Návštěvnost kraje byla v roce 2018 znovu rekordní

 

Počet hostů, kteří se ubytovali v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje, a počet jejich přenocování se ve 4. čtvrtletí roku 2018 meziročně zvýšil a za celý rok 2018 tak byl vytvořen novodobý rekord.

Podle předběžných výsledků se poprvé v historii kraje ubytovalo v HUZ více než 1,7 mil. hostů, z tuzemska jich přijelo téměř 1,1 mil. a ze zahraničí více než 0,6 mil. Cizinci se na celkovém počtu hostů podíleli 37,2 %. V roce 2018 byl rekordní rovněž počet přenocování tuzemských i zahraničních hostů (3,2 mil. nocí, resp. 1,1 mil. nocí).

Návštěvnost HUZ Jihočeského kraje ve 4. čtvrtletí 2018

V samotném 4. čtvrtletí roku 2018 byla jako obvykle ve srovnání se silnou letní sezónou návštěvnost slabší, avšak v meziročním srovnání se zájem o ubytování zvýšil, zejména zásluhou zahraničních hostů. Těch přijelo oproti 4. čtvrtletí 2017 o 20 % více, počet jejich noclehů vzrostl o 16 %. Zásadní byl zejména další příliv hostů z Číny a Korejské republiky a značně se zvýšil i zájem hostů z Maďarska. Ve srovnání s cizinci se počet hostů z domova zvýšil méně dynamicky, a tak ve 4. čtvrtletí v HUZ kraje mezi ubytovanými mírně převažovali cizinci (50,2 %).

Z hlediska počtu přenocování mají majoritní podíl domácí hosté (64,1 %), kteří se ubytovali ve 4. čtvrtletí v průměru na 2,7 noci, zatímco hosté z ciziny se zdrželi v průměru pouze na 1,5 noci. Oproti stejnému období minulého roku se průměrný počet přenocování téměř nezměnil.

Mezi zahraniční klientelou zvyšovali své zastoupení hosté z Asie na úkor evropských zemí. Ve 4. čtvrtletí 2018 převýšil podíl Asiatů 57 % a podíl hostů z evropských zemí klesl pod 39 %.

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje ve 4. čtvrtletí 2018

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje ve 4. čtvrtletí 2018

Z regionálního hlediska zaznamenaly ve 4. čtvrtletí 2018 oproti stejnému období minulého roku nárůst počtu ubytovaných v HUZ a počtu přenocování všechny kraje s výjimkou Pardubického. Jihočeský kraj měl mezi regiony druhý nejvyšší přírůstek počtu hostů celkem a počtu zahraničních hostů. Celkovým počtem hostů se zařadil na třetí místo za hlavní město Prahu a Jihomoravský kraj, počtem přenocování obsadil páté místo. Podílem zahraničních klientů na celkovém počtu ubytovaných se Jihočeský kraj umístil na třetím místě.

Návštěvnost HUZ Jihočeského kraje v roce 2018

Po celý rok 2018 počet hostů ubytovaných v HUZ Jihočeského kraje meziročně stoupal, a tak období růstu pokračovalo bez přerušení již pátým rokem. Pro cestovní ruch Jihočeského kraje je charakteristická sezónnost, kdy jižní Čechy mají velmi silnou letní turistickou sezónu. Měsíce 3. čtvrtletí (červenec až září) se na celoročním počtu hostů ubytovaných v kraji podílely v roce 2018 podle předběžných výsledků 46 % a na celkovém počtu přenocování 51 %.

Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2012 až 2018

Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2012 až 2018

Počet hostů ubytovaných v HUZ Jihočeského kraje se v roce 2018 meziročně zvýšil o 10,7 % (+168 tis. osob). Na tomto zvýšení měli hlavní zásluhu cizinci; jejich počet se meziročně zvýšil o 20,6 % (+110 tis. osob). Celkový počet přenocování hostů se oproti roku 2017 zvýšil o 8,2 % (+ 331 tis. přenocování), z toho počet přenocování zahraničních klientů o 15,1 % (+145 tis.) a tuzemských klientů o 6,1 % (+186 tis.).

