Mzdy v Jihočeském kraji rostly i v 1. pololetí 2017

 

Hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Jihočeském kraji dosáhla podle předběžných výsledků v 1. pololetí 2017 v přepočtu na plně zaměstnané 25 528 Kč. Ve srovnání s 1. pololetím 2016 činil přírůstek mzdy 6,5 %. Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny vzrostly v tomto období o 2,3 %, znamená to reálné zvýšení mezd o 4,1% (k výpočtu byl použit index spotřebitelských cen za celou ČR).

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky v 1. pololetí 2017 dosáhla výše 28 623 Kč. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla nominálně o 6,5 %. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o  2,3 %, reálně tedy průměrná měsíční mzda vzrostla o 4,1 %.

Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. pololetí 20171)

Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. pololetí 2017

V mezikrajském srovnání přírůstku mzdy se v 1. pololetí 2017 řadí Jihočeský kraj na dvanáctou příčku podle absolutní hodnoty a na desátou podle hodnoty relativní. Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostáváme proti průměru za celou republiku o 3 095 Kč a proti průměru za Hlavní město Prahu dosahuje rozdíl již více než 11 tisíc Kč. V rámci celé ČR mzdy rostly ve všech krajích, nejvyšší meziroční nárůst v absolutních i relativních hodnotách byl v Plzeňském kraji. V relativních hodnotách byl nejmenší nárůst v Praze, absolutně stouply mzdy nejméně v Moravskoslezském kraji. Průměrné mzdy v Hlavním městě Praze tradičně zůstávají nejvyšší a převyšují průměrnou mzdu České republiky o 28 %. Celorepublikový průměr převýšila ještě mzda ve Středočeském kraji.

V oblasti zaměstnanosti se stále projevuje pozitivní trend na trhu práce. V 1. pololetí 2017 se v rámci celé České republiky meziročně zvýšil počet zaměstnanců o 66,5 tisíce osob (+1,7 %). V žádném kraji nedošlo k úbytku zaměstnanců. Nejvyšší relativní přírůstek byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (+ 3,5 %), relativně nejméně zaměstnanců přibylo v Plzeňském kraji (+0,2 %),  Jihočeský kraj se umístil na pomyslné desáté příčce (+0,6 %).

V 1. pololetí 2017 bylo v Jihočeském kraji zaměstnáno více než 220 tisíc osob (přepočteno na plný úvazek), počet zaměstnanců se meziročně zvýšil o 1,3 tisíce (+0,6 %).

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. pololetí 2017 a její nárůst proti 1. pololetí 2016
(pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané)

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. pololetí 2017 a její nárůst proti 1. pololetí 2016

Počty zaměstnanců a průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2017

Průměrná hrubá měsíční mzda (přepočtené počty zaměstnanců) v Jihočeském kraji v samotném 2. čtvrtletí 2017 činila 26 222 Kč. Ve srovnání s 2. čtvrtletím roku 2016 nominálně vzrostla o 7,6 %, absolutně o 1 849 Kč. Vzhledem k míře inflace, která ve 2. čtvrtletí roku 2017 představovala 2,2 % (k výpočtu byl použit index spotřebitelských cen za celou ČR), došlo k nárůstu reálné mzdy v Jihočeském kraji o 5,3 %. Mzda vzrostla ve všech krajích ČR, nejvýrazněji v Karlovarském kraji (+9,7 %) Jihočeský kraj si podle procentního vyjádření mírně pohoršil; ze sedmé pozice ve stejném období předchozího roku sestoupil na osmou příčku v mezikrajském srovnání.

V celé České republice dosáhla ve 2. čtvrtletí 2017 průměrná měsíční mzda 29 346 Kč (přepočtené počty zaměstnanců). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla nominálně o 7,6 %, v důsledku zvýšení spotřebitelských cen (+ 2,2 %) vzrostla reálně o 5,3 %. Medián mezd (hodnota uprostřed mzdového rozdělení) činil 24 896 Kč (muži 27 181 Kč, ženy 22 300 Kč) a ve srovnání s 2. čtvrtletím 2016 vzrostl o 8,2 %.

K nárůstu počtu zaměstnanců došlo ve všech krajích kromě Karlovarského (-0,1 %). V relativním vyjádření se nejvíc zvýšil počet zaměstnanců v Hlavním městě Praze (+3,4 %) a Středočeském kraji (+2,6 %). V Jihočeském kraji se zvýšil počet zaměstnanců o 0,4 %, tedy o necelý tisíc osob.


Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích ve 2. čtvrtletí 20171)

Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích ve 2. čtvrtletí 2017

Kontakt:

Ing. Irena Votrubová
Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
e-mail: irena.votrubova@czso.cz
tel.: 386 718 450

 

  • Mzdy v Jihočeském kraji rostly i v 1. pololetí 2017 (aktualita ve formátu PDF)