Návštěvnost Jihočeského kraje v roce 2019 opět vzrostla

 

V roce 2019 zaznamenala hromadná ubytovací zařízení (HUZ) Jihočeského kraje nárůst počtu hostů a jejich přenocování zhruba o 3 % a ustavila tím nový rekord v návštěvnosti HUZ kraje.

Podle předběžných výsledků se v HUZ Jihočeského kraje ubytovalo bezmála 1,8 mil. hostů na téměř 4,5 mil. nocí. Zájem o ubytování se zvýšil ze strany tuzemských hostů, zatímco ze strany zahraničních hostů se poněkud snížil.

Návštěvnost HUZ Jihočeského kraje ve 4. čtvrtletí 2019

V samotném 4. čtvrtletí se v jihočeských HUZ ubytovalo necelých 283 tis. hostů na téměř 580 tis. nocí. Zatímco na počtu hostů se tuzemská a zahraniční klientela podílela téměř rovnocenně (52 % tuzemská, 48 % zahraniční), tak v počtu přenocování měli dvoutřetinovou převahu tuzemští hosté. Průměrný host z ČR se v HUZ zdržel 2,6 noci, zatímco průměrný cizinec 1,5 noci.

Oproti 4. čtvrtletí 2018 se v HUZ kraje ubytovalo o 21 tis. osob více (8 %). Na tomto zvýšení měli hlavní zásluhu hosté z ČR. Jejich počet se meziročně zvýšil o 17 tis. osob (13 %). Počet zahraničních hostů rostl méně dynamicky, o 4 tis. osob (3 %). Počet přenocování hostů se v meziročním srovnání zvýšil o 33 tis. noclehů (6 %), z toho hostů z ČR téměř o 30 tis. (8 %) a hostů ze zahraniční o 4 tis. noclehů (2 %).

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje ve 4. čtvrtletí 2019

Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje ve 4. čtvrtletí 2019

Na vývoj zahraniční návštěvnosti měl zásadní vliv zastavení přílivu hostů z Asie. Sice se téměř zdvojnásobil počet Japonců, ale počet hostů z Číny zůstal na úrovni loňského roku, a o čtvrtinu se propadl počet Jihokorejců. Zastoupení hostů z Asie mezi zahraniční klientelou se oproti loňsku sice mírně snížilo, přesto se ve 4. čtvrtletí 2019 Asiaté podíleli na zahraničních návštěvnících 56 %. Podíl hostů z evropských zemí činil 39 %.

Z pohledu regionů dosáhly ve 4. čtvrtletí 2019 oproti stejnému období roku 2018 nárůst počtu ubytovaných hostů všechny kraje s výjimkou Pardubického a nárůst počtu přenocování všechny kraje s výjimkou Pardubického a Kraje Vysočina. Jihočeský kraj se zařadil mezi regiony s nadprůměrným přírůstkem počtu hostů a jejich přenocování. Podle počtu ubytovaných hostů kraj obsadil čtvrté místo za hlavním městem Prahou, Jihomoravským a Karlovarským krajem, podle počtu přenocování se umístil na páté pozici.

Návštěvnost HUZ Jihočeského kraje v roce 2019

Ve srovnání s rokem 2018 se v HUZ kraje ubytovalo o 3,5 % hostů více. HUZ kraje vykazovala zvýšenou návštěvnost během celého roku 2019 s výjimkou měsíce března a července.

Pro cestovní ruch Jihočeského kraje je příznačná silná letní turistická sezóna. Letní prázdninové měsíce červenec a srpen se na celoročním počtu hostů ubytovaných v kraji podílely v roce 2019 podle předběžných výsledků 35 % a na celkovém počtu přenocování 42 %.

Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2012 až 2019

Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v letech 2012 až 2019

Oproti roku 2018 se v HUZ Jihočeského kraje ubytovalo o 61 tis. hostů více, počet přenocování se zvýšil o 123 tis. nocí. Tento vývoj zabezpečili tuzemští hosté, jejichž počet vzrostl meziročně o 68 tis. osob a počet jejich přenocování o 155 tis. Ze strany zahraničních klientů poptávka po ubytování meziročně poklesla. Počet zahraničních hostů se snížil o 7 tis. osob, počet jejich přenocování o 31 tis. Na vývoj zahraniční návštěvnosti měl rozhodující vliv úbytek Jihokorejců (-8,6 tis. osob) a zkrácení doby pobytu Nizozemců (počet jejich přenocování se tím meziročně snížil o 15,7 tis. noclehů).

