Návštěvnost kraje v roce 2017 byla rekordní

 

Ve 4. čtvrtletí roku 2017 pokračovalo zvyšování návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) Jihočeského kraje a výsledky za celý loňský rok tak dosáhly rekordních hodnot. Podle předběžných výsledků se poprvé v historii ubytovalo v kraji více než 1,5 mil. hostů, přičemž rekordní byl počet tuzemských i zahraničních hostů. Počet ubytovaných z tuzemska převýšil 1,0 mil. osob a ubytovaných z ciziny bylo více než 0,5 mil. V roce 2017 byl rovněž poprvé překonán počet 4,0 mil. přenocování, když počet přenocování zahraničních hostů se přiblížil 1,0 mil. nocí a počet přenocování tuzemských hostů již druhým rokem přesáhl 3 mil. noclehů.

Samotné 4. čtvrtletí roku bylo z hlediska návštěvnosti ve srovnání se silnou letní sezónou slabší, v meziroč­ním srovnání se však zájem o ubytování zvýšil. Počet tuzemských i zahraničních hostů vzrostl téměř shodně (o 9,0 % a 8,8 %); o zvýšení počtu přenocování se zasloužila především tuzemská klientela. Počet nocí, na které se v HUZ kraje ubytovali hosté z ciziny, se meziročně zvýšil minimálně, a to vlivem změn ve skladbě zahraničních návštěvníků. Ve 4. čtvrtletí došlo k úbytku tradičních hostů z některých evropských zemí, kteří se ubytovávají alespoň na 2 noci, a nadále posiloval zájem hostů z Asie, kteří si obvykle rezervovali jednu noc.

Zahraniční hosté se na celkové návštěvnosti kraje ve 4. čtvrtletí podíleli 46,5 %. Ve struktuře zahraničních návštěvníků se zvýšil podíl hostů z Asie na úkor evropských zemí. Poprvé v historii kraje převládali mezi zahraničními klienty Asiaté (52,3 %), zatímco podíl dříve převažujících hostů z evropských zemí klesl na 43,6 %. Významné meziroční zvýšení zájmu o ubytování v HUZ kraje bylo zaznamenáváno po celý rok a také ve 4. čtvrtletí 2017 u návštěvníků z Číny, Tchaj-wanu a Švýcarska. Ve 4. čtvrtletí ožil zájem turistů z Japonska. Naproti tomu přijelo méně hostů z Německa, Slovenska, Nizozemska a Jižní Koreje.

Počet přenocování hostů v HUZ Jihočeského kraje se ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně zvýšil o 3,4 %, především zásluhou hostů z ČR. U nich se počet přenocování zvýšil o 5,1 %, v mezikrajském srovnání šlo o nadprůměrný přírůstek. Naproti tomu přírůstek počtu přenocování cizinců o 0,1 % byl mezi kraji vůbec nejnižší. Průměrná doba pobytu návštěvníků z ČR i ze zahraničí se mírně zkrátila.

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje ve 4. čtvrtletí 2017

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje ve 4. čtvrtletí 2017

Výsledky statistiky cestovního ruchu byly ve všech krajích příznivé. Všechny zaznamenaly ve 4. čtvrtletí 2017 oproti stejnému období minulého roku nárůst počtu hostů HUZ a s výjimkou Kraje Vysočina i vyšší počet jejich přenocování. Nejvíce se dařilo provozovatelům HUZ v Plzeňském a Jihomoravském kraji, kde byl vykázán dvojciferný růst počtu ubytovaných hostů i jejich přenocování.

Návštěvnost HUZ Jihočeského kraje v roce 2017

Po celý rok roku 2017 počet hostů ubytovaných v HUZ Jihočeského kraje meziročně rostl a návštěvnost kraje se tak čtvrtým rokem permanentně zvyšovala. Pro cestovní ruch v jižních Čechách je charakteristická sezónnost. Kraj má tradičně velmi silnou letní turistickou sezónu, zejména období letních prázdninových měsíců. Ty v roce 2017 přispěly do celkového počtu hostů ubytovaných v HUZ kraje 37 %.

Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2012 až 2017

 Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2012 až 2017

V roce 2017 se v HUZ Jihočeského kraje ubytovalo podle předběžných výsledků 1,6 mil. hostů, kteří zde strávili více než 4 mil. nocí. Na 1 hosta v průměru připadalo 2,6 přenocování, respektive 3,6 pobytových dní. Ze zahraničí přijelo 34 % hostů, kteří se podíleli na celkovém počtu přenocování 24 %. Ve srovnání s rokem 2016 se v HUZ kraje ubytovalo o 126,7 tis. osob více, počet hostů z ČR se zvýšil o 59,6 tis. a hostů z ciziny přijelo o 67,1 tis. více.

Při svém pobytu průměrný host z ČR přespal v HUZ 3,0 krát a průměrný host ze zahraničí 1,8 krát. Oproti roku 2016 se v obou případech průměrná doba pobytu mírně zkrátila.

