Mzdy za 1. až 3. čtvrtletí 2019 vzrostly v kraji meziročně o dva tisíce Kč

 

V 1. až 3. čtvrtletí 2019 činila průměrná hrubá měsíční mzda (přepočtené počty zaměstnanců) v Jihočeském kraji 30 215 , což je meziročně nárůst o 2 009 Kč, tedy o 7,1 %. Podle absolutní výše mzdy se v mezikrajském srovnání umístil kraj na devátém; podle procentních hodnot navýšení na 8. místě.

 

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky v 1. až 3. čtvrtletí 2019 dosáhla výše 33 429 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 233 Kč, v relativním vyjádření je to o 7,2 %. Spotřebitelské ceny se zvýšily v ČR za uvedené období o 2,8 %, reálně se tak mzda zvýšila o 4,3 %.

Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v Jihočeském kraji za 1. - 3. čtvrtletí 20191)

Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v Jihočeském kraji za 1. - 3. čtvrtletí 20191)

Nejvíce se nominální mzda zvýšila v Královéhradeckém kraji (nárůst o 7,9 %), nejmenší nárůst byl zaznamenán v hlavním městě Praze (o 6,3 %). Zůstávají tam však stále nejvyšší mzdy, průměrná mzda v Praze převyšuje průměrnou mzdu České republiky o 25,3 %.

Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostává Jihočeský kraj proti průměru celé republiky o 3,2 tis. Kč a rozdíl mezi průměrnou mzdou v hlavním městě Praze je 11,7 tisíc Kč.

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. až 3. čtvrtletí 2019 a její nárůst proti 1. až 3. čtvrtletí 2018

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. až 3. čtvrtletí 2019 a její nárůst proti 1. až 3. čtvrtletí 2018

V rámci celé ČR došlo 1. až 3. čtvrtletí 2019 k nárůstu počtu zaměstnanců jen o 0,5 %, z toho výrazná většina se týkala hlavního města Prahy. V oblasti zaměstnanosti dochází k určité stagnaci, případně k mírnému snižování počtu zaměstnanců ve většině krajů. V České republice bylo v tomto období zaměstnáno o 19,4 tisíc osob více než ve stejném období minulého roku (většina byla zaměstnána v Praze). 1. až 3. čtvrtletí 2019 bylo v Jihočeském kraji zaměstnáno 222,8 tisíc osob (přepočteno na plný úvazek), počet zaměstnanců se meziročně po delší době snížil (o 0,6 tis.).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve 3. čtvrtletí 2019 činila v Jihočeském kraji 30 704 Kč (přepočtené počty zaměstnanců). Ve srovnání se 3. čtvrtletím roku 2018 nominálně vzrostla o 6,3 %, absolutně o 1 833 Kč. Mzda vzrostla ve všech krajích ČR, v Jihočeském kraji však bylo procentní navýšení po hlavním městě Praze druhé nejnižší, v absolutních hodnotách výše mzdy byla na jedenácté příčce mezi kraji.

V celé České republice dosáhla ve 3. čtvrtletí 2019 průměrná měsíční mzda 33 697 (přepočtené počty zaměstnanců). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla nominálně o 6,9 %; v důsledku zvýšení spotřebitelských cen v ČR (+ 2,8 %) vzrostla reálně o 4,0 %. Medián mezd (hodnota uprostřed mzdového rozdělení) činil 29 549 Kč (muži 31 909 Kč, ženy 26 887 Kč) a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl o 6,7 %.

K nárůstu počtu zaměstnanců došlo ve 3. čtvrtletí 2019 jen ve třech krajích (zejména v Praze). V dalších krajích se počty zaměstnanců spíše snižovaly, nejvíce v Moravskoslezském kraji. V Jihočeském kraji se snížil počet zaměstnanců ve srovnání se 3. čtvrtletím 2018 o 0,7 %, tedy o 1,5 tis.

Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v Jihočeském kraji za 3. čtvrtletí 20191)

Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v Jihočeském kraji za 3. čtvrtletí 20191)

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2016 až 2019