Návštěvnost Jihočeského kraje ve 2. čtvrtletí 2019

 

Ve 2. čtvrtletí 2019 se v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje ubytovalo více než 450 tis. hostů na 1 mil. nocí. Cizinci se na počtu hostů podíleli 39 % a na počtu přenocování 28 %. Hosté z ČR se v kraji ubytovali na 730 tis. nocí, což jižní Čechy vyneslo na první místo mezi kraji podle počtu přenocování tuzemských hostů.

Graf 1. Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2014 až 2019

Po přechodném meziročním poklesu v měsíci březnu byla návštěvnost v měsících dubnu až červnu ve srovnání s minulým rokem opět vyšší. V úhrnu za 2. čtvrtletí počet hostů meziročně vzrostl o 24,0 tis. osob (+5,5 %) a počet jejich přenocování o 55,3 tis. noclehů (+5,8 %).

Tab. 1 Hosté v HUZ Jihočeského kraje ve 2. čtvrtletí 2019

 zvýšení návštěvnosti HUZ kraje oproti loňsku se ve 2. čtvrtletí zasloužili tuzemští hosté, kteří více než nahradili nepatrný úbytek zahraničních klientů. V HUZ se ubytovalo o 24,8 tis. hostů z ČR více (+10 %), počet jejich přenocování se zvýšil o 52,1 tis. Hostů z ciziny se v HUZ ubytovalo sice o 0,8 tis. osob méně (-0,5 %), ale počet jejich přenocování vzrostl o 3,2 tis. Poptávka po ubytování se snížila zejména ze strany Tchajwanců, Jihokorejců a Poláků. Na druhou stranu se nadále zvyšoval počet hostů z Číny a obnovil se zájem hostů z Maďarska a především z Německa. V rozdělení cizinců podle kontinentů zavítalo na jih oproti loňsku víc hostů z Evropy, počet hostů z Asie stagnoval a hostů z ostatních kontinentů bylo sečteno méně.

Graf 2. Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje ve 2. čtvrtletí 2019 podle zemí

 

Ve skladbě zahraničních hostů ubytovaných v HUZ Jihočeského kraje potvrdili své prvenství Číňané s podílem 27 %. Na čele se drží již třetím rokem (od 2. čtvrtletí 2017). Druhé místo, díky podílu 15 %, patří Německu a třetí místo s velkým odstupem Tchaj-wanu (8 %). Ve struktuře zahraničních návštěvníků podle kontinentů získala ve 2. čtvrtletí 2019 stejně jako loni nadpoloviční podíl Asie (52 %), podíl hostů z Evropy se meziročně zvýšil na 43 %.

Vzhledem k tomu, že asijští hosté v HUZ přenocují zpravidla jen jedenkrát, byl jejich podíl na počtu přenocování cizinců výrazně nižší (36 %). Naopak klientela z evropských zemí se díky delším pobytům podílela na počtu přenocování 59 %. První místo v pořadí zemí podle počtu přenocování náleželo Německu (23 %), druhé Číně (18 %). Na třetím a čtvrtém místě se podílem 7 % umístili naši sousedé – Rakušané a Slováci.

České republice se návštěvnost HUZ ve 2. čtvrtletí 2019 oproti loňsku zvýšila. Počet hostů z tuzemska i z ciziny se zvýšil shodně téměř o 5 %, počet jejich přenocování se zvýšil o necelá 4 %. Z hlediska regionálního srovnání do všech krajů s výjimkou Kraje Vysočina zavítalo letos celkově víc hostů. Ve všech krajích s výjimkou dvou vzrostl počet hostů z tuzemska a všechny kraje kromě Jihočeského zaznamenaly zvýšený zájem i ze strany zahraničních hostů. Tradičně největší počet hostů se ubytoval v hlavním městě Praze. Většinou šlo o cizince (62 % z úhrnu za ČR). Nejvíc hostů z ČR přivítal Jihomoravský kraj.

Tab. 2. Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019

Meziroční zvýšení počtu přenocování v HUZ bylo zjištěno ve všech krajích s výjimkou dvou. Pokles zájmu o ubytování ze strany tuzemských hostů i ze strany cizinců (většinou v rozmezí od -0,1 % do -2 %) hlásily čtyři kraje. Na čele žebříčku krajů podle počtu přenocování cizinců byla zcela bezkonkurečně Praha a podle počtu přenocování hostů z ČR byl Jihočeský kraj.

Tab. 3. Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019

Jihočeský kraj se ve 2. čtvrtletí 2019 podílel na počtu hostů ubytovaných v HUZ celé ČR téměř 8 % a na počtu jejich přenocování více než 7 %. V žebříčku krajů obsadil podle počtu domácích hostů třetí místo a v počtu jejich přenocování byl dokonce první. Podle počtu ubytovaných cizinců i počtu jejich přenocování zůstal těsně pod medailovým umístěním na čtvrtém místě.

 • Návštěvnost Jihočeského kraje ve 2. čtvrtletí 2019 (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Hosté v HUZ Jihočeského kraje ve 2. čtvrtletí 2019
 • Tab. 2. Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019
 • Tab. 3. Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019
 • Další informace:
 • Hosté ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. a 2. čtvrtletí 2019
 • Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. a 2. čtvrtletí 2019
 • Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  tel.: 386 718 690