Mzdy v Jihočeském kraji vzrostly v 1. čtvrtletí 2021 meziročně o 1 044 Kč

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji dosáhla podle předběžných výsledků v 1. čtvrtletí 2021 v přepočtu na plně zaměstnané 32 061 Kč (zpracováno pracovištní metodou). Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku činil přírůstek mzdy 1 044 Kč, tj. 3,4 %.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky činila v 1. čtvrtletí 2021 35 285 Kč, což je o 1 089 Kč více než ve stejném období minulého roku. Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2020 vzrostla průměrná mzda v ČR nominálně o 3,2 %. Spotřebitelské ceny se v ČR zvýšily za uvedené období o 2,2 %, mzda tedy vzrostla reálně jen o 1,0 %.

Medián mezd (29 867 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 2,5 %, u mužů dosáhl hodnoty 32 235 Kč, u žen byl 27 237 Kč.

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2021 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR
(pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané)

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2021 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR

Podle dosažené hodnoty průměrné mzdy se Jihočeský kraj umístil na deváté příčce. Při porovnání přírůstku mzdy v 1. čtvrtletí 2021 v absolutních hodnotách obsadil Jihočeský kraj sedmou příčku (+1 044 Kč). Z pohledu absolutní výše průměrných mezd jsme zaostávali proti průměru za celou republiku o 3 224 Kč a proti průměru za hlavní město Prahu byl rozdíl více než 12 tisíc Kč. V rámci celé ČR mzdy rostly ve všech krajích, nicméně nárůst nebyl tak vysoký jako v předchozích čtvrtletích. Nejvyšší přírůstek průměrné mzdy byl v absolutních i relativních hodnotách v Kraji Vysočina (+1 424 Kč, +4,6 %). Nejnižší nárůst byl zaznamenán v Karlovarském kraji (+529, +1,8 %) Kč. V hlavním městě tradičně zůstávají nejvyšší průměrné mzdy (44 432 Kč). Praha převyšovala průměrnou mzdu České republiky o 25,9 %. Také ve Středočeském kraji byla průměrná mzda nepatrně vyšší než republikový průměr.

Situace na trhu práce v prvních třech měsících roku 2021 byla výrazně poznamenána postupující koronavirovou krizí, dopad na trh práce byl však menší, než se očekávalo. Zaměstnanost klesla meziročně o 1,6 %. Ve všech krajích ČR docházelo ke snižování počtu zaměstnanců.

Tab.  Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. čtvrtletí 20211)

Tab.  Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. čtvrtletí 20211)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 1. čtvrtletí 2021 bylo zaměstnáno o 57,3 tisíc osob méně než ve stejném období předchozího roku; v relativním vyjádření to bylo o 1,4 %. Pokles počtu zaměstnanců byl patrný již v minulém roce a pokračoval i v 1. čtvrtletí 2021. Nejvíce se evidenční počet zaměstnanců snížil ve srovnání se stejným obdobím minulého roku v Moravskoslezském kraji (-12,0 tis.), v relativním vyjádření v Karlovarském kraji (-5,5 %).

Také v Jihočeském kraji došlo v 1. čtvrtletí 2021 ke snížení evidenčního počtu zaměstnanců o 2,7 tisíce osob (-1,2 %). Celkem bylo v kraji zaměstnáno 217,2 tis. osob.

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2017 až 2021

Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2017 až 2021

 

 

 

 

 

 

 

<