Mzdy v Jihočeském kraji vzrostly v 1. pololetí 2020 meziročně o 1 140 Kč

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji dosáhla podle předběžných výsledků v 1. pololetí 2020 v přepočtu na plně zaměstnané 31 072 Kč (zpracováno podle skutečného pracoviště zaměstnanců). Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku činil přírůstek mzdy 1 140 Kč, tj. 3,8 %.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky činila v 1. pololetí 2020 34 200 Kč, což je o 909 Kč více než ve stejném období minulého roku. Spotřebitelské ceny se v ČR zvýšily za uvedené období o 3,4 %. Ve srovnání s 1. pololetím 2019 vzrostla průměrná mzda v ČR nominálně o 2,7 %, reálně se tedy snížila o 0,7 %.

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. pololetí 2020 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR  (pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané)

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. pololetí 2020 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR (pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané)

V mezikrajském srovnání přírůstku mzdy v 1. pololetí 2020 se podle absolutní hodnoty řadí Jihočeský kraj na třetí příčku a na druhou podle relativní hodnoty. Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostáváme proti průměru za celou republiku o 3 128 Kč a proti průměru za hlavní město Praha dosahoval rozdíl 11,6 tisíc Kč. V rámci celé ČR mzdy rostly ve všech krajích, nejvyšší nárůst průměrné hrubé měsíční mzdy v absolutních číslech i v relativních hodnotách byl zaznamenán v Ústeckém kraji (+1 238 Kč, 4,1 %). V hlavním městě Praze opět zůstávaly nejvyšší průměrné mzdy. Tradičně v Praze a také ve Středočeském kraji převyšovaly mzdy průměr České republiky, kdy v hlavním městě to bylo výrazně více (o 25 %). Nejnižší nárůst mezd byl zaznamenán v Libereckém kraji a to jak v absolutních hodnotách, tak v relativním vyjádření (+161 Kč, 0,5 %).

Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. pololetí 20201)Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. pololetí 20201)

V 1. pololetí 2020 (zejména v období duben až červen) byl trh práce výrazně ovlivněn situací v zemi, kdy v rámci protikoronavirového boje byla zavedena výrazná protiinfekční opatření. Ve všech krajích byl zaznamenán úbytek zaměstnanců, přičemž v hlavním městě Praze jen nepatrný.

V rámci celé ČR bylo zaměstnáno o 89 tisíc osob méně než ve stejném období předchozího roku, nejvíce zaměstnanců ubylo v Moravskoslezském kraji (-15,6 tis.) a Jihomoravském kraji (-11,0 tis.).

V relativním vyjádření byl v ČR vyjádřen úbytek počtu zaměstnaných osob o 2,2 %, kdy největší zápornou relativní hodnotu zaznamenal Karlovarský kraj (-4,5 %), naopak v Praze byl téměř nulový.

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2017 až 2020

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2017 až 2020

Počty zaměstnanců a průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2020

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji v samotném 2. čtvrtletí 2020 činila 31 194 Kč. Ve srovnání s 2. čtvrtletím roku 2019 nominálně vzrostla o 1,6 %, absolutně o 488 Kč.

Průměrná mzda v ČR byla ve 2. čtvrtletí 2020 výrazně ovlivněna koronavirovou pandemií a průměrně vzrostla pouze nepatrně (o 160 Kč, tedy o 0,5 %). Nejvíce vzrostla v Ústeckém kraji (+735 Kč, o 2,4 %). V osmi krajích bylo zaznamenáno snížení průměrné mzdy ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2019, přičemž nejvýraznější propad byl zaznamenán v Libereckém kraji (-887 Kč, -2,8 %). Jihočeský kraj se umístil na třetí nejvyšší pozici (v absolutních i relativních hodnotách).

V celé České republice byla ve 2. čtvrtletí 2020 průměrná měsíční mzda 34 271 Kč (přepočtené počty zaměstnanců). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla nominálně o 0,5 %, v důsledku zvýšení spotřebitelských cen (+3,1 %) se tedy snížila reálně o 2,5 %.

Medián mezd (29 123 Kč) poklesl proti stejnému období předchozího roku o 0,2 %, u mužů dosáhl hodnoty 31 450 Kč, u žen byl 26 489 Kč.

K poklesu počtu zaměstnanců došlo ve všech krajích (-138,3 tis. zaměstnanců, -3,4 %), kdy největší úbytek byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (-20,9 tis.), v relativním vyjádření v Karlovarském kraji (-6,1 %). V Jihočeském kraji bylo ve 2. čtvrtletí 2020 zaměstnáno o 7,8 tis. (-3,5 %) zaměstnanců méně než ve stejném období minulého roku a celkem tedy pracovalo 215,6 tis. osob.

Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích ve 2. čtvrtletí 20201)Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích ve 2. čtvrtletí 20201)

 • Mzdy v Jihočeském kraji vzrostly v 1. pololetí 2020 meziročně o 1 140 Kč - komentář v pdf
 • Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. pololetí 20201)
 • Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 20201)
 • Další informace naleznete v "Rychlé informaci" a navazující anylýze:
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  Tel.: 386 718 440, 605 589 695
  E-mail: petra.dolejsova@czso.cz