Mzdy v Jihočeském kraji vzrostly v roce 2018 o 2 191 Kč

 

V 1. až 4. čtvrtletí 2018 činila průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji 28 808 Kč, což je meziročně nárůst o 8,2 %. V mezikrajském srovnání byl procentní nárůst mzdy na šesté pozici a podle absolutní hodnoty (+2 191 Kč) byl na desátém místě.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé republiky v roce 2018 dosáhla výše 31 885 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 390 Kč (8,1 %). Spotřebitelské ceny v ČR se zvýšily za uvedené období o 2,1 %, reálně se tak mzda zvýšila o 5,9 %.

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2018 a její nárůst proti roku 2017 
(pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané)

Nejvyšší nárůst průměrné měsíční mzdy v absolutních hodnotách byl zaznamenán v hlavním městě Praze (+2 676 Kč), následován Středočeským krajem (+2 634 Kč), v relativních hodnotách si nejvíce polepšil Středočeský, Královéhradecký a Olomoucký kraj (+8,8 %). V hlavním městě Praze tradičně stále zůstávají nejvyšší mzdy, v roce 2018 překonaly hranici 40 tisíc. Průměrná mzda v Praze převyšuje průměrnou mzdu České republiky o 25,5 %. Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostává Jihočeský kraj proti průměru celé republiky o více než 3 tisíce Kč a proti průměru za hlavní město Prahu dosahuje rozdílu o více než 11,2 tisíc Kč.

V minulém roce došlo k bezprecedentnímu poklesu nezaměstnanosti na jedné straně a výraznému nárůstu počtu volných pracovních míst na straně druhé. Počet zaměstnaných osob vystoupal na historicky rekordní úroveň. Tomu odpovídal i tlak na zvyšování výdělků. V rámci zaměstnanosti byly v roce 2018 zaznamenány ve všech krajích, kromě Karlovarského, nárůsty v počtu zaměstnanců. Ve většině krajů byl však nárůst nepatrný, byla zaznamenána vysoká zaměstnanost, další zaměstnanci se již velmi těžko získávali. Meziročně se v ČR zvýšil počet zaměstnanců o 61,5 tisíc osob, z toho téměř polovina byla zaměstnána v hlavním městě Praze. V roce 2018 bylo v ČR průměrně zaměstnáno 4 066,2 tis. osob (přepočet na plně zaměstnané). V jižních Čechách se průměrný evidenční počet zaměstnanců zvýšil meziročně o 0,5 %, v absolutních číslech to byl nárůst o 1,2 tisíce osob. Celkem bylo v roce 2018 v kraji zaměstnáno 221,6 tisíc osob. Relativně nejvíce se tradičně zvýšil počet zaměstnanců v hlavním městě Praze (+3,6), nepatrný úbytek (-0,2 %) byl zaznamenán v Karlovarském kraji.

Tab. 1  Zaměstnanci a mzdy v Jihočeském kraji v roce 20181)

Graf 2  Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2014 až 2018

V samotném 4. čtvrtletí 2018 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda (přepočtené počty zaměstnanců) v České republice 33 840 Kč, v Jihočeském kraji pak 30 730 Kč, což je meziročně nárůst o 6,4 %, tedy o 1 846 Kč. Nejvyšší relativní rozdíl 4. čtvrtletí 2018 a stejného období minulého roku byl zaznamenán ve Zlínském kraji (+8,0 %), nejnižší v Karlovarském kraji (+5,4 %). Medián mezd (hodnota uprostřed mzdového rozdělení) činil 29 247 Kč (muži 31 910 Kč, ženy 26 490 Kč). Nominální mzda v ČR byla v porovnání se 4. čtvrtletím 2017 o 6,9 % vyšší. Spotřebitelské ceny v ČR se zvýšily za uvedené období o 2,1 %, reálně se tak mzda zvýšila o 4,7 %.

Tab. 2  Zaměstnanci a mzdy v Jihočeském kraji za 4. čtvrtletí 20181)

K výraznému nárůstu počtu zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2018 již nedocházelo (kromě Prahy, +26,2 tis.), v některých krajích byl zaznamenán úbytek zaměstnanců. Ve  4. čtvrtletí 2018 byl v Jihočeském kraji průměrný evidenční počet zaměstnanců na hodnotě 223 tisíc a meziročně se počet zaměstnanců zvýšil jen nepatrně, o 0,3 %.