Návštěvnost Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí  2019

 

Během letní turistické sezóny ubytovala hromadná ubytovací zařízení (HUZ) Jihočeského kraje téměř 800 tis. hostů na více než 2,2 mil. nocí. V letních měsících míří do jižních Čech především tuzemští návštěvníci. Jejich počet byl jako obvykle v tuto dobu nejvyšší ze všech krajů.

Na celkovém počtu hostů ubytovaných v kraji se hosté z ČR podíleli 71 % a na celkovém počtu přenocování 81 %. Cizinci se na počtu podíleli 29 % a na počtu přenocování 19 %.

Graf 1. Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2014 až 2019

Proti 3. čtvrtletí minulého roku se počet hostů ubytovaných v jihočeských HUZ opět, i když jen nepatrně, zvýšil (o 0,3 %, tj. 2 tis. osob,). Růst návštěvnosti byl zaznamenán v srpnu a září, zatímco v červenci došlo k poklesu.

Tab. 1 Hosté v HUZ Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2019

Ve 3. čtvrtletí se o nárůst návštěvnosti postarali tuzemští hosté, když se jejich počet meziročně zvýšil o 12 tis. osob (+2,1 %). Ze zahraničí do kraje přicestovalo o 9 tis. hostů méně než loni (-4,0 %). Snížil se především příliv hostů z Asie (o 11 tis. osob, -10 %), především z Tchaj-wanu, Korejské republiky a Číny. Naproti tomu počet hostů z evropských zemí se poněkud zvýšil (o 1,6 tis. osob, +1,3 %), a to zejména zásluhou Nizozemců, Slováků a Poláků.

Celkový počet nocí, na které se hosté v HUZ Jihočeského kraje ubytovali, meziročně vzrostl o 1,2 % (27 tis. noclehů). Přitom se zvýšil počet přenocování domácích klientů o 2,7 % (+48 tis.), zatímco u cizinců klesl o 4,7 % (-21 tis.). Průměrný počet přenocování domácích i zahraničních návštěvníků se téměř nezměnil, představoval u domácích návštěvníků 3,2 noci a u zahraničních 1,9 noci. Výraznější bylo pouze zkrácení průměrného počtu přenocování Nizozemců téměř o 1 noc a prodloužení průměrné doby přenocování Maďarů o 0,4 noci.

Graf 2. Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2019 podle zemí

Ve skladbě zahraničních návštěvníků podle počtu hostů, kteří se ubytovali v jihočeských HUZ, hrála, i přes úbytek hostů, prim Čína s podílem 24 %, která se na čele drží od 2. čtvrtletí 2017. Na dalších místech byli hosté ze sousedních zemí – Němci (15 %), Rakušané a Slováci (po 7 %). Loni třetí Tchaj-wanci se letos umístili na pátém místě (6 %).

V rozdělení cizinců podle kontinentů převládali ve 3. čtvrtletí 2019 hosté z Evropy, kteří se na počtu ubytovaných cizinců se podíleli 53 %, zatímco podíl hostů z asijských zemí činil 41 %. Vzhledem k tomu, že asijští hosté se v HUZ zdrží jen krátce, obvykle jednu noc, byl jejich podíl na počtu přenocování zahraničních návštěvníků nižší (25 %). Hosté z evropských zemí se zásluhou delších pobytů na počtu přenocování podíleli 70 %.

Vlivem rozdílné délky pobytu bývá pořadí jednotlivých zemí podle počtu přenocování odlišné. První místo patřilo Německu, na druhém místě byli Nizozemci díky delším pobytům, na třetí místo se zařadila Čína a za ní Slovensko s Rakouskem.

Tab. 2. Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019

 

V České republice se oproti 3. čtvrtletí 2018 zvýšil počet domácích i zahraničních hostů HUZ (o 2,8 %, resp. 2,3 %) a počet jejich přenocování (o 2,0 %, resp. 1,2 %). Z hlediska regionálního srovnání všechny kraje s výjimkou Kraje Vysočina přivítaly toto léto víc hostů než loni, přičemž největší přírůstek zaznamenaly kraje Olomoucký a Plzeňský. Počet hostů z tuzemska vzrostl ve všech krajích kromě Jihomoravského. Většina krajů kromě Jihočeského a Kraje Vysočina registrovala i zvýšený zájem o ubytování ze strany cizinců.

Tab. 3. Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019

Tradičně nejvíc hostů se ubytovalo v hlavním městě Praze, které láká především zahraniční návštěvníky. Ve 3. čtvrtletí se v HUZ po celé Praze ubytovaly téměř 2 mil. cizinců, to představovalo 60 % z celorepublikového úhrnu. Nejvíc hostů z České republiky se ubytovalo v HUZ Jihočeského a Jihomoravského kraje.

Meziroční zvýšení počtu přenocování v HUZ bylo zjištěno ve všech krajích s výjimkou Pardubického a Kraje Vysočina. Poptávka po přenocování ze strany tuzemských hostů a zahraničních hostů se zvýšila v deseti ze čtrnácti krajů. Kraj Vysočina jako jediný zaznamenal pokles zájmu o přenocování domácích i zahraničních hostů. Největší počet nocí strávili hosté v HUZ hlavního města Prahy (5,4 mil.), které dominovalo v počtu přenocování cizinců. Podle počtu přenocování tuzemské klientely obsadil první místo Jihočeský kraj.

Jihočeský kraj, který má díky své přitažlivosti silnou letní turistickou sezónu, se ve 3. čtvrtletí 2019 podílel na počtu hostů ubytovaných v HUZ ČR a na počtu jejich přenocování téměř 11 %. V žebříčku krajů obsadil celkovým počtem hostů třetí místo a počtem jejich přenocování druhé místo. Počtem ubytovaných tuzemských hostů a jejich přenocování se zařadil opět jako každé léto na první místo mezi kraji. Podle počtu zahraničních návštěvníků se umístil na třetím a počtem jejich noclehů na čtvrtém místě. 

 • Návštěvnost Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2019 (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Hosté v HUZ Jihočeského kraje ve 3. čtvrtletí 2019
 • Tab. 2. Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019
 • Tab. 3. Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019
 • Další informace:
 • Hosté ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  tel.: 386 718 690