Mzdy v Jihočeském kraji vzrostly v 1. pololetí 2018 meziročně o 2 206 Kč

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji dosáhla podle předběžných výsledků v 1. pololetí 2018 v přepočtu na plně zaměstnané 27 833 Kč (zpracováno pracovištní metodou). Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku činil přírůstek mzdy 2 206 Kč, tj. 8,6 %.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky činila v 1. pololetí 2018 31 062 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2 450 Kč. Spotřebitelské ceny se v ČR zvýšily za uvedené období o 2,1 %, ve srovnání s 1. pololetí 2017 vzrostla průměrná mzda v ČR nominálně o 8,6 %, reálně tedy o 6,4 %.

Medián mezd (27 236 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 9,4 %, u mužů dosáhl hodnoty 29 782 Kč, u žen byl 24 514 Kč.

V mezikrajském srovnání přírůstku mzdy v 1. pololetí 2018 se podle absolutní hodnoty řadí Jihočeský kraj na dvanáctou nejnižší příčku a na jedenáctou podle relativní hodnoty. Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostáváme proti průměru za celou republiku o 3 229 Kč a proti průměru za hlavní město Prahu dosahoval rozdíl téměř 11,5 tisíc Kč. V rámci celé ČR mzdy rostly ve všech krajích, nejvyšší nárůst průměrné hrubé měsíční mzdy v absolutních číslech byl zaznamenán ve Středočeském kraji, ale v relativních hodnotách to bylo v Královéhradeckém kraji. V hlavním městě opět zůstávají nejvyšší průměrné mzdy, i když jejich reálný nárůst byl v 1. pololetí 2018 v ČR nejnižší. Tradičně v Praze a také již i ve Středočeském kraji převyšují mzdy průměr České republiky, kdy v hlavním městě je to výrazně více (o 26,6 %).

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. pololetí 2018 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR

(pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané)

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. pololetí 2018 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR

V současné době je zaznamenána nejvyšší zaměstnanost, vrcholí poptávka po pracovních silách. Nárůst poptávky podniků po pracovní síle je neobyčejně silný, což nejvýrazněji ukazují evidence úřadů práce.

Tato situace nutí firmy nabízet flexibilní formy zaměstnání, především vzrostl počet pracujících na kratší úvazky. V rámci promotivačních pobídek nabízejí zaměstnancům vyšší mzdy.

Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. pololetí 20181)

Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. pololetí 20181)

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2013 až 2018

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2013 až 2018

V 1. pololetí 2018 bylo v celé ČR zaměstnáno o téměř 83,1 tisíc osob více než ve stejném období předchozího roku; v relativním vyjádření to bylo o 2,1 % více. V žádném kraji se počet zaměstnanců nesnížil, rekordní absolutní i relativní nárůst počtu zaměstnanců byl zaznamenán v hlavním městě Praze. Nejnižší přírůstky zaměstnanců proti stejnému období minulého roku zaznamenal Karlovarský kraj. V Jihočeském kraji došlo v 1. pololetí 2018 ke zvýšení počtu zaměstnanců o 1,5 tis. osob, nicméně nárůst (v absolutních i relativních hodnotách) nebyl příliš velký.

Počty zaměstnanců a průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2018

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji v samotném 2. čtvrtletí 2018 činila 28 570 Kč. Ve srovnání s 2. čtvrtletím roku 2017 nominálně vzrostla o 8,5 %, absolutně o 2 245 Kč. Mzda vzrostla ve všech krajích ČR, nejvýrazněji ve Středočeském (o 10,7 %) a Královéhradeckém kraji (o 10,2 %). Jihočeský kraj si podle procentního vyjádření mírně pohoršil; z osmé pozice ve stejném období předchozího roku sestoupil na devátou příčku v mezikrajském srovnání.

V celé České republice dosáhla ve 2. čtvrtletí 2018 průměrná měsíční mzda 31 851 Kč (přepočtené počty zaměstnanců). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla nominálně o 8,6 %, v důsledku zvýšení spotřebitelských cen (+2,3 %) vzrostla reálně o 6,2 %.

K nárůstu počtu zaměstnanců došlo ve všech krajích ČR. V relativním vyjádření se nejvíc zvýšil počet zaměstnanců v hlavním městě Praze (+4,4 %). V Jihočeském kraji se zvýšil počet zaměstnanců o 0,5 %, tedy o 1,2 tisíc osob.

Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích ve 2. čtvrtletí 20181)

Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích ve 2. čtvrtletí 20181)