Tab. 2 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Tab. 2 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Ve skladbě zahraničních návštěvníků (podle státního občanství) potvrdili pro rok 2017 své prvenství hosté z Číny, kterých do Jihočeského kraje přijelo o 62 % více než předchozí rok. V roce 2017 se jich v HUZ kraje ubytovalo 101,2 tis. a předstihli tak do roku 2016 nejčastější návštěvníky - hosty z Německa, kterých přijelo necelých 80 tis. Pomyslnou třetí příčku, obsadili Tchaj-wanci před čtvrtými Jihokorejci a pátými Rakušany.

Z hlediska počtu přenocování má žebříček TOP 10 jiné pořadí. Umístění v čele si díky delším pobytům udrželi Němci, kteří se v HUZ zdrželi v průměru 2,6 nocí, před druhými Nizozemci, kteří v HUZ pobývají nejdéle ze všech hostů - v roce 2017 trávili v Jihočeském kraji šestidenní pobyty. Až třetí místo obsadili v počtu přenocování Číňané, kteří se zpravidla ubytovávali pouze na 1 noc.

Návštěvníci z Asie tvořili v roce 2017 již 44,4 % ze všech zahraničních hostů ubytovaných v HUZ a jejich podíl na počtu noclehů představoval 27,7 %. Ve srovnání s rokem 2016 se oba podíly zvýšily na úkor hostů z Evropy. O přitažlivosti kraje pro asijskou klientelu vypovídá meziroční nárůst počtu ubytovaných hostů z Asie o 30,5 %. Kraj přilákal především víc hostů z Číny, víc hostů přijelo také z Tchaj-wanu a Jižní Koreje, naproti tomu poněkud opadl zájem ze strany Japonců.

Hosté z evropských zemí se podíleli na zahraniční klientele HUZ Jihočeského kraje již jen z poloviny a na počtu přenocování se zásluhou delších pobytů podíleli z více než dvou třetin. Počet zahraničních hostů ze zemí „starého kontinentu“ meziročně vzrostl pouze o 2,9 %, počet jejich přenocování vzrostl o 0,7 %. Za nižší dynamikou stojí především úbytek hostů z Německa a Polska, který byl eliminován zvýšeným zájmem ze strany Nizozemců, Rakušanů a Slováků.

Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2017 podle zemí

Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2017 podle zemí

V mezikrajském srovnání obsadil Jihočeský kraj v roce 2017 podle počtu ubytovaných hostů stejně jako v předchozích letech třetí místo za Hlavním městem Prahou a Jihomoravským krajem, počtem tuzemských hostů se zařadil rovněž na třetí místo a počtem zahraničních hostů na místo čtvrté.

Tab. 3. Hosté ubytovaní v HUZ v České republice a krajích v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Tab. 3. Hosté ubytovaní v HUZ v České republice a krajích v 1. až 4. čtvrtletí 2017

 

Ve všech krajích se návštěvnost HUZ meziročně zvýšila, vzrostl jak počet domácích tak zahraničních hostů. Nejvýraznější nárůst domácí klientely zaznamenal Plzeňský a Jihomoravský kraj, zahraniční klientely Středočeský a Jihomoravský kraj. Jihočeský kraj měl v regionálním srovnání druhý nejnižší přírůstek počtu domácích hostů, ale třetí nejvyšší přírůstek počtu zahraničních hostů.

Tab. 4. Přenocování hostů v HUZ v České republice a krajích v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Tab. 4. Přenocování hostů v HUZ v České republice a krajích v 1. až 4. čtvrtletí 2017

Celkovým počtem přenocování se Jihočeský kraj zařadil na čtvrté místo a proti předchozím letům si o jedno místo pohoršil. Medailová místa obsadily kraje Hlavní město Praha, Karlovarský a Královéhradecký. Podle počtu přenocování domácích hostů se Jihočeský kraj umístil na druhém místě, poté co byl předstižen Královéhradeckým krajem. O domácí hosty Jihočeský a Královéhradecký kraj dlouhodobě soupeří. V letech 2013 až 2016 vítězil Jihočeský kraj, ale v roce 2017 o prvenství přišel. Lepší umístění než v předchozím roce však Jihočeský kraj dosáhl v počtu přenocování zahraničních hostů. V roce 2017 se posunul na čtvrté místo před Královéhradecký kraj.

Ve srovnání s rokem 2016 počet přenocování hostů v HUZ ve všech krajích vzrostl. V Jihočeském kraji byl počet přenocování hostů z ciziny podprůměrný a přírůstek počtu noclehů tuzemské klientely a noclehů celkem byl mezi kraji vůbec nejnižší.

 • Hosté ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2017
 • Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2017
 • Návštěvnost kraje v roce 2017 byla rekordní (aktualita v PDF)
 • Další informace:
 • Cestovní ruch - časové řady Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  tel.: 386 718 690