Město České Budějovice z pohledu statistiky

 

Studie Město České Budějovice v číslech 2020 poskytuje ucelený obraz o krajském městě a jeho bezprostředním okolí z pohledu statistiky, a to především formou přehledných tabulek a grafů.

Ve dvanácti kapitolách jsou zahrnuty údaje a data, která mapují historii města, územní strukturu, obyvatelstvo, sociálně-ekonomické prostředí, volební výsledky a také pohled na České Budějovice jako sídlo územně správního obvodu. Část podkladů je čerpána z dat Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Ve většině oblastí je však vývoj zachycen v delší časové řadě až do roku 2019, v kapitole Volby do zastupitelstva města jsou zveřejněny výsledky posledních komunálních voleb z října 2018. Spolu s informacemi z dalších, především statistických zdrojů, se tak podařilo soustředit data o krajském městě v jednom materiálu.

Studie přináší řadu zajímavých informací. Uživatelé se dozvědí, že počet obyvatel města se v průběhu 20. století zvýšil více než dvojnásobně, a že českobudějovickou ulicí s největším počtem bydlících obyvatel je ulice Václava Volfa, kde bylo v roce 2011 sečteno více než 2,5 tisíce osob.

Mezi krajskými městy jsou České Budějovice celkovou výměrou městem nejmenším, řadou charakteristik se nejvíce přibližují Hradci Králové.

Hlavním cílem projektu je naplnit požadavky všech typů uživatelů na informace v podrobném územním členění. Studie umožňuje sledovat dlouhodobé trendy ve vývoji krajského města a je každoročně aktualizována.

Některé údaje ještě nejsou k dispozici a budou postupně doplněny.