Mzdy v Jihočeském kraji vzrostly v 1. čtvrtletí 2019 meziročně o 2 035 Kč

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji dosáhla podle předběžných výsledků v 1. čtvrtletí 2019 v přepočtu na plně zaměstnané 29 175 Kč (zpracováno pracovištní metodou). Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku činil přírůstek mzdy 2 035 Kč, tj. 7,5 %.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky činila v 1. čtvrtletí 2019 32 466 Kč. Spotřebitelské ceny se v ČR zvýšily za uvedené období o 2,7 %, ve srovnání s 1. čtvrtletím 2018 vzrostla průměrná mzda v ČR nominálně o 7,4 %, reálně tedy o 4,6 %.

Medián mezd (27 582 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 7,4 %, u mužů dosáhl hodnoty 29 936 Kč, u žen byl 24 982 Kč.

V mezikrajském srovnání přírůstku mzdy v 1. čtvrtletí 2019 se podle absolutní hodnoty řadí Jihočeský kraj na devátou příčku. Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostáváme proti průměru za celou republiku o 3 291 Kč a proti průměru za hlavní město Prahu dosahuje rozdíl téměř 12,3 tisíc Kč. V rámci celé ČR mzdy rostly ve všech krajích, nejvyšší nárůst průměrné hrubé měsíční mzdy v absolutních číslech byl zaznamenán v hlavním městě Praze, ale v relativních hodnotách to bylo ve Středočeském a Olomouckém kraji. V hlavním městě však tradičně zůstávají nejvyšší průměrné mzdy. Praha jako jediná převyšuje průměrnou mzdu České republiky, a to o 27,7 %, nicméně již i ve Středočeském kraji byla výše průměrné mzdy jen nepatrně nižší než republikový průměr.

Nárůst poptávky podniků po pracovní síle je stále velmi silný. V současné době je zaznamenána nejvyšší zaměstnanost, vrcholí poptávka po pracovních silách. Firmy zaznamenaly nedostatek volné pracovní síly, počty volných pracovních míst hlášených úřady práce se přiblížil rekordní hranici, podniky stále hůře hledají nové zaměstnance.

Graf1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2019 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR
(pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané)

Graf1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2019 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR

Tab.  Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. čtvrtletí 20191)

Tab.  Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. čtvrtletí 20191)

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2015 až 2019

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2015 až 2019

V 1. čtvrtletí 2019 bylo zaměstnáno o téměř 33 tisíc osob více než ve stejném období předchozího roku; v relativním vyjádření to bylo o 0,8 % více. Nicméně nárůst počtu zaměstnanců byl za poslední období nejnižší, v některých krajích již došlo k poklesu počtu zaměstnanců. Nejvyšší absolutní i procentní nárůst počtu zaměstnanců byl zaznamenán v hlavním městě Praze. Naopak nejvíce se evidenční počet zaměstnanců snížil ve srovnání se stejným obdobím minulého roku v Karlovarském kraji. V rámci zaměstnanosti došlo v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2019 ke zvýšení počtu zaměstnanců o 0,3 tis. osob, nicméně nárůst (v absolutních i relativních hodnotách) je nepatrný.