Mzdy v Jihočeském kraji vzrostly v 1. čtvrtletí 2020 meziročně o 1 755 Kč

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji dosáhla podle předběžných výsledků v 1. čtvrtletí 2020 v přepočtu na plně zaměstnané 30 906 Kč (zpracováno pracovištní metodou). Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku činil přírůstek mzdy 1 755 Kč, tj. 6 %.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky činila v 1. čtvrtletí 2020 34 077 Kč, což je o 1 610 Kč více než ve stejném období minulého roku. Spotřebitelské ceny se v ČR zvýšily za uvedené období o 3,6 %. Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2019 vzrostla průměrná mzda v ČR nominálně o 5 %, reálně jen o 1,4 %.

Medián mezd (29 333 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,8 %, u mužů dosáhl hodnoty 31 790 Kč, u žen byl 26 723 Kč.

Graf1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2020 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR
(pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané)

Graf1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2020 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR

V mezikrajském srovnání přírůstku mzdy v 1. čtvrtletí 2020 podle absolutní hodnoty obsadil Jihočeský kraj první příčku (+1 755 Kč). Z pohledu absolutní výše průměrných mezd jsme zaostávali proti průměru za celou republiku o 3 171 Kč a proti průměru za hlavní město Prahu byl rozdíl téměř 12 tisíc Kč. V rámci celé ČR mzdy rostly ve všech krajích, druhý nejvyšší nárůst průměrné hrubé měsíční mzdy v absolutních číslech byl zaznamenán v Ústeckém kraji. A v relativních hodnotách byla situace stejná, nejvyšší hodnoty byly v Jihočeském a Ústeckém kraji. Nejnižší nárůst byl zaznamenán v hlavním městě Praze. Nicméně v hlavním městě tradičně zůstávají nejvyšší průměrné mzdy. Praha převyšovala průměrnou mzdu České republiky o 25,5 %. Také ve Středočeském kraji byla průměrná mzda vyšší než republikový průměr.

Situace na trhu práce v prvních třech měsících roku 2020 ještě nebyla příliš poznamenána koronavirovou krizí, výraznější dopad se pravděpodobně projeví v dalším čtvrtletí. Přesto ve všech krajích, kromě hlavního města Prahy, docházelo ke snižování počtu zaměstnanců.

Tab.  Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. čtvrtletí 20201)

Tab.  Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. čtvrtletí 20201)

Graf 2  Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2017 až 2020

Graf 2  Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2017 až 2020

V 1. čtvrtletí 2020 bylo zaměstnáno o 35 tisíc osob méně než ve stejném období předchozího roku; v relativním vyjádření to bylo o 0,9 %. Úbytek počtu zaměstnanců byl v ČR naposledy zaznamenán v roce 2013. Pokles počtu zaměstnanců byl patrný v některých krajích již v minulém roce, ale v současné době je to jen Praha, která zaznamenala nárůst počtu zaměstnanců.

Nejvíce se evidenční počet zaměstnanců snížil ve srovnání se stejným obdobím minulého roku v Moravskoslezském kraji, v relativním vyjádření v Karlovarském kraji. V rámci zaměstnanosti došlo v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2020 ke snížení evidenčního počtu zaměstnanců o 4 tisíce osob (-1,8 %).