Návštěvnost kraje se v 1. čtvrtletí 2017 dál zvyšuje

 

V 1. čtvrtletí 2017 se počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje meziročně zvýšil o 16 %. Období meziročního růstu návštěvnosti kraje se tak prodloužilo na tři roky (trvá bez přerušení od 2. čtvrtletí 2014).

Graf 1. Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2012 až 2017

Graf 1. Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2012 až 2017

Oproti 1. čtvrtletí 2016 se v HUZ Jihočeského kraje ubytovalo o 28,9 tis. osob více. Na tomto přírůstku se podíleli téměř stejnou měrou hosté z tuzemska i ze zahraniční (přírůstek 14,6 tis. a 14,3 tis.). V relativním vyjádření byl však nárůst počtu cizinců (o 22 %) podstatně vyšší. Mezi zahraničními návštěvníky (podle státního občanství) přibyli především Asiaté (nárůst o 38 %) - zdvojnásobil se počet hostů z Číny a téměř o polovinu se zvýšil počet Jihokorejců. Hostů ze starého kontinentu se ubytovalo meziročně o necelých 10 % více. Bezmála na dvojnásobek se zvýšil počet Britů, o třetinu víc přijelo Rusů, snížil se ale zájem ze strany našich tradičních hostů z Německa.

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2017

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2017

Počet nocí, na které se hosté v HUZ Jihočeského kraje ubytovali, se meziročně zvýšil celkem o 5 % (30 tis. nocí), u zahraniční klientely o 9 % a u domácí o 4 %. Průměrný počet přenocování a průměrná doba pobytu návštěvníků z tuzemska i z ciziny se mírně zkrátila. Ze zemí, které navštěvují jižní Čechy nejčastěji, bylo pouze u hostů z Ruska zjištěno ve srovnání s 1. čtvrtletím 2016 prodloužení doby pobytu – a to o 1 den.

V HUZ Jihočeského kraje se v 1. čtvrtletí 2017 ubytovalo celkem 212 tis. hostů, kteří zde přenocovali v průměru třikrát. Zahraniční klientela se na počtu hostů podílela 38 % a na počtu přenocování z 28 %.

Graf 2. Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2017 podle zemí

Graf 2. Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. čtvrtletí 2017 podle zemí

Ve skladbě zahraničních návštěvníků tvořili tradičně nejpočetnější skupinu hosté z Německa (s podílem 16 %) a na druhém místě byli stejně jako v 1. čtvrtletí 2016 hosté z Tchaj-wanu (15 %). Na třetím a čtvrtém místě se umístili Číňané a Jihokorejci, kteří se vlivem vzestupu návštěvnosti podíleli na počtu zahraničních hostů již více než 10 %. Za nimi s velkým odstupem bylo na pátém místě Rakousko s podílem 6 %.

Návštěvníci z Asie tvořili v 1. čtvrtletí 2017 víc než 46 % ze všech zahraničních hostů ubytovaných v HUZ kraje. Větší část zahraniční klientely i nadále představovali hosté z evropských zemí, jejich podíl však klesl na 50 %. Z hlediska počtu přenocování byli mezi zahraničními hosty na prvním místě opět Němci, ale na druhém již Nizozemci, kteří v kraji obvykle tráví týdenní pobyty. Nejkratší dobu se v HUZ kraje zdržují asijští hosté, kteří se ubytují zpravidla na 1 noc. Z celkového počtu nocí, na které se v kraji cizinci ubytovali, připadá na hosty z Evropy 72 % a na hosty z Asie 25 %.

Tab. 2. Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2017

Tab. 2. Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2017

Tak jako Jihočeský kraj i všechny ostatní kraje ČR zaznamenaly v porovnání se stejným obdobím minulého roku zvýšení návštěvnosti HUZ, a to jak v domácí, tak zahraniční klientele. Počet hostů i jejich přenocování se v celé republice zvýšil zhruba o desetinu. Mezi kraji zaznamenaly největší dynamiku růstu návštěvnosti Liberecký kraj a Kraj Vysočina – oba nárůst o víc než 20 %.

Tradičně nejvíc hostů přijelo do hlavního města, které láká především zahraniční turisty. V 1. čtvrtletí 2017 (obdobně jako loni) se jich v HUZ Prahy ubytovalo víc než 1 milion. V 1. čtvrtletí 2017 měly kromě hlavního města Prahy a Jihomoravského kraje vysokou návštěvnost rovněž kraje se zimními rekreačními středisky Královéhradecký a Liberecký a také Karlovarský kraj díky lázeňství. Podle počtu přenocování se za Hlavním městem Prahou umístily s počtem víc než 1 mil. noclehů Královéhradecký a Karlovarský kraj, což jsou kraje, ve kterých hosté trávili nejdelší pobyty.

Jihočeský kraj se počtem hostů i jejich přenocování podílel na návštěvnosti ČR téměř 6 % a v žebříčku krajů obsadil podle počtu hostů šesté a počtem přenocování páté místo. Hosté se v kraji zdrželi v průměru necelé 4 dny (3 noci), což je v porovnání s ČR zhruba stejně dlouho. Podílem cizinců na celkovém počtu hostů (37,6 %) se kraj zařadil na třetí místo mezi kraji za Hlavní město Prahu a Karlovarský kraj.

Tab. 3. Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2017

Tab. 3. Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů v 1. čtvrtletí 2017