobytu se počet přenocování hostů ubytovaných v HUZ Jihočeského kraje meziročně snížil celkem o 84,1 tis. (-3,9 %). Počet noclehů tuzemských hostů poklesl o 108,7 tis. (-6,1 %). Naopak počet přenocování zahraničních návštěvníků vzrostl o 24,6 tis. (6,5 %). Průměrná doba pobytu domácích i zahraničních hostů se v meziročním srovnání mírně snížila.

Tab. 2. Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2017

Tab. 2. Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2017

V souhrnu za hromadná ubytovací zařízení ČR se počet hostů meziročně zvýšil o 5,9 % a počet jejich přenocování o 4,2 %; rozrostla se jak domácí, tak zahraniční klientela.

hlediska regionálního srovnání zaznamenaly oproti 3. čtvrtletí 2016 všechny kraje zvýšenou poptávku po ubytování, nejvíc kraj Ústecký. Počet hostů z ciziny vzrostl ve všech krajích. Většina krajů hlásí i zvýšený zájem o ubytování ze strany tuzemských hostů, pouze Jihočeský a Liberecký kraj přilákaly toto léto poněkud méně domácích hostů než loni. Tradičně nejvíc hostů se ubytovalo v HUZ Hlavního města Prahy, kde šlo většinou o cizince. Na na druhém místě byl kraj Jihočeský a těsně za ním kraj Jihomoravský, do kterých směřovali zejména tuzemští hosté.

Všechny kraje s výjimkou Jihočeského a Libereckého zaznamenaly rovněž meziroční zvýšení počtu přenocování v HUZ celkem. V Jihočeském a Libereckém kraji došlo k poklesu, který můžeme připsat zcela na vrub tuzemských hostů a jejich menšímu zájmu o ubytování. Počet přenocování zahraničních hostů se zde ale zvýšil, růst poptávky zaznamenaly i ostatní kraje ČR s výjimkou Plzeňského. Bezkonkurenčně největší počet nocí strávili hosté v HUZ Hlavního města Prahy, druhé místo obsadil navzdory meziročnímu poklesu Jihočeský kraj.

Jihočeský kraj, který má díky své přitažlivosti silnou zejména letní turistickou sezónu, se ve 3. čtvrtletí 2017 podílel na počtu ubytovaných hostů v HUZ ČR 10,7 % a na počtu jejich přenocování 10,5 %. V žebříčku krajů obsadil počtem hostů celkem i počtem jejich přenocování druhé místo. I přes mírný odliv počtu hostů z tuzemska a pokles počtu jejich noclehů směřovalo do HUZ Jihočeského kraje nejvíc tuzemských hostů, kraj byl první i v počtu jejich přenocování. Počtem hostů z ciziny se kraj umístil na třetím místě, počtem jejich přenocování obsadil místo čtvrtém.

Tab. 3. Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2017

Tab. 3. Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2017

 

 • Další informace týkající se cestovního ruchu naleznete v:
 • Hosté ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2017
 • Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2017
 • Návštěvnost kraje ve 3. čtvrtletí 2017 dál roste - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  tel.: 386 718 690