Mzdy v Jihočeském kraji vzrostly v 1. pololetí 2021 meziročně o 2 516 Kč

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji dosáhla podle předběžných výsledků v 1. pololetí 2021 v přepočtu na plně zaměstnané 33 676 Kč (zpracováno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců). Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku činil přírůstek mzdy 2 516 Kč, tj. 8,1 %.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky činila v 1. pololetí 2021 36 807 Kč, což je celkem o 2 519 Kč více než ve stejném období minulého roku. Spotřebitelské ceny se v ČR zvýšily za uvedené období o 2,5 %. Ve srovnání s 1. pololetím 2020 vzrostla průměrná mzda v ČR nominálně o 7,3 %, reálně se zvýšila o 4,7 %.

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. pololetí 2021 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR (pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané)

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. pololetí 2021 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR (pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané)

V mezikrajském srovnání přírůstku mzdy v 1. pololetí 2021 se podle absolutní hodnoty zařadil Jihočeský kraj na osmou příčku a podle relativní hodnoty byl na šestém místě shodně s Libereckým a Zlínským krajem. Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostáváme proti průměru za celou republiku o 3 131 Kč a proti průměru za hlavní město Prahu dosahoval rozdíl 11,7 tisíc Kč. V rámci celé ČR mzdy rostly ve všech krajích, nejvyšší nárůst průměrné hrubé měsíční mzdy byl v absolutních hodnotách zaznamenán v Královéhradeckém kraji (+2 922 Kč),  v relativním vyjádření pak v Kraji Vysočina (+9,3 %). V hlavním městě Praze opět zůstávaly nejvyšší průměrné mzdy. Tradičně v Praze a také ve Středočeském kraji převyšovaly mzdy průměr České republiky, kdy v hlavním městě to bylo výrazně více (o 23,2 %). Nicméně rozdíl se meziročně snížil. Nejnižší nárůst mezd byl zaznamenán v Středočeském kraji (+2 188 Kč) a v relativním vyjádření v hlavním městě Praze (+5,5 %).

Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. pololetí 20211)

Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. pololetí 20211)

V 1. pololetí 2021 stále ještě docházelo v České republice k úbytku zaměstnanců v souvislosti s koronavirovou pandemií, ale úbytky zaměstnanců se týkaly především období od ledna do března, pak se situace na trhu práce začala zlepšovat.

V rámci celé ČR bylo zaměstnáno o 18,9 tisíc osob méně než ve stejném období předchozího roku, nejvíce zaměstnanců ubylo v Moravskoslezském kraji (-7,7 tis.), naopak v hlavním městě Praze bylo zaměstnáno o 3,1 tis. zaměstnanců více než před rokem (+0,4 %). Také ve Středočeském kraji přibylo meziročně 2,6 tis. zaměstnanců (+0,7 %). V ostatních krajích byly zaznamenány mírné úbytky zaměstnanců.

V relativním vyjádření byl v ČR zjištěn 0,5% úbytek počtu zaměstnaných osob, kdy největší zápornou relativní hodnotu zaznamenal Karlovarský kraj (-3,9 %).

V Jihočeském kraji bylo v tomto období zaměstnáno o 1,1 tis. zaměstnanců méně než před rokem.

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2017 až 2021

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2017 až 2021

Počty zaměstnanců a průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2021

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji v samotném 2. čtvrtletí 2021 činila 35 262 Kč. Ve srovnání s 2. čtvrtletím roku 2020 nominálně vzrostla o 12,6 %, absolutně o 3 955 Kč.

Nárůsty průměrných mezd v ČR jsou ve 2. čtvrtletí 2021 výrazně ovlivněny jejich nízkým stavem ve stejném období minulého roku. Průměrná vzrostla v ČR vzrostla (o 3 893 Kč, tedy celkem o 11,3 %). Nejvíce vzrostla v Královéhradeckém kraji (+4 672 Kč, o 14,3 %). Nejméně se zvýšila v tomto období v hlavním městě Praze (+3 423 Kč, o 8,0 %). Jihočeský kraj se umístil na deváté pozici v absolutních i v relativních hodnotách.

V celé České republice byla ve 2. čtvrtletí 2021 průměrná měsíční mzda 38 275 Kč (přepočtené počty zaměstnanců). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla nominálně o 11,3 %, v důsledku zvýšení spotřebitelských cen v ČR (+3,1 %) se tedy reálně zvýšila o 8,2 %.

Medián mezd (32 408 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 11,5 %, u mužů dosáhl hodnoty 34 461 Kč (+10,1 %), u žen byl 30 026 Kč (+13,2).

Na trhu práce se v tomto období již začala situace zlepšovat, k poklesu počtu zaměstnanců došlo již jen ve čtyřech krajích. Celkem bylo zaměstnáno o téměř třicet tisíc osob více než před rokem  (+0,7 %). Největší přírůstek byl zaznamenán v hlavním městě Praze (+17,1 tis., +2,1 %). Naopak nejvíce zaměstnanců ubylo v Moravskoslezském kraji (-2,6 tis.). V relativním vyjádření to bylo v Karlovarském kraji (-2,0 %). V Jihočeském kraji bylo ve 2. čtvrtletí 2021 zaměstnáno o 0,8 tis. (+0,4 %) zaměstnanců více než ve stejném období minulého roku a celkem tedy zde pracovalo 218,4 tis. osob.

Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích ve 2. čtvrtletí 20211)

Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích ve 2. čtvrtletí 20211)

 

 • Mzdy v Jihočeském kraji vzrostly v 1. pololetí 2021 meziročně o 2 516 Kč - komentář v pdf
 • Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. pololetí 2021
 • Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2021
 • Další informace naleznete:

 • v Rychlé informaci:
 • v navazující analýze:
 • Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  Tel.: 386 718 440, 605 589 695
  E-mail: petra.dolejsova@czso.cz