Mzdy v kraji za 1. až 3. čtvrtletí 2017 opět meziročně vzrostly

 

V 1. až 3. čtvrtletí 2017 činila průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji 25 749 Kč, což je meziročně nárůst o 6,6 %. Podle absolutní výše mzdy se v mezikrajském srovnání umístil kraj až na předposledním místě; podle relativních hodnot na 11. místě.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky v 1. až 3. čtvrtletí 2017 dosáhla výše 28 761 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 1 773 Kč (6,6 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily v ČR za uvedené období o 2,4 %, reálně se tak mzda zvýšila o 4,1 %.

Graf Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. až 3. čtvrtletí 2017 a její nárůst proti 1. až 3. čtvrtletí 2016

Nejvíce se nominální mzda zvýšila v Karlovarském kraji (nárůst o 8,1 %), nejmenší nárůst byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (o 5,1 %). Zůstávají tam však stále nejvyšší mzdy, průměrná mzda v Praze převyšuje průměrnou mzdu České republiky o 27 %. Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostává Jihočeský kraj proti průměru celé republiky o 3 012 Kč a proti průměru za Hlavní město Prahu dosahuje rozdílu téměř 11 tisíc Kč.

V oblasti zaměstnanosti dochází k vrcholnému období, míra nezaměstnanosti je v nízkých hodnotách, v některých oblastech je již zaznamenán nedostatek pracovní síly, zaměstnavatelé tedy nabízejí vyšší mzdy. V 1. až 3. čtvrtletí 2017 v rámci celé ČR došlo k nárůstu počtu zaměstnanců o 1,8 %. V České republice bylo v tomto období zaměstnáno o 70 tisíc osob více než ve stejném období minulého roku. K nepatrnému úbytku zaměstnanců došlo pouze v Plzeňském kraji. Nejvyšší relativní nárůst byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (+3,6 %), v Jihočeském kraji byl nárůst počtu zaměstnanců nižší (+0,7 %).

1. až 3. čtvrtletí 2017 bylo v Jihočeském kraji zaměstnáno 221 tisíc osob (přepočteno na plný úvazek), počet zaměstnanců se meziročně zvýšil o 1,6 tis.


Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v Jihočeském kraji za 1. - 3. čtvrtletí 2017

Průměrná hrubá měsíční mzda (přepočtené počty zaměstnanců) v Jihočeském kraji v samotném 3. čtvrtletí 2017 činila 26 207 Kč. Ve srovnání se 3. čtvrtletím roku 2016 nominálně vzrostla o 6,9 %, absolutně o 1 695 Kč. Vzhledem k míře inflace, která ve 3. čtvrtletí představovala v ČR 2,5 %, došlo k nárůstu reálné mzdy v Jihočeském kraji o 4,3 %. Mzda vzrostla ve všech krajích ČR. Jihočeský kraj podle procentního vyjádření zůstává na jedenácté pozici jako ve stejném období předchozího roku a v absolutních hodnotách je na 12. příčce mezi kraji.

V celé České republice dosáhla ve 3. čtvrtletí 2017 průměrná měsíční mzda 29 050 Kč (přepočtené počty zaměstnanců). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla nominálně o 6,8 %, v důsledku zvýšení spotřebitelských cen vzrostla reálně o 4,2 %.

Medián mezd (hodnota uprostřed mzdového rozdělení) činil 25 181 Kč (muži 27 486 Kč, ženy 22 584 Kč) a ve srovnání s 3. čtvrtletím 2016 vzrostl o 7,1 %.

K nárůstu počtu zaměstnanců došlo ve všech krajích ČR, nejvíce se zvýšil počet zaměstnanců v Hlavním městě Praze. V Jihočeském kraji se zvýšil počet zaměstnanců ve srovnání s 3. čtvrtletím 2016 o 0,9 %, což je desátá nejnižší hodnota v mezikrajském srovnání (+1,9 tis.).


Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v Jihočeském kraji za 3. čtvrtletí 2017

 

 • Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440
 • Mzdy v Jihočeském kraji za 1. až 3. čtvrtletí 2017 opět meziročně vzrostly
 • Další informace naleznete na ústředních stránkách ČSÚ: