Na začátku roku se počet uchazečů o zaměstnání v kraji meziměsíčně zvýšil o 10 %

 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v lednu 2018 v Jihočeském kraji meziměsíčně zvýšil podíl nezaměstnaných osob a nepatrně vzrostl počet volných pracovních míst. K 31. 1. 2018 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno celkem 15 535 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob byl 3,4 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob
v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 1. 2018

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 31. 1. 2018

V prvním měsíci roku 2018 bylo v Jihočeském kraji registrováno 15 535 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 14 141. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných snížil o 25,5 %. Počty uchazečů o zaměstnání se snížily ve všech okresech kraje. Meziročně největší snížení zaznamenal okres Jindřichův Hradec, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání snížily o 32,8 %. Absolutně však nejvíce uchazečů ubylo v okrese České Budějovice – oproti lednu 2017 bylo zde o 1 111 nezaměstnaných méně.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru nastoupit bezprostředně, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 91 %.

Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v lednu 2018 v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo více než 4,2 tisíc osob a téměř 2,8 tisícům byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo 1 875 uchazečů, přičemž 443 osoby získaly nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 45,8 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji opět převažovali muži. Ti se na celkovém počtu všech nezaměstnaných podíleli 53,7 %, tj. meziměsíční zvýšení o 3,6 procentního bodu. V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných mužů v okrese Prachatice (61,6 %), nezaměstnaných žen bylo nejvíce v okrese České Budějovice (48,7 %).

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 3,7 % a lidé se zdravotním postižením 16,7 %. Meziměsíčně se podíl absolventů v kraji zvýšil o 0,4 procentního bodu.

Tab. 2 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 31. 1. 2018

Tab. 2 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob podle krajů k 31. 1. 2018

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let/počet obyvatel ve věku 15–64 let) v Jihočeském kraji byl 3,4 %. V porovnání s minulým měsícem bylo zaznamenáno zvýšení o 0,3 procentního bodu. V rámci mezikrajského srovnání se Jihočeský kraj posunul z páté na šestou pozici. Nejmenší podíl nezaměstnaných osob byl tradičně zaznamenán v Hlavním městě Praze (2,3 %), naopak nejvyšší podíl uvedl Moravskoslezský kraj (5,9 %). Podíl nezaměstnaných osob byl v lednu 2018 v České republice 3,9 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

V lednu 2018 nabízely jihočeské úřady práce celkem 14 550 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet zvýšil o 5,2 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 49,3 %. Meziroční nárůst volných pracovních míst lze sledovat ve všech okresech kraje. Meziroční snížení počtu uchazečů o zaměstnání a zvýšení počtu volných pracovních míst zapříčinilo, že se počet uchazečů na 1 volné pracovní místo postupně snižuje.

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 31. 1. 2018 v Jihočeském kraji 1,1 uchazeče (5. nejnižší počet mezi kraji); v porovnání s minulým rokem je snížení výrazné (k 31. 1. 2017 – 2,1 uchazeči o zaměstnání na jedno volné pracovní místo). V mezikrajském srovnání bylo na začátku roku 2018 nejvíce uchazečů na 1 volné místo uvedeno v Moravskoslezském kraji (3,4), naopak nejméně uchazečů o práci bylo evidováno v Hlavním městě Praze a Plzeňském a Pardubickém kraji (0,5).

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 1. 2018

Mapa 1 Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 1. 2018

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v lednu 2018 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 15,1 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v lednu 2018 v Jihočeském kraji 43,1 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk 42,6 let).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 31. 1. 2018, nejvíce osob s výučním listem (viz graf střední vzdělání bez maturity). Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 45,6 %.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Mezi nezaměstnanými bylo nejvíce uchazečů, kteří byli na jihočeských úřadech práce k 31. lednu 2018 evidováni kratší dobu než 3 měsíce (53,1 % z celkového počtu) a to díky příznivější situaci na trhu práce. Vlivem zlepšení situace na trhu práce došlo ke snížení ve všech kategoriích délky nezaměstnanosti, nejvíce však v kategorii 9 až 12 měsíců (pokles o téměř 40 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 

 • Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na:
 • Na začátku roku se počet uchazečů o zaměstnání v kraji meziměsíčně zvýšil o 10 % - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440