Návštěvnost kraje ve 2. čtvrtletí 2018 opět vzrostla

 

Ve 2. čtvrtletí 2018 navštívilo jihočeská hromadná ubytovací zařízení (HUZ) celkem 424 tis. hostů, kteří se zde ubytovali na 934 tis. nocí. Zahraniční klientela se na počtu hostů podílela 41 % a na počtu přenocování 29 %.

Počet hostů ubytovaných v HUZ Jihočeského kraje ve srovnání s 2. čtvrtletím roku 2017 zvýšil o 10 %. Návštěvnost kraje tak meziročně již pátým rokem stále roste (od 2. čtvrtletí 2014).

Graf 1. Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2012 až 2018

Graf 1. Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2012 až 2018

V HUZ Jihočeského kraje se oproti 2. čtvrtletí 2017 ubytovalo o 38 tis. osob více. Na tomto přírůstku se podíleli ze dvou třetin hosté ze zahraniční (+25 tis. osob) a z jedné třetiny hosté z tuzemska (+13 tis. osob). Také v relativním vyjádření byl nárůst počtu cizinců ve srovnání s příjezdy domácí klientely výrazně vyšší. Mezi zahraničními návštěvníky přibyli především Asiaté (+33 %); vzrostl zejména počet hostů z Číny (o 54 %), Tchaj-wanu (o 39 %) a Japonska (o 34 %). Hostů ze starého kontinentu se ubytovalo meziročně o 2 % více, přijelo téměř o 20 % více Nizozemců a značně se zvýšil i zájem ze strany Slováků a Poláků (více než o 10 %).

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje ve 2. čtvrtletí 2018

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje ve 2. čtvrtletí 2018

Počet nocí, na které se hosté v HUZ Jihočeského kraje ubytovali, se meziročně zvýšil celkem o 6 % (50 tis. nocí), u domácí klientely o 4 % a u zahraniční o 10 %. Průměrný počet přenocování a průměrná doba pobytu tuzemských hostů se mírně zkrátila, u návštěvníků z ciziny se ve srovnání se stejným obdobím minulého roku nezměnila. Z nejčastějších návštěvníků jižních Čech bylo pouze u hostů ze Spojeného království a Spojených států amerických zjištěno ve srovnání s 2. čtvrtletím 2017 prodloužení doby pobytu.

Graf 2. Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 2. čtvrtletí 2018 podle zemí

Graf 2. Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 2. čtvrtletí 2018 podle zemí

Mezi zahraničními návštěvníky tvořili nejpočetnější skupinu hosté z Číny s podílem 26 %, kteří se v čele skladby zahraničních hostů kraje drží od 2. čtvrtletí 2017. Dříve první Němci nyní obsadili druhé místo (13 %). Na třetí místo se zařadili Tchaj-wanci (10 %), na čtvrté a páté místo Rakušané a Jihokorejci (s podílem 7 %).

Z počtu zahraničních hostů ubytovaných ve 2. čtvrtletí 2018 v HUZ Jihočeského kraje víc než polovina (52 %) přicestovala z Asie. Vzhledem k tomu, že asijští hosté se v HUZ zdrží zpravidla jednu noc, je jejich podíl na počtu přenocování nižší (36 %). Hosté z evropských zemí se na počtu zahraničních návštěvníků podíleli 42 % a zásluhou delších pobytů představoval jejich podíl na počtu přenocování 58 %. V žebříčku podle počtu přenocování si vlivem rozdílné doby pobytu země vyměnily pořadí – první Německo a druhá Čína, třetí Rakousko, za ním Tchaj-wan a Slovensko. Šesté místo patřilo občanům Nizozemska, kteří v HUZ přespali v průměru 4 noci.

Tab. 2. Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 2. čtvrtletí 2018

Tab. 2. Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 2. čtvrtletí 2018

Podobně jako Jihočeský kraj i všechny ostatní kraje ČR zaznamenaly v porovnání se stejným obdobím minulého roku zvýšení návštěvnosti HUZ, a to jak u domácí, tak i zahraniční klientely. V celé republice se počet hostů zvýšil o necelých 5 %. Regionálně přibylo nejvíc návštěvníků v Moravskoslezském, Středočeském a Jihočeském kraji (ve všech o více než 10 %).

Tradičně nejvíc hostů navštívilo Hlavní město Prahu, které láká především zahraniční turisty. Ve 2. čtvrtletí 2018 se v HUZ Prahy ubytovalo téměř 1,8 milionu cizinců. Počtem tuzemských hostů se Hlavní město Praha umístilo na druhém místě za Jihomoravským krajem. V žebříčku podle celkového počtu přenocování se za Prahu zařadil na druhou příčku díky lázeňství Karlovarský kraj (1,3 mil. noclehů), kde hosté pobývají v průměru nejdéle.

Tab. 3. Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů ve 2. čtvrtletí 2018

Tab. 3. Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů ve 2. čtvrtletí 2018

Jihočeský kraj se na návštěvnosti ČR podle počtu hostů podílel téměř 8 % a podle počtu přenocování 7 %. V mezikrajském srovnání obsadil počtem hostů třetí a počtem přenocování čtvrté místo. Podílem cizinců na celkovém počtu hostů (41 %) se kraj zařadil na třetí místo za Hlavní město Prahu a Karlovarský kraj.

 

 • Další informace:
 • Cestovní ruch - časové řady Odkaz [nové okno]
 • Hosté ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. a 2. čtvrtletí 2018
 • Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. a 2. čtvrtletí 2018
 • Návštěvnost kraje ve 2. čtvrtletí 2018 opět vzrostla (aktualita v PDF)
 • Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  tel.: 386 718 690