Na 1 hosta v průměru připadalo 2,5 přenocování, respektive 3,5 pobytových dní. Při svém pobytu průměrný host z ČR přespal v HUZ 3,0 krát a průměrný host ze zahraničí 1,7 krát. Oproti roku 2018 se doba pobytu tuzemských hostů ani cizinců nezměnila.

Tab. 2 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2019

Tab. 2 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2019

Ve skladbě zahraničních návštěvníků (podle státního občanství) potvrdili i pro rok 2019 své prvenství hosté z Číny, jejich počet se meziročně zvýšil o 1 % na 156 tis. osob. Číňané se tak na zahraniční klientele podíleli 24 %. Druhé místo v počtu zahraničních návštěvníků patřilo Němcům, kterých se v kraji ubytovalo 90 tis. Pomyslnou třetí příčku obsadili Tchajwanci před čtvrtými Rakušany a pátými Jihokorejci.

Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2019 podle zemí

Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Jihočeského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2019 podle zemí

Pořadí zemí v TOP 10 podle počtu přenocování je rozdílné. První místo si díky delším pobytům udržují dlouhodobě Němci, kteří se v HUZ zdrželi v průměru 2,6 nocí, před druhými Číňany, kteří se zpravidla ubytovali pouze na 1 noc. Na třetí příčce se umístili stejně jako v roce 2018 Nizozemci, kteří v kraji i přes mírné zkrácení svých pobytů i trávili nadále v průměru nejdelší dobu.

Návštěvníci z Asie tvořili v roce 2019 přesnou polovinu (50,0 %) ze všech zahraničních hostů ubytovaných v jihočeských HUZ; jejich podíl na počtu přenocování vlivem krátkých pobytů představoval 32,7 %. Hosté z evropských zemí tvořili 45,1 % zahraniční klientely v HUZ, nicméně na počtu přenocování se zásluhou delších pobytů podíleli 62,8 %. Počet hostů z asijských zemí i počet jejich přenocování meziročně klesl o 2 %. Počet zahraničních hostů ze zemí „starého kontinentu“ se nezměnil, počet jejich přenocování se snížil o 3 %.

Meziroční nárůst počtu hostů v HUZ dosáhly všechny kraje. V Jihočeském kraji byl celkový přírůstek počtu hostů shodný s celorepublikovým. Nárůst počtu tuzemských hostů v kraji byl mezi regiony třetí nejvyšší. Na druhou stranu se ale kraj vývojem zahraniční návštěvnosti  zařadil ke čtveřici regionů, o které zájem ze strany cizinců ochabl.

Všechny regiony s výjimkou Kraje Vysočina zaznamenaly meziročně vyšší počet přenocování. V Jihočeském kraji byla meziroční dynamika počtu přenocování průměrná a v případě přenocování tuzemských hostů nadprůměrná. Na základě vývoje počtu přenocování cizinců se však kraj zařadil k dalším šesti krajům, ve kterých se počet přenocování cizinců snížil.

V mezikrajském srovnání obsadil Jihočeský kraj v roce 2019 podle počtu ubytovaných hostů stejně jako v předchozích letech třetí místo za hlavním městem Prahou a Jihomoravským krajem, podle počtu tuzemských hostů se umístil rovněž na třetím místě a podle počtu zahraničních hostů na místě čtvrtém.

Celkovým počtem přenocování se Jihočeský kraj zařadil na čtvrté místo za hlavní město Prahu, Karlovarský a Královéhradecký kraj. Podle počtu přenocování domácích hostů se Jihočeský kraj umístil na druhém místě za Královéhradeckým krajem, v počtu přenocování zahraničních hostů si udržel čtvrté místo.

 • Návštěvnost Jihočeského kraje v roce 2019 opět vzrostla (komentář ve formátu PDF)
 • Tab. 1 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje ve 4. čtvrtletí 2019
 • Tab. 2 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) Jihočeského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 • Další informace
 • Hosté ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2019
 • Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2019
 • Hosté ubytovaní v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 • Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 • Kontakt:

  Ing. Irena Kovárnová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  E-mail: irena.kovarnova@czso.cz
  Tel.: 386 718 690