Mzdy v Jihočeském kraji vzrostly v 1. pololetí 2019 meziročně o 2 094 Kč

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji dosáhla podle předběžných výsledků v 1. pololetí 2019 v přepočtu na plně zaměstnané 29 965 Kč (zpracováno podle skutečného pracoviště zaměstnanců). Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku činil přírůstek mzdy 2 094 Kč, tj. 7,5 %.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky činila v 1. pololetí 2019 33 297 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 272 Kč, ve srovnání s 1. pololetí 2018 se průměrná mzda v ČR zvýšila nominálně o 7,3 %. Spotřebitelské ceny se v ČR zvýšily za uvedené období o 2,8 %, reálně tedy mzda vzrostla o 4,4 %.

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. pololetí 2019 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR

(pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané)

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. pololetí 2019 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR

V mezikrajském srovnání přírůstku mzdy v 1. pololetí 2019 se podle absolutní hodnoty řadí Jihočeský kraj na sedmou příčku a na pátou podle relativní hodnoty. Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostáváme proti průměru za celou republiku o 3 332 Kč a proti průměru za hlavní město Praha dosahoval rozdíl 12 tisíc Kč. V rámci celé ČR mzdy rostly ve všech krajích, nejvyšší nárůst průměrné hrubé měsíční mzdy v absolutních číslech byl zaznamenán v hlavním městě Praze, ale v relativních hodnotách to bylo v Královéhradeckém kraji. V hlavním městě opět zůstávají nejvyšší průměrné mzdy, i když jejich reálný nárůst byl v 1. pololetí 2019 v ČR druhý nejnižší. Tradičně v Praze a také ve Středočeském kraji převyšují mzdy průměr České republiky, kdy v hlavním městě je to výrazně více (o 26 %).

V současné době je zaznamenána nejvyšší zaměstnanost, vrcholí poptávka po pracovních silách, počty zaměstnaných osob jsou na historickém vrcholu. Zrcadlově k rekordně nízké nezaměstnanosti docházelo k nárůstu počtu volných pracovních míst na druhé straně. Nárůst poptávky podniků po pracovní síle je neobyčejně silný, což nejvýrazněji ukazují evidence úřadů práce.

Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. pololetí 20191)

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2015 až 2019

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2015 až 2019

V 1. pololetí 2019 bylo v celé ČR zaměstnáno o téměř 26 tisíc osob více než ve stejném období předchozího roku, přičemž naprostá většina zaměstnanců přibyla v hlavním městě Praze (23,2 tis.). V relativním vyjádření byl v ČR nárůst počtu zaměstnaných osob jen o 0,6 %. V osmi krajích, včetně Jihočeského, došlo již k nepatrnému snížení počtu zaměstnanců; v absolutních hodnotách nejvíce v Moravskoslezském kraji, v relativních pak v Karlovarském kraji.

Počty zaměstnanců a průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2019

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji v samotném 2. čtvrtletí 2019 činila 30 740 Kč. Ve srovnání s 2. čtvrtletím roku 2018 nominálně vzrostla o 7,5 %, absolutně o 2 141 Kč. Mzda vzrostla ve všech krajích ČR, v relativních hodnotách nejvýrazněji v Moravskoslezském (o 7,8 %), Jihočeský kraj se umístil na třetí nejvyšší pozici (v absolutních hodnotách na šesté). Jihočeský kraj si podle procentního vyjádření polepšil, ve stejném období předchozího roku byl na deváté příčce v mezikrajském srovnání.

V celé České republice dosáhla ve 2. čtvrtletí 2019 průměrná měsíční mzda 34 105 Kč (přepočtené počty zaměstnanců). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla nominálně o 7,2 %, v důsledku zvýšení spotřebitelských cen (+2,8 %) vzrostla reálně o 4,3 %.

Medián mezd (29 127 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 6,9 %, u mužů dosáhl hodnoty 31 764 Kč, u žen byl 26 375 Kč.

K nárůstu počtu zaměstnanců došlo jen v pěti krajích, kdy naprostá většina nových zaměstnanců byla zaměstnána v hlavním městě Praze (+22,1 tis.). V relativním vyjádření se tedy nejvíc zvýšil počet zaměstnanců v Praze (+2,7 %). Jen čtyři kraje zaznamenaly nepatrné zvýšení zaměstnaných, v ostatních již docházelo k úbytku, včetně Jihočeského kraje (-0,6 tis.).

Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích ve 2. čtvrtletí 20191)