Na 1 hosta v průměru připadalo 2,5 přenocování, respektive 3,5 pobytových dní. Při svém pobytu průměrný host z ČR přespal v HUZ 3,0 krát a průměrný host ze zahraničí 1,7 krát. Oproti roku 2017 se doba pobytu tuzemských hostů nezměnila, ale doba pobytu cizinců se mírně zkrátila.

Tab. 2 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Tab. 2 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2018

Ve skladbě zahraničních návštěvníků (podle státního občanství) potvrdili pro rok 2018 své prvenství hosté z Číny, jejich počet se meziročně zvýšil o víc než polovinu na 153 tis. osob. Číňané se tak na zahraniční klientele podíleli 24 %. Druhé místo v počtu zahraničních návštěvníků patřilo hostům z Německa, kterých přijelo necelých 90 tis. Pomyslnou třetí příčku obsadili Tchaj-wanci před čtvrtými Jihokorejci a pátými Rakušany.

Podle počtu přenocování je pořadí zemí v TOP 10 odlišné. Umístění v čele si díky delším pobytům udržují dlouhodobě Němci, kteří se v HUZ zdrželi v průměru 2,7 nocí, před druhými Číňany, kteří se zpravidla ubytovali pouze na 1 noc. Na třetím místě byli Nizozemci, kteří v HUZ pobývají nejdéle ze všech hostů – v roce 2018 trávili v Jihočeském kraji šestidenní pobyty.

Návštěvníci z Asie tvořili v roce 2018 již víc než polovinu (50,3 %) ze všech zahraničních hostů ubytovaných v HUZ; jejich podíl na počtu přenocování vlivem krátkých pobytů představoval 32,3 %. Ve srovnání s rokem 2017 se oba tyto podíly zvýšily na úkor hostů z Evropy. Hosté z evropských zemí tvořili již jen 44,8 % zahraniční klientely v HUZ, nicméně na počtu přenocování se zásluhou delších pobytů podíleli z 63,1 %. Počet hostů z asijských zemí i počet jejich přenocování meziročně vzrostl o víc než třetinu. Podstatně méně, pouze o 8 %, se zvýšil počet zahraničních hostů ze zemí „starého kontinentu“ a počet jejich noclehů. Za nižší dynamikou stojí především úbytek hostů ze Spojeného království a ze Švýcarska. 

Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2018 podle zemí

Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2018 podle zemí

V mezikrajském srovnání obsadil Jihočeský kraj v roce 2018 podle počtu ubytovaných hostů stejně jako v předchozích letech třetí místo za hlavním městem Prahou a Jihomoravským krajem, podle počtu tuzemských hostů se umístil rovněž na třetím místě a podle počtu zahraničních hostů na místě čtvrtém. Počet hostů v HUZ vzrostl ve všech krajích kromě Pardubického. Jihočeský kraj se podle meziroční dynamiky se zařadil ke krajům, ve kterých se počet hostů celkem zvýšil o víc než desetinu. Přírůstek počtu tuzemských hostů byl v jižních Čechách sice podprůměrný, ale přírůstek zahraničních hostů o víc než 20 % byl vůbec nejvyšší.

Celkovým počtem přenocování se Jihočeský kraj zařadil na třetí místo za hlavní město Prahu a Karlovarský kraj a oproti roku 2017 si polepšil, když předstihl Královéhradecký kraj. Podle počtu přenocování domácích hostů se Jihočeský kraj umístil na druhém místě za Královéhradeckým krajem, v počtu přenocování zahraničních hostů si udržel čtvrté místo. Ve všech krajích s výjimkou Pardubického se počet přenocování meziročně zvýšil. Jihočeský kraj měl meziroční dynamiku počtu přenocování hostů celkem a cizinců nadprůměrnou, ale podprůměrnou ji měl v počtu přenocování domácích hostů.

 • Návštěvnost kraje v roce 2018 znovu rekordní - aktualita v pdf
 • Další informace najdete na:

 • Tab. 1 Hosté ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2018
 • Tab. 2 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2018
 • Tab. 3 Hosté ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018
 • Tab. 4 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018
 •  

  Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  tel.: 386 718 690