Návštěvnost kraje ve 2. čtvrtletí 2017 – nejvíc cizinců bylo z Číny

 

Počet hostů, kteří se ve 2. čtvrtletí 2017 ubytovali v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje, se oproti stejnému období minulého roku zvýšil o 18 %. Období nepřetržitého růstu návštěvnosti se díky tomu prodloužilo o další tři měsíce. Trvá od dubna 2014, tedy již tři a čtvrt roku.

Graf 1. Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2012 až 2017

Graf 1. Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2012 až 2017

V dubnu až červnu 2017 se v HUZ Jihočeského kraje ubytovalo 375 tis. hostů, kteří zde strávili 874 tis. nocí, to je v průměru 2,3 noci na hosta. Zahraniční klientela se na počtu hostů podílela více než ze 40 % a na počtu přenocování z 29 %. V průměru se zahraniční hosté v HUZ zdrželi na 1,7 noci. Na rozdíl od nich se hosté z tuzemska zdrželi o jednu noc déle – využili HUZ v průměru ke třem noclehům (2,8 přenocování).

Graf 2. Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 2. čtvrtletí 2017 podle zemí

Graf 2. Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 2. čtvrtletí 2017 podle zemí

Ve skladbě zahraničních návštěvníků (podle státního občanství) Jihočeského kraje vedou ve 2. čtvrtletí 2017 hosté z Číny, v HUZ kraje se jich ubytovalo 29 tis. Odsunuli do té doby nejčastější návštěvníky kraje hosty z Německa na druhé místo, kterých se v HUZ ubytovalo více než 23 tis. Na třetím až pátém místě s počtem návštěvníků o 10 tis. osob nižším byla Jižní Korea, Tchaj-wan a Rakousko. Návštěvníci z Asie představovali ve 2. čtvrtletí 44,5 % ze všech zahraničních hostů ubytovaných v HUZ kraje a jejich podíl se přiblížil hostům z evropských zemí (48,8 %).

Z hlediska počtu přenocování si umístění v čele zahraniční klientely díky delším pobytům udrželi Němci před druhými Číňany. Také na dalších místech je struktura zemí podle počtu přenocování vlivem rozdílné délky jejich pobytu odlišná od počtu hostů. Nejkratší dobu se v HUZ kraje zdržují asijští hosté, kteří se ubytují zpravidla pouze na 1 noc. Proto je jejich podíl ve struktuře podle přenocování výrazně nižší (29,6 %) ve srovnání s podílem noclehů Evropanů (63,9 %) a proto Japonci z první desítky zemí vypadli. Namísto nich se do první desítky podle počtu přenocování dostali Nizozemci, kteří se v HUZ kraje ubytovali v průměru na 4 noci (5 pobytových dní).

 Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje ve 2. čtvrtletí 2017

 Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje ve 2. čtvrtletí 2017

Ve srovnání s 2. čtvrtletím předchozího roku se počet ubytovaných v HUZ Jihočeského kraje zvýšil o 57,0 tis. (17,9 %). O tento přírůstek se téměř shodně zasloužil nárůst domácí i zahraniční klientely. Počet tuzemských hostů ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostl o 28,7 tis. osob (14,7 %) a počet hostů přijíždějících ze zahraničí o 28,3 tis. osob (22,9 %). Mezi zahraničními návštěvníky (podle státního občanství) se počet hostů z evropských zemí zvýšil o 16,3 %, progresivněji však rostl počet hostů z Asie (nárůst o 31,8 %). Z významných příjezdových zemí byl nejvyšší nárůst poptávky zaznamenán u hostů z Číny (o 68,3 %), Slovenska (o 25,5 %) a Jižní Koreji (o 19,6 %). Významný (meziročně víc než o 50 % vyšší) byl rovněž nárůst zájmu o ubytování klientů z Ruska, Švýcarska a Španělska. Mírný pokles poptávky (o 5 %) byl naproti tomu zaznamenán pouze u hostů z Polska a Japonska.

Počet přenocování hostů ubytovaných v HUZ Jihočeského kraje se meziročně zvýšil o 105,4 tis. (13,7 %). O tento nárůst se zasloužili jak domácí, tak zahraniční hosté. Počet přenocování domácích hostů byl meziročně vyšší o 55,9 tis. (10,0 %) a zahraničních hostů o 49,5 tis. (23,9 %). Doba pobytu se v meziročním srovnání téměř nezměnila.

Tab. 2. Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 2. čtvrtletí 2017

Tab. 2. Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 2. čtvrtletí 2017

V souhrnu za hromadná ubytovací zařízení ČR se počet hostů i počet jejich přenocování meziročně zvýšil o víc než 10 %; rozrostla se jak domácí, tak zahraniční klientela.

hlediska regionálního srovnání zaznamenaly oproti 2. čtvrtletí 2016 všechny kraje zvýšený zájem o ubytování. Počet hostů z tuzemska se ve většině krajů meziročně zvýšil o víc než 10 %, největší nárůst zaznamenal Jihomoravský a Ústecký kraj (o 17,2 %). Počet hostů z ciziny ubytovaných v HUZ se ve většině krajů zvýšil víc než o 20 %, nejvíc ve Středočeském (o 36,7 %) a Karlovarském kraji (o 29,0 %). Tradičně nejvíc hostů se ubytovalo v HUZ Hlavního města Prahy, kde šlo většinou o cizince, a na druhém místě byl kraj Jihomoravský, do kterého směřovali zejména tuzemští hosté.

Všechny kraje zaznamenaly rovněž meziroční zvýšení počtu přenocování v HUZ. Počet nocí tuzemských hostů se s výjimkou Olomouckého kraje meziročně zvýšil ve všech regionech, přitom v polovině z nich o 10 % a více. Největší nárůst počtu přenocování tuzemských hostů byl zjištěn v Jihomoravském kraji – o 20,3 %. Počet přenocování zahraničních hostů se zvýšil ve všech krajích, v polovině z nich o víc než 20 %. Nejvyšší přírůstek počtu přenocování zahraniční klientely zaznamenala HUZ Libereckého kraje (36,9 %). Tradičně největší počet nocí strávili hosté v HUZ Hlavního města Prahy a Karlovarského kraje, v obou regionech převládali noclehy zahraničních hostů. V počtu přenocování tuzemských hostů se v čele krajů umístil Jihomoravský před druhým Jihočeským krajem, oba s více než 600 tis. noclehy.

Jihočeský kraj se počtem hostů podílel na návštěvnosti ČR 7,2 % a na počtu jejich přenocování 6,7 %. V žebříčku krajů obsadil podle počtu hostů třetí a podle počtu přenocování čtvrté místo. Meziroční přírůstek počtu hostů – celkem, z tuzemska i ze zahraničí, i jejich přenocování byl ve srovnání s ČR vyšší.

Tab. 3. Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů ve 2. čtvrtletí 2017

Tab. 3. Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů ve 2. čtvrtletí 2017

 

 • Další informace týkající se cestovního ruchu naleznete v:
 • Návštěvnost kraje ve 2. čtvrtletí 2017 – nejvíc cizinců bylo z Číny - aktualita pdf
 • Hosté ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. a 2. čtvrtletí 2017
 • Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. a 2. čtvrtletí 2017
 •  

  Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  tel.: 386 718 690