Mzdy v Jihočeském kraji za 1. až 3. čtvrtletí 2016 vzrostly meziročně o 1 003 Kč

 

V 1. až 3. čtvrtletí 2016 činila průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji 24 215 Kč, což je meziročně nárůst o 4,3 %. V mezikrajském srovnání podle absolutní výše mzdy zůstává kraj stále až na desátém místě.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky v 1. až 3. čtvrtletí 2016 dosáhla výše 27 000 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 1 101 Kč (4,3 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 0,4 %, reálně se tak mzda zvýšila o 3,9 %. V podnikatelské sféře byl zaznamenán nárůst o 2,3 %, reálně tedy o 1,9 %; v nepodnikatelské o 3,6 %, reálně o 3,2 %.

Graf 1  Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. až 3. čtvrtletí 2016 a její nárůst proti 1. až 3. čtvrtletí 2015 
Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. až 3. čtvrtletí 2016 a její nárůst proti 1. až 3. čtvrtletí 2015

Nejvíce se nominální mzda zvýšila v Kraji Vysočina (nárůst o 4,9 %), nejmenší nárůst byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (o 3,5 %). Nejvyšší mzdy stále zůstávají v Hlavním městě Praze, kde průměrná mzda převyšuje průměrnou mzdu České republiky o 28,5 %. Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostává Jihočeský kraj proti průměru celé republiky o 2 785 Kč a proti průměru za Hlavní město Prahu dosahuje rozdílu téměř 10,5 tisíc Kč.

V oblasti zaměstnanosti dochází k vrcholnému období, míra nezaměstnanosti je v nízkých hodnotách, v některých oblastech je již zaznamenán nedostatek pracovní síly, zaměstnavatelé jsou nuceni zvyšovat mzdy. V 1. až 3. čtvrtletí 2016 v rámci celé ČR došlo k nárůstu počtu zaměstnanců o 1,9 %. V České republice bylo v tomto období zaměstnáno o 72,2 tisíc osob více než ve stejném období minulého roku. V žádném kraji již nedošlo k úbytku zaměstnanců. Nejvyšší relativní nárůst byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (+ 3,3 %), v Jihočeském kraji byl nárůst počtu zaměstnanců nižší (+ 1,1 %).

1. až 3. čtvrtletí 2016 bylo v Jihočeském kraji zaměstnáno téměř 218,8 tisíc osob (přepočteno na plný úvazek), počet zaměstnanců se meziročně zvýšil o 2,3 tis.

Tab. 1  Zaměstnanci a mzdy v Jihočeském kraji za 1. - 3. čtvrtletí 2016

Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v Jihočeském kraji za 1. - 3. čtvrtletí 2016

Graf 2  Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Tab. 2  Zaměstnanci a mzdy v Jihočeském kraji za 3. čtvrtletí 2016

Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v Jihočeském kraji za 3. čtvrtletí 2016

Průměrná hrubá měsíční mzda (přepočtené počty zaměstnanců) v Jihočeském kraji v samotném 3. čtvrtletí 2016 činila 24 562 Kč. Ve srovnání se 3. čtvrtletím roku 2015 nominálně vzrostla o 4,3 %, absolutně o 1 017 Kč. Vzhledem k míře inflace, která ve 3. čtvrtletí představovala 0,5 %, došlo k nárůstu reálné mzdy v Jihočeském kraji o 3,8 %. Mzda vzrostla ve všech krajích ČR. Jihočeský kraj si podle procentního vyjádření pohoršil; z první pozice ve stejném období předchozího roku sestoupil na jedenáctou příčku mezi kraji ČR.

V celé České republice dosáhla ve 3. čtvrtletí 2016 průměrná měsíční mzda 27 220 Kč (přepočtené počty zaměstnanců). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla nominálně o 4,5 %, v důsledku zvýšení spotřebitelských cen vzrostla reálně o 4,0 %. Medián mezd (hodnota uprostřed mzdového rozdělení) činil 23 527 Kč (muži 25 720 Kč, ženy 20 961 Kč) a ve srovnání s 3. čtvrtletím 2015 vzrostl o 5,1 %.

K nárůstu počtu zaměstnanců již došlo téměř ve všech krajích ČR, pouze v Karlovarském kraji byl zaměstnán stejný průměrný počet zaměstnanců. V relativním vyjádření se nejvíc zvýšil počet zaměstnanců v Hlavním městě Praze. V Jihočeském kraji se zvýšil počet zaměstnanců o 0,5 %, což je druhá nejnižší hodnota.

 • Další informace naleznete v "Rychlé informaci" a v navazujících analýzách:
 • Mzdy v Jihočeském kraji za 1. až 3. čtvrtletí 2016 vzrostly meziročně o 1 003 Kč - aktualita v pdf
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440