Mzdy v Jihočeském kraji vzrostly v 1. čtvrtletí 2018 meziročně o 2 092 Kč

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji dosáhla podle předběžných výsledků v 1. čtvrtletí 2018 v přepočtu na plně zaměstnané 26 941 Kč (zpracováno pracovištní metodou). Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku činil přírůstek mzdy 2 092 Kč, tj. 8,4 %.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky činila v 1. čtvrtletí 2018 30 265 Kč. Spotřebitelské ceny se v ČR zvýšily za uvedené období o 1,9 %, ve srovnání s 1. čtvrtletím 2017 vzrostla průměrná mzda v ČR nominálně o 8,6 %, reálně tedy o 6,6 %.

Medián mezd (25 674 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 8,3 %, u mužů dosáhl hodnoty 28 031 Kč, u žen byl 23 084 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 12 135 Kč a 48 199 Kč.

V mezikrajském srovnání přírůstku mzdy v 1. čtvrtletí 2018 se podle absolutní hodnoty řadí Jihočeský kraj na předposlední příčku a na desátou podle relativní hodnoty. Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostáváme proti průměru za celou republiku o 3 324 Kč a proti průměru za hlavní město Prahu dosahuje rozdíl více než 11,5 tisíc Kč. V rámci celé ČR mzdy rostly ve všech krajích, nejvyšší nárůst průměrné hrubé měsíční mzdy v absolutních číslech byl zaznamenán v hlavním městě Praze, ale v relativních hodnotách to bylo v Karlovarském kraji. V hlavním městě však tradičně zůstávají nejvyšší průměrné mzdy. Praha jako jediná převyšuje průměrnou mzdu České republiky, a to o 27,0 %. Také mzdy ve Středočeském kraji se blíží průměru za republiku.

V současné době je zaznamenána nejvyšší zaměstnanost, vrcholí poptávka po pracovních silách. Firmy zaznamenaly nedostatek volné pracovní síly, počty volných pracovních míst hlášených úřady práce jsou na nejvyšších hodnotách, podniky hůře hledají nové zaměstnance, proto v rámci promotivačních pobídek nabízejí vyšší mzdy.

Graf1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2018 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR
(pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané)

Graf1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2018 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR

Tab. Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. čtvrtletí 20181)

Tab. Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. čtvrtletí 20181)

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2013 až 2018

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2013 až 2018

V 1. čtvrtletí 2018 bylo zaměstnáno o téměř 83,1 tisíc osob více než ve stejném období předchozího roku; v relativním vyjádření to bylo o 2,1 % více. Rekordní absolutní i relativní nárůst počtu zaměstnanců byl zaznamenán v hlavním městě Praze. Naopak v Královéhradeckém kraji se evidenční počet zaměstnanců snížil ve srovnání se stejným obdobím minulého roku.

V rámci zaměstnanosti došlo v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2018 ke zvýšení počtu zaměstnanců (+ 0,1 tis. osob), nicméně nárůst (v absolutních i relativních hodnotách) je nepatrný. Většině krajů, (kromě Královéhradeckého a Olomouckého kraje), vzrostly počty zaměstnanců výrazněji než v Jihočeském kraji.