Mzdy v Jihočeském kraji vzrostly v roce 2017 o 1 735 Kč

 

V 1. až 4. čtvrtletí 2017 činila průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji 26 514 Kč, což je meziročně nárůst o 7 %. V mezikrajském srovnání byl procentní nárůst mzdy na jedenácté pozici a podle absolutní hodnoty (+1 735 Kč) byl druhý nejnižší.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky v roce 2017 dosáhla výše 29 504 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 1 929 Kč (7 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,5 %, reálně se tak mzda zvýšila o 4,4 %.

Graf 1

Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. až 4. čtvrtletí 2017 a její nárůst proti 1. až 4. čtvrtletí 2016 
(pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané)

Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. až 4. čtvrtletí 2017 a její nárůst proti 1. až 4. čtvrtletí 2016

Nejvyšší nárůst průměrné měsíční mzdy v absolutních hodnotách byl zaznamenán ve Středočeském kraji (+2 152 Kč), následován Plzeňským krajem (+2 150 Kč), v relativních hodnotách si nejvíce polepšil Karlovarský kraj (o 8,5 %). V Hlavním městě Praze tradičně stále zůstávají nejvyšší mzdy. Průměrná mzda v Praze převyšuje průměrnou mzdu České republiky o 26,4 %. Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostává Jihočeský kraj proti průměru celé republiky o téměř 3 tisíce Kč a proti průměru za Hlavní město Prahu dosahuje rozdílu o více než 10,7 tisíc Kč.

V rámci zaměstnanosti byly v roce 2017 zaznamenány ve všech krajích nárůsty v počtu zaměstnanců. Meziročně se v ČR zvýšil počet zaměstnanců o 68,3 tisíc osob, tento nárůst již nebyl tak vysoký jako v předchozím roce. V roce 2017 bylo v ČR průměrně zaměstnáno 3 997,8 tis. osob (přepočet na plně zaměstnané). V jižních Čechách se průměrný evidenční počet zaměstnanců zvýšil o 0,7 %, v absolutních číslech bylo zaměstnáno o 1,6 tisíce osob více. Relativně nejvíce se zvýšil počet zaměstnanců v Hlavním městě Praze (+3,1 %) a Středočeském kraji (+2,8 %), nejnižší nárůst (+0,1 %) byl zaznamenán v Plzeňském kraji.

Tab. 1  Zaměstnanci a mzdy v Jihočeském kraji v roce 2017

Tab. 1  Zaměstnanci a mzdy v Jihočeském kraji v roce 2017

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2013 až 2017

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2013 až 2017

Tab. 2  Zaměstnanci a mzdy v Jihočeském kraji za 4. čtvrtletí 2017

V samotném 4. čtvrtletí 2017 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda (přepočtené počty zaměstnanců) v České republice 31 646 Kč, v Jihočeském kraji pak 28 780 Kč, což je meziročně nárůst o 8 %, tedy o 2 138 Kč. Nejvyšší relativní rozdíl 4. čtvrtletí 2017 a stejného období minulého roku byl zaznamenán v Karlovarském kraji (+9,3 %), nejnižší v Hlavním městě Praze (+6,6 %). Medián mezd (hodnota uprostřed mzdového rozdělení) činil 27 320 Kč (muži 29 639 Kč, ženy 24 790 Kč). Nominální mzda v ČR byla v porovnání se 4. čtvrtletím 2016 o 8 % vyšší. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,6 %, reálně se tak mzda zvýšila o 5,3 %.

K nárůstu počtu zaměstnanců došlo ve 4. čtvrtletí 2017 ve všech krajích ČR (+75,9 tis.), zejména v Hlavním městě Praze (+24,6 tis.) a Středočeském kraji (+10,6 tis.). Ve 4. čtvrtletí 2017 byl v Jihočeském kraji průměrný evidenční počet zaměstnanců na hodnotě 223 tisíc a meziročně se počet zaměstnanců zvýšil o 0,9 %, což byla třetí nejnižší hodnota v rámci mezikrajského srovnání.